Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tillaga um skattaafslátt vegna hlutabréfakaupa í nýsköpunarfyrirtækjum RÆKTUN EÐA RÁNYRKJA Samtök iðnaðarins 1 Svana Helen Björnsdóttir, formaður Samtaka.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tillaga um skattaafslátt vegna hlutabréfakaupa í nýsköpunarfyrirtækjum RÆKTUN EÐA RÁNYRKJA Samtök iðnaðarins 1 Svana Helen Björnsdóttir, formaður Samtaka."— Presentation transcript:

1 Tillaga um skattaafslátt vegna hlutabréfakaupa í nýsköpunarfyrirtækjum RÆKTUN EÐA RÁNYRKJA Samtök iðnaðarins 1 Svana Helen Björnsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins

2 Við viljum vera samkeppnishæf Nýsköpun og öflugt rannsóknar- og þróunarstarf Skortur á fjármagni er staðreynd Samtök iðnaðarins 2

3 Iceland strengths vs TOP3 OECD Iceland strengths vs Nordic countries 3

4 Iceland strengths vs TOP3 OECD NOT AVAILABLE

5 Framtíðarsýn Framtíðarsýn tækni- og hugverkaiðnaðar 2011 Hugverkaiðnaður, grunnstoð í íslensku atvinnulífi Aðlaðandi Ísland, miðstöð tækni- og hugverkaiðnaðar Byggt á öflugum útflutningi og kröfum um sjálfbærni Hvað þarf til? Nægt framboð af hæfu starfsfólki Fyrirmyndar starfsumhverfi og stoðkerfi Markvisst markaðsstarf (Inspired by Icelandic Innovation) Fjármögnunarumhverfi í fremstu röð Samtök iðnaðarins 5

6 Tillaga um skattaafslátt Tilgangur: – Hvati fyrir einstaklinga að fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum – Minnka fjárþörf fyrirtækja Lýsing á tillögu: – Heimild til að draga kaupverð hlutabréfa frá skattskyldum tekjum – Fyrirtækin, sem fjárfest er í þurfa að flokkast sem lítil fyrirtæki samkvæmt skilgreiningu ESB og ESA – Meðalstór fyrirtæki (50-250 starfsmenn) geta einnig nýtt heimildina að fengnu sérstöku samþykki – Heildarfjárhæð opinbers stuðnings til fyrirtækis takmarkast af skuldbindingum Íslands skv. samningnum um Evrópska efnahagssvæðið – Fyrirtæki hafi heimild til að greiða laun í formi hlutafjár Samtök iðnaðarins 6

7 Ávinningur Betri samkeppnisstaða, þekkingaruppbygging og fjölbreyttara atvinnulíf Fjárfesting í verðmætasköpun og hagvexti framtíðarinnar Samtök iðnaðarins 7


Download ppt "Tillaga um skattaafslátt vegna hlutabréfakaupa í nýsköpunarfyrirtækjum RÆKTUN EÐA RÁNYRKJA Samtök iðnaðarins 1 Svana Helen Björnsdóttir, formaður Samtaka."

Similar presentations


Ads by Google