Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A uvádzajú.

Similar presentations


Presentation on theme: "A uvádzajú."— Presentation transcript:

1 a uvádzajú

2 VI Festival de Teatro en Español de las Secciones Bilingües en Eslovaquia VI. Divadelný festival bilingválnych sekcií na Slovensku v španielčine

3 Košice

4 Gymnázium Park mládeže, Košice
– 14.15 Gymnázium Park mládeže, Košice Directores/ Režiséri: Víctor M. Medialdea Pérez, Sheila Álvarez Morala Actores:/Účinkujúci: Zuzana Hurová, Veronika Absolonová, Julia Hurníková, Laura Kriváková, Dominika Bubnárová, Domnik Horňak, Jozef Antolík, Adam Čörgő. Autor de la obra/autor: Alejandro Casona Título de la obra: La barca sin pescador

5 Žilina

6 Bilingválne gymnázium, Žilina
– 15.00 Bilingválne gymnázium, Žilina Directores/Režiséri: Carlos González Espresati, Luis Angarilla Actores/Účinkujúci: Margareta Kamberová, Michaela Barošová, Kristina Kuzelová, Katarína Šmehýlová, Martin Vybíral, Mária Tabaková, Alžbeta Zelná, Jessica Jančová Autor de la obra/autor: Luis Jaraquemada Bueno Título de la obra: Metro

7 Banská Bystrica

8 10. 2. 2015 – 16.00 Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
Directores/ Režiséri: Adelina Pilar Costa Seguí., Eduardo Lillo Moreno Actores: /Účinkujúci: Agáta Renčová, Peter Kliment, Jana Nemečová, Ivana Klimentová, Julia Kirdajová, Martina Chlebničanvá, Laura Mersich, Kristina Kmetôva. Autor de la obra/autor: Alejandro Casona Título de la obra: Farsa y Justicia del Corregidor

9 Trstená

10 GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU, Trstená
GYMNÁZIUM MARTINA HATTALU, Trstená Directores/ Režiséri: Luisa Chico Pérez, Julio Ruiz Monteagudo Actores:/Účinkujúci: Olga Brenkusová, Dan Duraj, Michal Holub, Nikola Kormanaková, Sebastian Ondreják, Maria Rejdugová,Igor Tomás, Ivana Vavreková Autor de la obra/autor: Anónimo Título de la obra: LAZARILLO DE TORMES

11 Nitra

12 Autor de la obra/autor: Fernando Antolín Morales
– 11.00 Gymnázium Párovská 1, Nitra Directores/ Režiséri: Fernando Antolín Morales Actores:/Účinkujúci: Radka Absolonová, Laura Černáková, Daniela Godová, Michal Jurák, Nora Júlia Levická, Natália Mikudová, Lucia Šingliarová, Kristina Štreicherová. Autor de la obra/autor: Fernando Antolín Morales Título de la obra: El epílogo

13 Bratislava

14 Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava Directores/ Režiséri: Lenka Valentová, Francisco Chica García Actores:/Účinkujúci: Eva Greizingerová, Laura Vajdová, Vanesa Rišková, Nikola Bezáková, Ondrej Krasňanský, Petra Macháčková, Sílvia Machová, Autor de la obra/autor: Álvaro de Laiglesia, Miguel Mihura Título de la obra: El Caso de la mujer asesinadita

15 Nové Mesto nad Váhom

16 11. 2. 2015 - 14.00 Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
Nové Mesto nad Váhom Directores/ Režiséri: José Antonio Cases Ares, Elisa Sánchez López Actores:/Účinkujúci: Blanka Kucharovicová, Eliška Tpríšková, Mária Gagová, Nataly Hlinková, Robert Jariabka, Simona Svitačová, Kristína Gajdaríková, Dominika Kucharíková Autor de la obra/autor: Lope de Vega Título de la obra: La dama boba

17 VIVAT TEATRO! NECH ŽIJE DIVADLO!


Download ppt "A uvádzajú."

Similar presentations


Ads by Google