Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Circular (orbicularis oris) Convergent (pectoralis major) Parallel (sartorius) Unipennate (extensor digitorum longus) Multipennate (deltoid) Fusiform (biceps.

Similar presentations


Presentation on theme: "Circular (orbicularis oris) Convergent (pectoralis major) Parallel (sartorius) Unipennate (extensor digitorum longus) Multipennate (deltoid) Fusiform (biceps."— Presentation transcript:

1 Circular (orbicularis oris) Convergent (pectoralis major) Parallel (sartorius) Unipennate (extensor digitorum longus) Multipennate (deltoid) Fusiform (biceps brachii) Bipennate (rectus femoris) Fascicle Arrangement Patterns

2 Muscles of the Head and Neck Epicranius frontalis Epicranius occipitalis Temporalis Corrugator supercilii Orbicularis Occuli Zygomaticus minor Zygomaticus major Buccinator Orbicularis oris Mentalis Masseter Sternocleidomastoid Splenius capitis Trapezius Platysma

3 Muscles of the Head and Neck Temporalis Orbicularis oris Buccinator Masseter

4 Muscles of the Head and Neck Lateral pterygoid Medial pterygoid

5 Muscles of the Head and Neck Thyrohyoid

6 Muscles of the Head and Neck Digastric: - anterior belly - posterior bellyMylohyoid Thyrohyoid Sternothyroid Sternohyoid Sternocleidomastoid

7 Muscles of the Neck (anterior view) Sternocleidomastoid Scalenes medius Scalenes anterior Scalenes posterior

8 Muscles of the Neck (posterior view) Splenius capitis Splenius cervicis

9 Muscles of the Thorax (posterior view) Longissimus capitis I liocostalis cervicis Longissimus cervicis Semispinalis capitis Semispinalis cervicis Semispinalis thoracis I liocostalis thoracis Longissimus thoracis Spinalis thoracis Erector spinae I liocostalis lumborum Quadratus lumborum External oblique

10 Muscles of the thorax External intercostals Internal intercostals

11 Muscles of the Thorax (inferior view) Diaphragm Quadratus lumborum Psoas major

12 Muscles of the thorax and abdominal wall Serratus anterior Pectoralis major Transverse abdominis Internal oblique External oblique Rectus abdominis

13 Muscles of the abdominal wall External obliques Rectus abdominis Internal obliques Transverse abdominis

14 Muscles of the shoulder (anterior) Sternocleidomastoid Deltoid Pectoralis major Biceps brachii Subscapularis * Pectoralis minor Serratus anterior * Rotator cuff muscle

15 Muscles of the shoulder (posterior) Trapezius Levator scapulae * Rotator cuff muscles Rhomboid minor Rhomboid major Supraspinatus * Infraspinatus * Teres minor* Teres major Deltoid Latissimus dorsi

16 Anterior shoulder and arm Deltoid Pectoralis major Triceps brachii Biceps brachii Brachialis Brachioradialis

17 Posterior shoulder and arm Supraspinatus * Infraspinatus * Teres minor * Teres major Triceps brachii: Latissimus dorsi - Lateral head - Long head * Rotator cuff muscles

18 Muscles of the arm (anterior view) Flexor carpi ulnaris Palmaris longus Flexor carpi radialis Brachioradialis Pronator teres

19 Muscles of the arm (anterior view) Pronator quadratus Supinator

20 Muscles of the arm (posterior view) Extensor carpi ulnaris Extensor digitorum Extensor carpi radialis brevis Extensor carpi radialis longus Brachioradialis

21 Muscles of the arm (posterior view) Supinator

22 Muscles of the leg (anterior view) Quadratus lumborum Psoas minor Psoas major I liacus I liopsoas Tensor fasciae latae Pectineus Sartorius Adductor longus Gracilis Adductor magnus Quadraceps femoris: - Rectus femoris - Vastus lateralis - Vastus medialis - Vastus intermedius: is deep to the rectus femoris

23 Muscles of the leg (posterior view) Gluteus medius Gluteus maximus Adductor magnus Gracilis Biceps femoris Semitendinosus Semimembranosus Hamstrings

24 Adductor muscles of the leg (anterior view) Adductor brevis Adductor longus Pectineus - cut Adductor magnus

25 Hip muscles (posterior view) Gluteus medius (cut) Gluteus minimus Gluteus maximus (cut)

26 Muscles of the leg (anterior view) Fibularis longus (Peroneus longus) Gastrocnemius Tibialis anterior Extensor digitorum longus

27 Muscles of the leg (lateral view) Gastrocnemius Soleus Fibularis longus (Peroneus longus) Tibialis anterior

28 Muscles of the leg (superficial posterior view) Gastrocnemius: - Medial head - Lateral head Tendon of the Gastrocnemius Soleus Triceps surae

29 Muscles of the leg (deep posterior view) Popliteus * The triceps surae have been removed to reveal the deep muscles. Tibialis posterior Flexor digitorum longus Fibularis longus Fibularis brevis (Peroneus longus) (Peroneus brevis)


Download ppt "Circular (orbicularis oris) Convergent (pectoralis major) Parallel (sartorius) Unipennate (extensor digitorum longus) Multipennate (deltoid) Fusiform (biceps."

Similar presentations


Ads by Google