Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BMW BMW – niemiecka marka produkowana od 1913 r. w Monachium.

Similar presentations


Presentation on theme: "BMW BMW – niemiecka marka produkowana od 1913 r. w Monachium."— Presentation transcript:

1 BMW BMW – niemiecka marka produkowana od 1913 r. w Monachium

2 Seria 3

3 BMW e is318 is140 km / i150 km / i km / i192 km / i193 km / i 321 km / i 323 i i 328 i 318 is 320 i 323 i i 328 i

4 BMW e i118 / i143 / i150 / i170 / i170 / i192 / i X192 / i193 / i231 / i X231 / i118 / i143 / i150 / i170 / i170 / i192 / i X192 / i193 / i231 / i X231 / i 318 i 320 i 320 i 323 i 325 i 325 i X 328 i 330 i 330 i X 318 i 318 i 320 i 320 i 323 i 325 i 325 i X 328 i 330 i 330 i X

5 BMW i KM i KM i KM i KM is KM i KM i KM i KM i KM i KM is KM i KM i 320 i 325 i 325 i 318 is 320 i 318 i 320 i 325 i 325 i 318 is 320 i

6 BMW E90 BMW 320d E sedan KM225 km/h8,8 (0-100km/h)BMW 330i E sedan KM250 km/h6,6 (0- 100km/h)BMW 325i Touring E kombi KM243 km/h7,2 (0- 100km/h)BMW 325xi Touring E kombi KM234 km/h8,3 (0-100km/h)BMW 320d E sedan KM225 km/h8,8 (0-100km/h)BMW 330i E sedan KM250 km/h6,6 (0- 100km/h)BMW 325i Touring E kombi KM243 km/h7,2 (0- 100km/h)BMW 325xi Touring E kombi KM234 km/h8,3 (0-100km/h)BMW 320d E90BMW 330i E90BMW 325i Touring E91BMW 325xi Touring E91BMW 320d E90BMW 330i E90BMW 325i Touring E91BMW 325xi Touring E91


Download ppt "BMW BMW – niemiecka marka produkowana od 1913 r. w Monachium."

Similar presentations


Ads by Google