Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

La consciència. ÍNDEX Definició de consciència Idees principals Cites de la pel·lícula Relació dels temes treballats a classe Conclusió.

Similar presentations


Presentation on theme: "La consciència. ÍNDEX Definició de consciència Idees principals Cites de la pel·lícula Relació dels temes treballats a classe Conclusió."— Presentation transcript:

1 La consciència

2 ÍNDEX Definició de consciència Idees principals Cites de la pel·lícula Relació dels temes treballats a classe Conclusió

3 La conciència és la noció que tenim de les sensacions, pensaments i sentiments que s’experimenten en un moment determinat. És la comprensió del ambient que ens envolta i del món intern dels altres. DEFINICIÓ

4 IDEES PRINCIPALS Al final de la pel·lícula El protagonista és conscient Que és fruit de la imaginació d’un altre (Somni)

5 “Lo que me hizo dar cuenta de que estaba soñando fue, eh,-- fue mi reloj digital. No podía leerlo. Como si la circuitería se hubiera jodido o algo.” El protagonista se n’adona que no pot veure la hora en el seu rellotge digital. (adquireix consciència)

6 “Otro buen truco es intentar ajustar los niveles de la luz. “Otro buen truco es intentar ajustar los niveles de la luz. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Si ves un interruptor cerca, Si ves un interruptor cerca, Dale y mira si funciona. Dale y mira si funciona. Es una de las pocas cosas que no se pueden hacer en un sueño lúcido.” Es una de las pocas cosas que no se pueden hacer en un sueño lúcido.” El protagonista se n’adona de que està somiant, ja que intenta encendre un interruptor i veu que no funciona. (adquireix consciència)

7 CITES “… Desde la perspectiva de una anciana a punto de morir. - ¿Recuerdas? - Sí, sigo sintiéndome así a veces Siento como si mirara atrás, en mi vida. Como si mi vida consciente fueran sus memorias. Exactamente.” El conjunt d’experiències viscudes com a consciència obtinguda

8 “¡Os garantizo que os arrepentiréis del día en que me conocisteis!” Quan una persona s’arrepenteix d’alguna cosa que ha fet, és perquè a la hora d’actuar no n’era conscient de les conseqüències.

9 RELACIÓ TEMES La consciència es considera un fenomen emergent, és a dir, fenomen que es produeix per la conjunció de molts elements diferents. (unió fenomens neuronals) CONCEPTE PERFECTIU CONCEPTE ABSTRACTE La meva casa La casa

10 CONCLUSIÓ Es planteja preguntes difícils Propòsit de la vida? Què som? Què és consciència? Després de la mort? Què són els somnis? Com a destí

11 Nil Cervera Xevi Domínguez Cristina Jurado Pere Nieto


Download ppt "La consciència. ÍNDEX Definició de consciència Idees principals Cites de la pel·lícula Relació dels temes treballats a classe Conclusió."

Similar presentations


Ads by Google