Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Petra Schwarzbachová 2013. Zdroj:

Similar presentations


Presentation on theme: "Petra Schwarzbachová 2013. Zdroj:"— Presentation transcript:

1 Petra Schwarzbachová 2013

2 Zdroj:

3 Klima Zdroj: Zdroj:

4 Severoamerická a eurasijská oblast - flóra Zdroj: vrba bylinná lomikámen Zdroj:

5 Zdroj: dutohlávka třásnitá pryskyřník sněžný Zdroj:

6 Zdroj: birch-xxx0940.jpg bříza trpasličí Zdroj: mák arktický

7 rašeliník s tobolkou Zdroj: Zdroj: kv.cz/lokality/krasenske_raseliniste/fotky/sphagnum_pk.jpg Zdroj: lipnice alpská

8 kachna strakatá Zdroj: K_2/HarlequinDuckPH3.jpg rosomák Severoamerická a eurasijská oblast - fauna Zdroj:

9 sovice sněžná vlk Zdroj: live/photos/000/005/cache/grey-wolf_565_600x450.jpg Zdroj:

10 pižmoň severní Zdroj: hranostaj Zdroj: Zdroj:

11 bělokur sněžný Zdroj: Zdroj: sob polární


Download ppt "Petra Schwarzbachová 2013. Zdroj:"

Similar presentations


Ads by Google