Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

בית ספר הקהילתי- מדעי "ישגב", מנהלת – דפנה ברעם תל – אביב גינות קסומות בעיר.

Similar presentations


Presentation on theme: "בית ספר הקהילתי- מדעי "ישגב", מנהלת – דפנה ברעם תל – אביב גינות קסומות בעיר."— Presentation transcript:

1

2 בית ספר הקהילתי- מדעי "ישגב", מנהלת – דפנה ברעם תל – אביב גינות קסומות בעיר

3 מציגים – ילדי ועדת פינת-החי, "מובילות ירוקה" ומנהיגות צעירה מורות מובילות – צוות מורות למדעים וטכנולוגיה:  גליה סטולרנקו – רכזת מדעים וטכנולוגיה, אחראית על מובילות ירוקה  אורלי נעים –פינת חי – הקמה, ניהול, חינוך וטיפול, אחראית על ועדת פינת-החי ואקולוגיה  כרמן ינובסקי – מנהלת "מפעלון "  מירית ביטון – אחראית על ועדת "תקשורת ופרסום".

4 מטרות הפרוייקט השבת הטבע לעיר ע " י יצירת גינות אקולוגיות מזמינות עבור האדם ובעלי החיים. השבת הטבע לעיר ע " י יצירת גינות אקולוגיות מזמינות עבור האדם ובעלי החיים. גינות ירוקות המשרות אווירת רוגע ושלווה בעיר ומחברות את האדם העירוני לטבע. גינות ירוקות המשרות אווירת רוגע ושלווה בעיר ומחברות את האדם העירוני לטבע. פיתוח אחריות, כבוד ורגישות כלפי הסביבה הכוללת : צמחים, בע " ח ומשאבי טבע דוממים. פיתוח אחריות, כבוד ורגישות כלפי הסביבה הכוללת : צמחים, בע " ח ומשאבי טבע דוממים. חינוך לשימוש נבון במשאבי הטבע ע " י הפרדת פסולת למחזור ושימוש חוזר בחומרים. חינוך לשימוש נבון במשאבי הטבע ע " י הפרדת פסולת למחזור ושימוש חוזר בחומרים. שמירה על מגוון המינים בסביבה. שמירה על מגוון המינים בסביבה.

5 בית ספרנו כחלק מסביבה עירונית ירוקה

6 התהליך – סיפורו של פרויקט פורץ דרך...

7 תודות ליועצים ובעלי המקצוע השותפים בפרויקט : ד " ר שלי עינב - רופא וטרינר, יועץ להקמה, תכנון ליווי ותפעול פינות חי. ד " ר שלי עינב - רופא וטרינר, יועץ להקמה, תכנון ליווי ותפעול פינות חי. יוסי ברנע ואורי חופי - מח ' גינון ונוי, אגף שפ " ע, עיריית ת " א יפו. יוסי ברנע ואורי חופי - מח ' גינון ונוי, אגף שפ " ע, עיריית ת " א יפו. איריס ונטורה - מנחה משפד " ן, איגוד ערים דן לאיכות הסביבה וביוב. איריס ונטורה - מנחה משפד " ן, איגוד ערים דן לאיכות הסביבה וביוב. שלומית ליפשיץ - המרכז הישראלי לצפרות. שלומית ליפשיץ - המרכז הישראלי לצפרות. בנצי דבש - יועץ להקמת פינות חי, משרד החינוך. בנצי דבש - יועץ להקמת פינות חי, משרד החינוך. חיים מויאל - מדריך צפרות, המרכז הישראלי לצפרות. חיים מויאל - מדריך צפרות, המרכז הישראלי לצפרות. ברק כרמי וליאור אקנין - " אקוסיסטם ", מחזור מים. ברק כרמי וליאור אקנין - " אקוסיסטם ", מחזור מים.

8 שיקום פינת החי

9 פינת החי והגינה לפני...

10 הטרקטורים עבדו,

11 פינו והכינו את השטח,

12 סידרנו את פינת הישיבה לפני ואחרי

13 בנינו כלובים מרווחים הדיר לפניהדיר אחרי

14 לפני

15 אחרי

16 הונחו צינורות השקיה,

17 שתלנו דשא,

18 שמרנו על העצים הקיימים,

19 ויצרנו גינה ירוקה ומזמינה

20 הוספנו לגינה צמחיה למשיכת ציפורים, חרקים ועוד

21 צופית מזדמנת לפרחי הבר בגינה

22 חרקים מזדמנים וקן נמלי קציר

23 פינה מוצלת

24 קיני התנשמות והבזים של עיריית ת"א

25 ט"ו בשבט 2007

26 תלינו מתקני האכלה, שתייה ורחצה לציפורים

27

28 חתולים מזדמנים בגינה שלנו

29

30 דוגמאות למקורות מים

31 מטרות הקמת מקור מים מים לשתיה ורחצה עבור ציפורים ובע"ח מזדמנים גידול דגי נוי, ראשנים, קרפדות, ועוד מקום לרוגע ושלווה שימוש במרכיבי החינוך המדעי טכנולוגי בהקמת הבריכה.

32

33 הקמת מערכת לשימוש חוזר במים

34

35 שימוש חוזר במים שימוש חוזר במים מחזור מי מזגנים בביה " ס ע " י מערכת " אקו - גרדן " לטובת : מילוי הנחל והבריכה מילוי הנחל והבריכה מילוי ניאגרות השירותים בביה " ס מילוי ניאגרות השירותים בביה " ס השקיית צמחים בגינה השקיית צמחים בגינה

36

37 מתקנים להפרדת פסולת למחזור

38

39 תוכניות לעתיד... הכנת קומפוסט משאריות מזון לדישון הגינה הכנת קומפוסט משאריות מזון לדישון הגינה הקמת גינת ירק הקמת גינת ירק יצירת ריהוט גן מחומרים ממוחזרים יצירת ריהוט גן מחומרים ממוחזרים

40 פיתוח אקלים מיטיבי

41

42 מפתח רגישות וכבוד כלפי האחר והשונה

43

44

45

46

47 אחריות - הטיפול השוטף בפינת החי

48

49

50

51

52 עקרונות מנחים להקמת הגינות 1. שמירה על מגוון צמחי הבר הקיימים בגינות ובצידי הדרכים. 2. שתילת מגוון רחב של צמחים : עצי פרי, פרחי בר, ושיחים שונים המזמנים חרקים, ציפורים ועוד. 3. מקור מים לרחצה ולשתיה עבור בעלי חיים. 4. עדיפות לשימוש חוזר במים. 5. מתקני האכלה וקינון לציפורים. 6. יצירת גינה עם מקומות מסתור ומזון לחתולים חסרי בית ( פיקוח וטרינרי, עיקור וסירוס ). 7. מתקני משחק וספסלים מחומרים ממוחזרים. 8. מתקנים להפרדת פסולת – נייר, סוללות, פלסטיק ופסולת אורגנית.

53 מתקני מחזור עתידיים (דוגמא מחו"ל)

54 לפני

55 "אם תרצו אין זו אגדה" גינות בעיר ברות קיימא


Download ppt "בית ספר הקהילתי- מדעי "ישגב", מנהלת – דפנה ברעם תל – אביב גינות קסומות בעיר."

Similar presentations


Ads by Google