Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Warunki w sieciach liniowych - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 6 - - 5 -

Similar presentations


Presentation on theme: "Warunki w sieciach liniowych - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 6 - - 5 -"— Presentation transcript:

1

2 Warunki w sieciach liniowych

3

4 riri r i+1 sisi i tw. Carnota po zróżniczkowaniu:

5 riri r i+1 i i i sisi

6 - s s 2 - r r s r

7 - s s 2 - r r s r

8 - s s 2 - r r s r

9 1 2 3 r1r1 r2r2 r3r3 s1s1 s2s2 s3s

10 a bc

11 riri r i+1 i i i sisi

12 - s s 2 - r r s r

13

14

15 1 2 3 r1r1 r2r2 r3r3 s1s1 s2s2 s3s

16

17


Download ppt "Warunki w sieciach liniowych - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 6 - - 5 -"

Similar presentations


Ads by Google