Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Vlajka PINGALI, Venkayya: Commons.wikimedia.org: Flag_of_India.svg‎ [online] 2005-09-28 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Public.

Similar presentations


Presentation on theme: "Vlajka PINGALI, Venkayya: Commons.wikimedia.org: Flag_of_India.svg‎ [online] 2005-09-28 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Public."— Presentation transcript:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Vlajka PINGALI, Venkayya: Commons.wikimedia.org: Flag_of_India.svg‎ [online] 2005-09-28 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.Flag_of_India.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg Dětská práce ZOUVMAN, Le Zouave: Commons.wikimedia.org: Young girl working.jpg‎ [online] 2010-01-21 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.Le Zouavehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_girl_working.jpg DELANO, Jack: Commons.wikimedia.org: File:Child Laborers in a Maine field (1940).jpg [online] 2008-07-04 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Child_Laborers_in_a_Maine_field_%281940%29.jpg Commons.wikimedia.org: Tyre shop worker1.jpg [online] 2008-04-06 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyre_shop_worker1.jpg Commons.wikimedia.org: File:Young garbage recycler in Saigon.jpg [online] 2006-06-23 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_garbage_recycler_in_Saigon.jpg Život v Indii Commons.wikimedia.org: File:Taj Mahal in March 2004.jpg [online] 2007-02-13 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg Commons.wikimedia.org: Soubor:Goa sari.jpg [online] 2006-09-22 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goa_sari.jpg Commons.wikimedia.org: Soubor:Kerala-girl-left.jpg [online] 2006-03-14 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kerala-girl-left.jpg Commons.wikimedia.org: File:Sikh musicians.jpg [online] 2010-02-08 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sikh_musicians.jpg


Download ppt "Vlajka PINGALI, Venkayya: Commons.wikimedia.org: Flag_of_India.svg‎ [online] 2005-09-28 [cit. 2011-02-14]. Dostupný pod licencí Public."

Similar presentations


Ads by Google