Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Poruchy rovnováhy v starobe Prof.MUDr.Štefan Krajčík,CSc. Katedra geriatrie a gerontológie SZU Bratislava Educational Program for General Practitioners.

Similar presentations


Presentation on theme: "Poruchy rovnováhy v starobe Prof.MUDr.Štefan Krajčík,CSc. Katedra geriatrie a gerontológie SZU Bratislava Educational Program for General Practitioners."— Presentation transcript:

1 Poruchy rovnováhy v starobe Prof.MUDr.Štefan Krajčík,CSc. Katedra geriatrie a gerontológie SZU Bratislava Educational Program for General Practitioners Taking Care of Elderly Patients, Merck Institute of Aging And Health

2 Výskyt porúch rovnováhy v starobe 30% ľudí nad 65 rokov 30% ľudí nad 65 rokov 47% mužov a 61% žien nad 70 rokov 47% mužov a 61% žien nad 70 rokov

3 Následky porúch rovnováhy Strach z pádov Strach z pádov Zhoršenie pohyblivosti Zhoršenie pohyblivosti Pády - u 6,4%- 7,2% pacientov so závratmi Pády - u 6,4%- 7,2% pacientov so závratmi Pády sú najčastejšou príčinou úrazov, ktoré sú piatou najčastejšou príčinou smrti starých ľudí Pády sú najčastejšou príčinou úrazov, ktoré sú piatou najčastejšou príčinou smrti starých ľudí

4 Hlavné príčiny závratov u starých ľudí (Colledge,A.R. a spol., BMJ, 1996,313, 788-792) Cerebrovaskulárne poškodenie 70,5% Cerebrovaskulárne poškodenie 70,5% Cervikálna spondylóza 63% Cervikálna spondylóza 63% Anxieta alebo hyperventilácia 25% Anxieta alebo hyperventilácia 25% Zlý zrak 15% Zlý zrak 15% Posturálna hypotenzia 7% Posturálna hypotenzia 7% Benígne polohové paroxyzmálne Benígne polohové paroxyzmálne vertigo 4,2% vertigo 4,2% Iné 25,3% Iné 25,3% Mnohí pacienti mali viacero príčin závratov

5 Obsah slova závrat Vertigo Vertigo Pocit nestability Pocit nestability Presynkopa Presynkopa Nešpecifické pocity Nešpecifické pocity

6 Anamnéza u pacientov so závratmi Pridružené choroby (arytmie, AS, ikty, hypertenzia, chlopňové chyby, chrbtica, hypacusis) Pridružené choroby (arytmie, AS, ikty, hypertenzia, chlopňové chyby, chrbtica, hypacusis) Lieky Lieky - ototoxické -KAS, gentamycín - ototoxické -KAS, gentamycín bradykardizujúce BB, digoxin.. bradykardizujúce BB, digoxin.. - vyvolávajúce ortostatickú hypotenziu- diuretiká antihypertoniká - vyvolávajúce ortostatickú hypotenziu- diuretiká antihypertoniká

7 Anamnéza u pacientov so závratmi Okolnosti predchádzajúce vzniku ťažkostí Okolnosti predchádzajúce vzniku ťažkostí - záklon hlavy (BPPV, cervikálne z.VBI) - záklon hlavy (BPPV, cervikálne z.VBI) - vstávanie (ortostatická hypotenzia) - vstávanie (ortostatická hypotenzia) - chôdza (multizenzorické poškodenie) - chôdza (multizenzorické poškodenie) - zhoršenie ťažkostí potme (porucha - zhoršenie ťažkostí potme (porucha proprioreceptorov) proprioreceptorov) - prehĺtanie, defekácia, holenie - prehĺtanie, defekácia, holenie (vazovagálna synkopa) (vazovagálna synkopa) Trvanie ťažkostí Trvanie ťažkostí

8 Anamnéza u pacientov so závratmi Pridružené ťažkosti : Pridružené ťažkosti : Nausea, zvracanie, potenie, pocit plnosti v uchu, tinitus, diplopia, hemiparéza, dysartria, cephalea, zmazané videnie Hornerov syndróm, tŕpnutie tváre, obrna n.facialis) Nausea, zvracanie, potenie, pocit plnosti v uchu, tinitus, diplopia, hemiparéza, dysartria, cephalea, zmazané videnie Hornerov syndróm, tŕpnutie tváre, obrna n.facialis)

9 Vyšetrenia Posúdenie stavu cirkulácie: P, TK, ortostatický test, periféria (bledosť a chlad kože), Valsavov pokus Posúdenie stavu cirkulácie: P, TK, ortostatický test, periféria (bledosť a chlad kože), Valsavov pokus Pozorovanie vstávania a chôdze pacienta (antefelxia chôdza na širšej báze s flektovanými DK a roztiahnutými hornými končatinami, titubácie pri otáčaní) Pozorovanie vstávania a chôdze pacienta (antefelxia chôdza na širšej báze s flektovanými DK a roztiahnutými hornými končatinami, titubácie pri otáčaní)

10 Vertigo Pocit otáčania : A, subjektívne - pocit otáčania pacienta A, subjektívne - pocit otáčania pacienta B, objektívne - pocit otáčania okolia B, objektívne - pocit otáčania okolia Rozhodujúci je pocit pohybu Rozhodujúci je pocit pohybu Často začína náhle, je epizodické a niekedy spojené s nauseou, neistou chôdzou. Často začína náhle, je epizodické a niekedy spojené s nauseou, neistou chôdzou.

11 Rozdiely medzi periférnym a centrálnym vertigom Periférne Periférne Zvracanie +++ Zvracanie +++ a nausea a nausea Potenie +++ Potenie +++ Ataxia + - Ataxia + - Hypacusis + Hypacusis + Neurol. vzácne Neurol. vzácne poruchy poruchy Úprava rýchla Úprava rýchlaCentrálne+ + - častávzácnačastépomalá

12 Príčiny periférneho vertiga Najčastejšie je spôsobené zmenami tlaku vestibulárnej endolymfy Najčastejšie je spôsobené zmenami tlaku vestibulárnej endolymfy Benígne paroxyzmálne vertigo Benígne paroxyzmálne vertigo Meniérova choroba Meniérova choroba Labyrintitída Labyrintitída

13 Benígne paroxyzmálne polohové vertigo (BPPV) Príčinou BPPV je blokáda prúdenia endolymfy následkom usadenia otolitov v kanálikoch Príčinou BPPV je blokáda prúdenia endolymfy následkom usadenia otolitov v kanálikoch Provokuje ho otáčanie a záklon hlavy Provokuje ho otáčanie a záklon hlavy Trvá krátko -obvykle menej ako 1 minútu Trvá krátko -obvykle menej ako 1 minútu

14 Stepping test Pacient so zaviazanými očami upaží obe HK a urobí namieste 50- 100 vysokých krokov. Pacient so zaviazanými očami upaží obe HK a urobí namieste 50- 100 vysokých krokov. Pri unilaterálnom poškodení v. aparátu sa pacient otočí o viac ako 30 st. Pri unilaterálnom poškodení v. aparátu sa pacient otočí o viac ako 30 st.

15 Dix- Hillpike-ov test. 1. Pacient sedí s hlavou otočenou o 30-45 stupňov nabok. Fixuje pohľad na čelo vyšetrujúceho 2. Pacient si ľahne tak, že hlava presiahne okraj lôžka 3. Pre benígne paroxyzmálne vertigo svedčí vznik vertiga s rotačným nystagmom po 1-2 sekundovej latencii trvajúce 10-20 sec a oslabenie odpovede po opakovaní testu

16 Liečba BPPV Semontove Manévre Semontove Manévre Epley-ho manévre Epley-ho manévre Brandt-Daroff-ovo cvičenie Brandt-Daroff-ovo cvičenie Tieto cvičen ཀྵ Ѐðmobilizujú usadené otolit blokujúce prúdenie endolymfy. Tieto cvičen ཀྵ Ѐðmobilizujú usadené otolit blokujúce prúdenie endolymfy.

17 Meniérova choroba Vzniká v dôsledku nadprodukcie endolymfy vo vestibulárnom aparáte Vzniká v dôsledku nadprodukcie endolymfy vo vestibulárnom aparáte Vertigo trvá aj niekoľko hodín Vertigo trvá aj niekoľko hodín Sprevádza ho tinitus, pocit plnosti v uchu Sprevádza ho tinitus, pocit plnosti v uchu Prítomná je porucha sluchu, najprv prechodná, neskôr ireverzibilná Prítomná je porucha sluchu, najprv prechodná, neskôr ireverzibilná

18 Liečba Meniérovej choroby Redukcia príjmu soli Redukcia príjmu soli Diuretiká Diuretiká V období zhoršenia ebramin (Medrin) V období zhoršenia ebramin (Medrin)

19 Labyrintitída a zápal vestibulárneho nervu Sú spôsobené najmä vírusmi Sú spôsobené najmä vírusmi Vertigo trvá aj niekoľko dní a behom 2-3 týždňov postupne ustáva Vertigo trvá aj niekoľko dní a behom 2-3 týždňov postupne ustáva Sluch nie je narušený Sluch nie je narušený Liečba : KAS, kortikoidy, Ebramin (Medrin), Liečba : KAS, kortikoidy, Ebramin (Medrin),

20 Centrálne vertigo Vertebrobazilárna insuficiencia Vertebrobazilárna insuficiencia Cievna príhoda v mozgovom kmeni Cievna príhoda v mozgovom kmeni Tumory Tumory

21 Vertebrobazilárna insuficiencia Akútne vertigo s fokálnymi príznakmi (diplopia, dysartria, cephalea, neostré videnie) Akútne vertigo s fokálnymi príznakmi (diplopia, dysartria, cephalea, neostré videnie) Príčinou je i útlak vertebrálnych artérií exofytmi pri záklone hlavy (syndróm Barré -Lieu) Príčinou je i útlak vertebrálnych artérií exofytmi pri záklone hlavy (syndróm Barré -Lieu)

22 Cievna príhoda v mozgovom kmeni Ataxia a fokálne neurologické prejavy Ataxia a fokálne neurologické prejavy

23 Tumory cerebelo-pontínneho uhla Vertigo s postupnou stratou sluchu Vertigo s postupnou stratou sluchu

24 Pocit nerovnováhy Pocit nerovnováhy alebo neistoty obyčajne bez pocitov v hlave. Pocit nerovnováhy alebo neistoty obyčajne bez pocitov v hlave. Nepríjemné pocity bývajú lokalizované na trupe alebo v dolných končatinách. Pacient má pocit, že spadne. Nepríjemné pocity bývajú lokalizované na trupe alebo v dolných končatinách. Pacient má pocit, že spadne. Ťažkosti ustúpia posediačky alebo poležiačky. Ťažkosti ustúpia posediačky alebo poležiačky. Pocity sú chronické, bez období kedy chýbajú. Pocity sú chronické, bez období kedy chýbajú. Je obyčajne spôsobený postihnutím viacerých štruktúr Je obyčajne spôsobený postihnutím viacerých štruktúr

25 Príčiny pocitu nestability Obojstranné poškodenie vestibulárneho aparátu alebo vestibulárneho systému (kmeň, f.reticularis cortex) Obojstranné poškodenie vestibulárneho aparátu alebo vestibulárneho systému (kmeň, f.reticularis cortex) Narušenie propriorecepcie Narušenie propriorecepcie Obe sa zhoršujú pri zavretí očí Obe sa zhoršujú pri zavretí očí Cerebelárna lézia Cerebelárna lézia Je prítomná ataxia trupu, nezhoršuje sa pri zavretí očí Je prítomná ataxia trupu, nezhoršuje sa pri zavretí očí

26 Obojstranné postihnutie vestibulárneho aparátu Býva prítomná oscilopsia (rozmazané videnie pri pohyboch hlavy) Býva prítomná oscilopsia (rozmazané videnie pri pohyboch hlavy) Je často vyvolané poškodením ototoxickými liekmi (najmä pri poškodení obličiek), vznikajúcom po niekoľko týždňovej latencii. Je často vyvolané poškodením ototoxickými liekmi (najmä pri poškodení obličiek), vznikajúcom po niekoľko týždňovej latencii. Väčšinou ustúpi, ale sprevádzajúca porucha sluchu obvykle pretrváva. Väčšinou ustúpi, ale sprevádzajúca porucha sluchu obvykle pretrváva.

27 Ototoxické lieky NSAF, KAS NSAF, KAS Chinín Chinín Kľučkové diuretiká Kľučkové diuretiká ATB - aminoglykozidy, erytromycín, vankomycín ATB - aminoglykozidy, erytromycín, vankomycín

28 Poškodenie centrálneho vestibulárneho systému Častou príčinou sú lieky: antiepileptiká, niektoré antihistaminiká, neuroleptiká, antihistaminiká pôsobiace anticholinergným účinkom. Častou príčinou sú lieky: antiepileptiká, niektoré antihistaminiká, neuroleptiká, antihistaminiká pôsobiace anticholinergným účinkom. POZOR : mnohé antivertiginóza majú anticholinergný a sedatívny účinok a preto môžu ťažkosti ešte zhoršiť a majú aj iné NÚ (retencia moču, glaukóm) POZOR : mnohé antivertiginóza majú anticholinergný a sedatívny účinok a preto môžu ťažkosti ešte zhoršiť a majú aj iné NÚ (retencia moču, glaukóm)

29 Poškodenie propriorecepcie Polyneuropatie Polyneuropatie Zúženie miechového kanála v cervikálnej oblasti Zúženie miechového kanála v cervikálnej oblasti

30 Presynkopa Je to pocit mdloby, opitosti. Môže začínať zhoršením zraku alebo hučaním v ušiach. Je to pocit mdloby, opitosti. Môže začínať zhoršením zraku alebo hučaním v ušiach. Je obvykle spôsobená hypoperfúziou mozgu Je obvykle spôsobená hypoperfúziou mozgu

31 Príčiny presynkopy Ortostatická hypotenzia (dehydratácia, varixy, polyneuropatia, antihypertenzíva) Ortostatická hypotenzia (dehydratácia, varixy, polyneuropatia, antihypertenzíva) Vazovagálny reflex (defekácia) Vazovagálny reflex (defekácia) Stimulácia sinus caroticus (holenie, goliere) Stimulácia sinus caroticus (holenie, goliere) Neadekvátny minútový objem (pri aortálnych a mitrálnych chybách pri záťaži alebo pri poruchách rytmu Neadekvátny minútový objem (pri aortálnych a mitrálnych chybách pri záťaži alebo pri poruchách rytmu Zlodejský sy.a subclaviae Zlodejský sy.a subclaviae

32 Dg.postup pri presynkope Prehodnotenie farmakoterapie Prehodnotenie farmakoterapie Pulzová frekvencia, hydratácia Pulzová frekvencia, hydratácia Ortostatický test - TK po 1 a 3 minútach po postavení (existuje i oneskorená o.h. - tlak klesá až po 10 –30 min) Ortostatický test - TK po 1 a 3 minútach po postavení (existuje i oneskorená o.h. - tlak klesá až po 10 –30 min) Valsavov pokus (zvýšenie intrabdominálneho tlaku) Valsavov pokus (zvýšenie intrabdominálneho tlaku)

33 Starostlivosť o pacientov s ortostatickou hypotenziou Úprava farmakoterapie Úprava farmakoterapie Úprava životosprávy Úprava životosprávy Elastické pančuchy Elastické pančuchy

34 Iné pocity Pocit plávajúcej podlahy, tuposti a pod. Pocit plávajúcej podlahy, tuposti a pod. Pacient má pocit ľahkej alebo ťažkej hlavy, opitosti a pod. Pacient má pocit ľahkej alebo ťažkej hlavy, opitosti a pod. Príčiny sú uvedené vyššie ale často príčinou je anxieta, fóbie, hyperventilácia Príčiny sú uvedené vyššie ale často príčinou je anxieta, fóbie, hyperventilácia


Download ppt "Poruchy rovnováhy v starobe Prof.MUDr.Štefan Krajčík,CSc. Katedra geriatrie a gerontológie SZU Bratislava Educational Program for General Practitioners."

Similar presentations


Ads by Google