Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

בתמונה הזאת, אלוהים בעצמו מופיע מעל, כאשר שתי ידיו מייצגות הן שלטונו והן חסדו. האוניה נראית על סף שבירה, והדג הנבון והמתוכנת מתקרב לבצע תפקידו. בציור.

Similar presentations


Presentation on theme: "בתמונה הזאת, אלוהים בעצמו מופיע מעל, כאשר שתי ידיו מייצגות הן שלטונו והן חסדו. האוניה נראית על סף שבירה, והדג הנבון והמתוכנת מתקרב לבצע תפקידו. בציור."— Presentation transcript:

1

2 בתמונה הזאת, אלוהים בעצמו מופיע מעל, כאשר שתי ידיו מייצגות הן שלטונו והן חסדו. האוניה נראית על סף שבירה, והדג הנבון והמתוכנת מתקרב לבצע תפקידו. בציור זה, הים מסכן את חייו של יונה ואילו הדג מייצג את חסדי אלוהים, המציל את הנביא ממוות בטוח. בדרך כלל, עיצוב הדג באמנות הנוצרית מדגיש דווקא את אופיו הצימתני, למרות שאין הדבר משתקף כלל בסיפור המקראי, שבו הדג נשלח ע"י אלוהים להציל את יונה. הדבר נובע כנראה מן הפרשנות הנוצרית, שראתה בדג דווקא סמל למוות עצמו. לכן, בשרטוט למעלה, לא דג ולא לויתן אלא כריש לוכד את יונה. לא במקרה העימות עם אלוהים לחיים או למוות מתוארת בצורת מד רוח, המהווה axis mundi (ציר העולם) המקשר את הארץ והשמים. נראה כי המילה "דג" במקרא באה להדגיש כי אין מדובר במפלצת ים, המכונה, למשל, לוויתן (לא היונק הימי אלא מן נחש) או ים או אפילו מות, בספרות הכנענית העתיקה. הדג הוא שליח אלוהים, כמו אתונו של בלעם, או הקיקיון והתולע של יונה. הפרשנות הנוצרית לספר יונה

3 תנ"ך העניים Codex Palatinus Latinus יוסף/ישו/יונה שלוש תמונות טיפולוגיות: מימין, יונה מושלך הישר אל תוך לוע הדג שמחכה לו בים. באמצע, ישו מושם בארון הקבורה ומשמאל, יוסף מושלך לבור למעשה הפרשנות הנוצרית לספר יונה מתרכז, כדרכה, במה שנראה כהטרמה לישו במקרה הזה למותו. לדוגמה, בדף זה מתוך " מדרש " נוצרי המכונה תנ " ך העניים, מקבילה בליעתו של יונה ע " י הדגה לירידתו של יוסף לבור ושתיהן לקבורת ישו ( במרכז ).

4 דוגמה נוספת אנו מוצאים ב Biblia Pauperum יוסף/ישו/יונה שלוש תמונות טיפולוגיות: מימין, יונה מושלך הישר אל תוך לוע הדג שמחכה לו בים. באמצע, ישו מושם בארון הקבורה ומשמאל, יוסף מושלך לבור בימי הביניים פרשו את סיפורי התנ"ך אלה כפרפיגורציה לקבורת ישו, שיקום לתחייה אחרי שלושה ימים.

5 Jonah on the beach (left) compared to Silenus in banquet, both from Roman sarcophagi פרה - פיגורציה ( באנגלית : pre-figuring) היא שיטת פרשנות הרמנויטית לסיפורי התנ " ך. תפיסתה הבסיסית של השיטה היא בראיית התנ " ך, המכונה בנצרות כ " ברית הישנה ", ואת סיפוריו כמכילים רמזים מקדימים לסיפורי " הברית החדשה ". את ביטוייה המוחשיים ביותר של שיטת פרשנות זו ניתן למצוא באמנות של התקופה הנוצרית המוקדמת ובאמנות הביזנטית. בבואם לשאוב מתוך האמונה היהודית, השתמשו האמנים הביזנטים בדרך פרשנות ייחודית לתנ " ך, אשר כללה שימוש בסיפורים כדימויים באמנות, תוך הקבלה בין סיפורי התנ " ך לברית החדשה.

6 This shows the whale more like a Brookline, MA, USA sea serpent Nordic Jormungand Anonymous icon (XX Century) Holy Transfiguration Monastery

7 גם עלייתו של יונה ממעי הדגה מהווה עבור הפרשנות הנוצרית הטרמה : לתחיית ישו אחרי שלושה ימים (!) בקבר. כבר מן השנים המוקדמות של הנצרות השתמשו אמנים ביציאת יונה מן הדג כמטפורה לתחיית המת באשר הוא, כמו בארון מתים רומאי זה. ובמאה העשרים מתאר הצייר הנוצרי רוברט אייברויין את המעשה ע " פ הדפוסים החזותיים של עלייתו של ישו מן הקבר. רוברט אייברויין, עליית יונה כעליית ישו ארון קבורה נוצרי קדום, כנסיית סנטה פרסדה, רומא

8 אמנות נוצרית מוקדמת התקיימה בתחומי האימפריה הרומית החל מזמנו של ישו ועד למאה הרביעית לספירה, עת הפכה הדת הנוצרית לדת השלטת באימפריה הביזנטית. תחילתה של האמנות הזו היה ברצון של הנוצרים החדשים לבטא ולסמל את דתם הצעירה. בשל רדיפת הדת הנוצרית התקיימה האמנות הזו בהסתר בקטקומבות, אולמות ומערות קבורה תת - קרקעיים שנמצאו ברומא, או תוך שימוש במוטיבים פגאניים אשר קיבלו משמעות נוצרית חדשה. דימויים נוספים נלקחו מתוך התנ " ך כגון סיפור יונה והלוויתן, אדם וחווה ועוד. Rome. Catacombs of Sts. Marcellinus and Peter – Jonah is vomited out

9 Stories of Jonah, from a late 2nd century fresco in the Catacomb of Callixtus. From right to left, Jonah is thrown into the sea, where a monster is about to swallow him; Jonah is spat out of the sea-monster; Jonah rests under the vine. The Greek and Latin words for “ whale ” can also mean “ sea-monster ”, and the creature that swallows the prophet is usually shown as such in early Christian art.

10 Prophet Jonah being thrown into the Sea, catacombe di Priscilla. מן האמנות הנוצרית המוקדמת נמצאו בעיקר פרסקאות בקטקומבות, סרקופגים מעוטרים בתבליטים כגון סרקופג יוניוס באסוס, פיסול קטן ממדים ואמנות זעירה אחרת. פרסקאות סרקופגים בתבליטים סרקופג יוניוס באסוס

11 Picture of the prophet Jonah being thrown into the Sea. Catacomb of Saint Peter and Saint Marcellino, Rome, Itally, (4th century?).

12 Jonah and the gourd vine, Catacomb Via Latina

13 An Orant -- Jonah Thrown into the Sea Roman catacomb painting The figure in the vertical painting on the left is an orant. On the right is a scene of Jonah being thrown into the sea.

14 SUMELA MONASTERY FRESCO JONAH AND THE WHALE

15 יונה והדג. דגמים שונים של ציורי קיר בכנסיות ביזנטיות ביוון.

16 Akdamar Church - Carving of Jonah and the Whale Akdamar Church, situated on Akdamar Island on Van Lake in eastern city of Van, Turkey Akdamar Church was constructed by architect bishop Manuel between 915 and 921 A.D. under the supervision of King Gagik I. Among the important pieces of Armenian architecture, the church draws attraction with its stone workmanship and the relieves on its walls.

17 Sarcophagus lid fragment showing the story of Jonah. Dated at 300-320 CE. Vatican Inv. 31496

18 Christian sarcophagus from Cemetary of St. Calixtus Jonah cast up from the sea monster's mouth (Jonah 2:11). J

19 Jonah Sarcophagus, Rome, Vatican. 3rd century

20 Jonah Sarcophagus, Rome, Vatican. 3rd century

21 Good shepherd Jonah thrown to the sea monster Vatican

22 Jonah and sea monster. Vatican

23 Sarcophagus with scene from book of Jonah - Vatican

24 Jonah Under the Gourd. Turkey. Marble. Early Christian Period

25 Jonah is swallowed by the whale (Ketos) - Carolingian miniature The Stuttgart Psalter, an illuminated Carolingian manuscript Place of origin: Saint-Germain-des-Prés Date of manuscript : around 830 CE Stuttgart

26 Jonah emerges from the whale (Ketos) - Carolingian miniature The Stuttgart Psalter, an illuminated Carolingian manuscript Saint-Germain-des-Prés around 830 CE

27 Jonah and the whale, miniature from the Bible of Saint Bernard of Clairvaux, manuscript, France 12th Century. Detail of an historiated initial 'S'(alvum) of Jonah emerging from the mouth of the whale. England

28 Jonah swallowed by the great fish. Sculpted capital (right side) from the nave of the abbey-church in Mozac, 12th century. Jonah vomited out by the great fish on the shore of Nineveh. Sculpted capital (left side) from the nave of the abbey-church in Mozac, 12th century.

29 Jonah, in the St.-Omer Psalter מאמר מומלץ לעיון : נבואת יונה - פרופ ' אפרים א. אורבך תשובת אנשי נינוה והוויכוח היהודי נוצרי http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/nevuat.htm המאמר דן בהבדלי התפיסה של אמוראי בבל את חזרת אנשי נינוה בתשובה, לעומת אמוראי א " י, כחלק מההתמודדות עם הנצרות העולה.

30 Historiated initial S at the opening of Psalm 68, showing Jonah being pushed from a boat (above), and emerging from the whale. Psalter with gloss and Hours of the Virgin. English, c. 1210 Carrow Psalter, Sailors throw Jonah overboard/Jonah in mouth of whale

31 Jonah Emerging From The Fish At Nineveh, In The Bible Of William Of Devon, 1260

32 תנ"ך מוראליזה יונה מוטל אל הים יונה מוטל אל הים יונה, ידיו שלובות וראשו קדימה, יונה, ידיו שלובות וראשו קדימה, מוכנס ע"י שלושה מלחים לתוך פי דג מוכנס ע"י שלושה מלחים לתוך פי דג בעל שיניים חדות.

33 Jonas rejeté par le poisson devant Ninive Bible historiale, trad. Guiart des Moulins Paris, entre 1320 et 1337

34 Detail of Fresco Painting of Jonah and the Whale

35 Jonah vomited out by the great fish on the shore of Nineveh, Jonah vomited out by the great fish on the shore of Nineveh, Biblioteca Vaticana

36 Aquileia, pavimento della basilica

37 Jonah mosaic in Aquileia cathedral

38 The Entombment Lieven van Lathem Flemish, Ghent, 1469 and about 1471

39 ‘ ‘Jonah and the Whale' from Lübeck Bible, 1494

40 Detail of the Verduner altarpiece in Klosterneuburg, Austria by Nicholas of Verdun. Jonah in the whale. sub legem. champlevé enamel.

41 The story of Jonah Lukas Cranach; 1526).

42 The Miracle of the Prophet Jonah. Fresco in the northern gallery. 16th century. Detail museums.artyx.rusia

43 Exitus ione de ventre ceti Jonah II The stone rejected is made into the head of the corner

44 Jan Bruegel d. Ä ; ca. 1600.

45 Etching of Jonah spat out by the whale, c. 1645-1700: print made by Jonas Umbach, British Museum. University college chapel

46 Jonah and the whale This lovely window is in University College chapel Oxford

47 "Water was poured around me to the soul the lowest deep compressed me my Lord went down.

48 Depiction of Jonah and the whale on the south doorway of the Dom St. Peter in Worms, Germany.

49 The waters compassed me about, even to the soul: the depth closed me round about, the weeds were wrapped about my head. - Jonah Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it; for their wickedness is come up before me. - Jonah David Jones The Book of Jonah [1926]

50 יונה והדג, בגדד, 1600 הנביא יונה באסלאם

51

52 Jonah and the fish Jeremiah in wilderness Uzeyr awakened after the destruction of Jerusalem Jonah in Islam Jonah (Yunus in Arabic) is highly important in Islam as a prophet who was faithful to God and delivered His messages. In Islam, Jonah is also called Dhul-Nun (Arabic: ذو النون; meaning The One of the Whale). Chapter 10 of the Qur'an is named Jonah, although in this chapter only verse 98 refers to him directly. It is said in Muslim tradition that Jonah came from the tribe of Benjamin and that his father was Amittai Jonah is the only one of the Twelve Minor Prophets of the Hebrew Bible to be mentioned by name in the Qur'an.

53 גם האיסלאם עוסק בחיי יונה, המכונה יוּנס בערבית ושעל שמו נקראת סורה ( פרק ) מן הקוראן. בפרק זה, יונה מייצג דווקא את החוזר בתשובה - למרות שלפי הסיפור המקראי הוא התמיד בהתנגדותו לרחמי ה `. באמנות האיסלאמית יונה מתואר בעיקר ביחס לדגה. בין היתר קיימים ציורים המתארים אותו לאחר הקאתו ע " י הדגה, יושב ערום על היבשה מתחת לשיח כלשהו וצופה בדגה, כאשר מלאך מתקרב ונותן לו בגדים חדשים. מלאך מביא בגדים ליונה, ג ` אמי א - טאוואריך ( אסופת דברי הימים ), 1425 בקרוב למעשה, יונה מתואר כרך נולד ( שימו לב לתנוחת רגליו כעוּבר ), או בעצם כנולד מחדש לאחר חוויה קשה, דימוי חשוב באסלאם שמאמיניו לובשים בגדים לבנים, כחיתולי תינוק, בעת העלייה לרגל ( חג `) במכה. אין דימוי זה נחלתו הבלעדית של האסלאם.

54 קיסס א - קוראן סיפורי הקוראן - יונה והדג כתב יד מאוייר, הספריה הלאומית של צרפת, פריז, 1581 יונה מושלך מספינה ישר לתוך לועו של דג גדול כאשר דגים קטנים ואיש עירום שוחים מסביב Jonah's Qur'anic narrative is extremely similar to the Hebrew Bible story. The Qur'an describes Jonah as a righteous preacher of the message of God but a messenger who, one day, fled from his mission because of its overwhelming difficulty. The Qur'an says that Jonah made it onto a ship but, because of the powerfully stormy weather, the men aboard the ship suggested casting lots to throw off the individual responsible for this supposed 'bad luck'. When the lots were cast, Jonah's name came out, and he was thrown into the open ocean that night. A gigantic fish came and swallowed him, and Jonah remained in the belly of the fish repenting and glorifying God to the maximum. As the Qur'an says:fish So also was Jonah among those sent (by Us). When he ran away (like a slave from captivity) to the ship (fully) laden, He (agreed to) cast lots, and he was condemned: Then the big Fish did swallow him, and he had done acts worthy of blame. Had it not been that he (repented and) glorified Allah, He would certainly have remained inside the Fish till the Day of Resurrection. — Qur'an, chapter 37 (As-Saaffat), verse 139-144As-Saaffat

55 Helmi Abdel-Hamid El-Touni. Cairo

56

57 ג`אמי אל תואריך (מכלול דברי הימים): הדג מקיא את יונה מלאך נותן בגדים ליונה, המושלך על החוף עירום מפיו של דג God forgave Jonah out of His mercy and kindness for the man, and because he knew that Jonah was, at heart, one of the best of men. Therefore, the fish cast Jonah out onto dry land, with Jonah in a state of sickness. Thus, God caused a plant to grow where Jonah was lying to provide shade and comfort for him. After Jonah got up, fresh and well, God told him to go back and preach at his land. As the Qur'an says: But We cast him forth on the naked shore in a state of sickness, And We caused to grow, over him, a spreading plant of the gourd kind. And We sent him (on a mission) to a hundred thousand (men) or more. And they believed; so We permitted them to enjoy (their life) for a while. — Qur'an, chapter 37 (As-Saaffat), verse 145-148

58 ג ` אמי אל - תואריך ( תולדות העולם ) לרשיד אל - דין : יונה והדג. כתב יד מאוייר ספריית אוניברסיטת אדינבורו, אדינבורו 1307 בקירוב יונה יושב עירום על החוף, מכוסה עלה צמח פורח, כאשר דג ענק צופה בו מהים

59

60 Jonah and the whale, Istanbul 4th-5th Century. Limestone.

61 קבר יונה בנינווה, מוסול, עיראק

62 קלריטה ואפרים הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו: www.clarita-efraim.com נשמח לתגובות נשמח לתגובותע יונה- פרפ. זקוביץ - המאמר המלא. http://www.tali-virtualmidrash.org.il/Art.aspx?art=293 http://www.tali-virtualmidrash.org.il/Article.aspx?art=15 יונה באתר "דעת" ספר יונה - מאמרו של פרופ. אורבך. משמעותו של ספר יונה - לאה פרנקל תשובת אנשי ניניוה והוויכוח יהודי נוצרי דמותו של יונה הנביא - עדי שגב שלוש בריחותיו של יונה - יהודה איזנברג http://he.wikipediahttp://he.wikipedia. http://britishlibrary..co.uk/digitisedmanuscripts http://www.getty.edu/art/gettyguide http://www.rome101.com/ http://www.textweek.com/art/jonah.htm מקורות :


Download ppt "בתמונה הזאת, אלוהים בעצמו מופיע מעל, כאשר שתי ידיו מייצגות הן שלטונו והן חסדו. האוניה נראית על סף שבירה, והדג הנבון והמתוכנת מתקרב לבצע תפקידו. בציור."

Similar presentations


Ads by Google