Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Symmetry - dictionary Tomáš Suk. EnglishČesky SymmetrySymetrie, Souměrnost Composition of operations Skládání operací CountableSpočetný Cardinality of.

Similar presentations


Presentation on theme: "Symmetry - dictionary Tomáš Suk. EnglishČesky SymmetrySymetrie, Souměrnost Composition of operations Skládání operací CountableSpočetný Cardinality of."— Presentation transcript:

1 Symmetry - dictionary Tomáš Suk

2 EnglishČesky SymmetrySymetrie, Souměrnost Composition of operations Skládání operací CountableSpočetný Cardinality of continuumMohutnost kontinua Symmetry groupGrupa symetrií Symmetric groupSymetrická grupa

3 EnglishČesky Reflection symmetry, mirror symmetry Zrcadlová symetrie Translational symmetryTranslační symetrie, symetrie vůči posunutí Scale symmetrySymetrie vůči změně měřítka, škálovací symetrie Axial symmetryOsová souměrnost Rotational symmetryRotační symetrie

4 EnglishČesky n-fold rotational symmetryn-četná rotační symetrie Fold number of the rotational symmetry, order of the rotational symmetry Četnost rotační symetrie Dihedral symmetryDihedrální symetrie, diedrická symetrie Circular symmetry, radial symmetry Kruhová souměrnost, radiální symetrie TripodTrojnožka

5 EnglishČesky FriezeVlys Frieze symmetryVlysová symetrie Glide reflectionKluzná symetrie, skluzová souměrnost Wallpaper symmetry, ornamental symmetry Tapetová symetrie Similarity symmetryPodobnostní symetrie Symmetry to skewSymetrie vůči úhybu Skew symmetryAntisymetrie

6 EnglishČesky Möbius transformMöbiova transformace PyramidJehlan PrismHranol Polyhedron, polyhedraMnohostěn, mnohostěny TetrahedronČtyřstěn OctahedronOsmistěn DodecahedronDvanáctistěn IcosahedronDvacetistěn

7 EnglishČesky ChiralZrcadlově nesymetrický, chirální PyritohedralDidodekaedrický, pyritotvarý Central symmetry, centrosymmetry Středová souměrnost, centrální symetrie Crystal systemKrystalová soustava, krystalografická soustava Point groupBodová grupa, oddělení souměrnosti Space groupProstorová grupa Bravais latticeBravaisova mřížka

8 EnglishČesky Triclinic systemTrojklonná soustava Monoclinic systemJednoklonná soustava Orthorhombic systemKosočtverečná soustava Trigonal system, rhombohedral system Trigonální soustava, klencová soustava Tetragonal systemČtverečná soustava Cubic systemKrychlová soustava Hexagonal systemŠesterečná soustava RhombohedronKlenec

9 EnglishČesky HelixSpirála Helical symmetryŠroubová symetrie, spirálová symetrie Screw axisŠroubová osa GypsumSádrovec AquamarineAkvamarín Chambered Nautilus, Nautilus pompilius (latin) Loděnka hlubinná


Download ppt "Symmetry - dictionary Tomáš Suk. EnglishČesky SymmetrySymetrie, Souměrnost Composition of operations Skládání operací CountableSpočetný Cardinality of."

Similar presentations


Ads by Google