Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi."— Presentation transcript:

1

2

3 Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi

4 Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi

5 Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ, Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ

6 Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa

7 Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa

8 Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai

9 Đường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa

10 Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương

11 Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên

12 Ôi! màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân nào

13 Ôi! màu hoa đào như môi hồng người mình yêu

14 Ôi! màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa

15 mà lữ khách lắng hồn thơ dừng chân lãng du

16 Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa

17 Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa

18 Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương

19 Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vương

20 Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai

21

22

23

24

25 Ôi! màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân nào

26 Ôi! màu hoa đào như môi hồng người mình yêu

27 Ôi! màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa

28 mà lữ khách lắng hồn thơ dừng chân lãng du

29 Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa

30 Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa

31 Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương

32 Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vương

33 Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai

34


Download ppt "Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi."

Similar presentations


Ads by Google