Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Joanna Brodzik Actress About her... Name: Joanna Surname: Brodzik Born: 11 january 1973 Place of born: Krośno Odrzańskie Hair: dark Eyes: hanzel Height:

Similar presentations


Presentation on theme: "Joanna Brodzik Actress About her... Name: Joanna Surname: Brodzik Born: 11 january 1973 Place of born: Krośno Odrzańskie Hair: dark Eyes: hanzel Height:"— Presentation transcript:

1

2 Joanna Brodzik Actress

3 About her... Name: Joanna Surname: Brodzik Born: 11 january 1973 Place of born: Krośno Odrzańskie Hair: dark Eyes: hanzel Height: 171cm

4 Theatre In recent years she played in: Księżyc nad Buffalo 1999 Atrokcyjny pozna panią... 2000 Seks nocy letniej 2003

5 Seks nocy letniej In this performance Joanna Brodzik played Adrian. The director of this spectatle was Feliks Falk. It was play in Teatr Scena Prezentacje Warszawa The premiere was on the 23 may 2003.

6 Cinema In recent years she played in: Break Point 2002 The Pianist 2003 Nigdy W Życiu 2004

7 Nigdy w życiu In this film Joanna played Ula. The director of this show was Ryszard Zatorski. The screenwriter was Ilona Łepkowska. The premiere was on the 13 february 2004.

8 Serials In recent years she played in: Buła i Spóła 2002 Świat według Kiepskich 2002 Kasia i Tomek 2003

9 Kasia i Tomek In this serial she played Kasia. The director of this serial was Jerzy Bogajewicz.

10 Iga Wojciechowska


Download ppt "Joanna Brodzik Actress About her... Name: Joanna Surname: Brodzik Born: 11 january 1973 Place of born: Krośno Odrzańskie Hair: dark Eyes: hanzel Height:"

Similar presentations


Ads by Google