Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A uvádzajú. VI Festival de Teatro en Español de las Secciones Bilingües en Eslovaquia VI. Divadelný festival bilingválnych sekcií na Slovensku v španielčine.

Similar presentations


Presentation on theme: "A uvádzajú. VI Festival de Teatro en Español de las Secciones Bilingües en Eslovaquia VI. Divadelný festival bilingválnych sekcií na Slovensku v španielčine."— Presentation transcript:

1 a uvádzajú

2 VI Festival de Teatro en Español de las Secciones Bilingües en Eslovaquia VI. Divadelný festival bilingválnych sekcií na Slovensku v španielčine

3 Košice

4 – Gymnázium Park mládeže, Košice Directores/ Režiséri: Víctor M. Medialdea Pérez, Sheila Álvarez Morala Actores:/Účinkujúci: Zuzana Hurová, Veronika Absolonová, Julia Hurníková, Laura Kriváková, Dominika Bubnárová, Domnik Horňak, Jozef Antolík, Adam Čörgő. Autor de la obra/autor: Alejandro Casona Título de la obra: La barca sin pescador

5 Žilina

6 – Bilingválne gymnázium, Žilina Directores/Režiséri: Carlos González Espresati, Luis Angarilla Actores/Účinkujúci: Margareta Kamberová, Michaela Barošová, Kristina Kuzelová, Katarína Šmehýlová, Martin Vybíral, Mária Tabaková, Alžbeta Zelná, Jessica Jančová Autor de la obra/autor: Luis Jaraquemada Bueno Título de la obra: Metro

7 Banská Bystrica

8 – Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica Directores/ Režiséri: Adelina Pilar Costa Seguí., Eduardo Lillo Moreno Actores: /Účinkujúci: Agáta Renčová, Peter Kliment, Jana Nemečová, Ivana Klimentová, Julia Kirdajová, Martina Chlebničanvá, Laura Mersich, Kristina Kmetôva. Autor de la obra/autor: Alejandro Casona Título de la obra: Farsa y Justicia del Corregidor

9 Trstená

10 GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU, Trstená Directores/ Režiséri: Luisa Chico Pérez, Julio Ruiz Monteagudo Actores:/Účinkujúci: Olga Brenkusová, Dan Duraj, Michal Holub, Nikola Kormanaková, Sebastian Ondreják, Maria Rejdugová,Igor Tomás, Ivana Vavreková Autor de la obra/autor: Anónimo Título de la obra: LAZARILLO DE TORMES

11 Nitra

12 – Gymnázium Párovská 1, Nitra Directores/ Režiséri: Fernando Antolín Morales Actores:/Účinkujúci: Radka Absolonová, Laura Černáková, Daniela Godová, Michal Jurák, Nora Júlia Levická, Natália Mikudová, Lucia Šingliarová, Kristina Štreicherová. Autor de la obra/autor: Fernando Antolín Morales Título de la obra: El epílogo

13 Bratislava

14 Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava Directores/ Režiséri: Lenka Valentová, Francisco Chica García Actores:/Účinkujúci: Eva Greizingerová, Laura Vajdová, Vanesa Rišková, Nikola Bezáková, Ondrej Krasňanský, Petra Macháčková, Sílvia Machová, Autor de la obra/autor: Álvaro de Laiglesia, Miguel Mihura Título de la obra: El Caso de la mujer asesinadita

15 Nové Mesto nad Váhom

16 Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Nové Mesto nad Váhom Directores/ Režiséri: José Antonio Cases Ares, Elisa Sánchez López Actores:/Účinkujúci: Blanka Kucharovicová, Eliška Tpríšková, Mária Gagová, Nataly Hlinková, Robert Jariabka, Simona Svitačová, Kristína Gajdaríková, Dominika Kucharíková Autor de la obra/autor: Lope de Vega Título de la obra: La dama boba

17 VIVAT TEATRO! NECH ŽIJE DIVADLO!


Download ppt "A uvádzajú. VI Festival de Teatro en Español de las Secciones Bilingües en Eslovaquia VI. Divadelný festival bilingválnych sekcií na Slovensku v španielčine."

Similar presentations


Ads by Google