Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Урок 4.  [e] [h] [l]  [hai] [lait]  [meil] [hi:t]  [mi:l] [met]  [het] [mail]  [hei] [teil]  [mi:t] [hel]  [let] [haik]

Similar presentations


Presentation on theme: "Урок 4.  [e] [h] [l]  [hai] [lait]  [meil] [hi:t]  [mi:l] [met]  [het] [mail]  [hei] [teil]  [mi:t] [hel]  [let] [haik]"— Presentation transcript:

1 Урок 4

2  [e] [h] [l]  [hai] [lait]  [meil] [hi:t]  [mi:l] [met]  [het] [mail]  [hei] [teil]  [mi:t] [hel]  [let] [haik]

3  [b]  [ae]

4  [ae] [e] [ae] [e] [ae] [e]  [ae] [e] [ae] [e]

5  [baet] [lait]  [bait] [meit]  [teibl] [li:k]  [bi:m] [bei]  [laem] [bi:t]  [laik] [maet]  [bi:] [mait]  [aet] [leibl]

6  - [hai, maik]!  - [hai, keit! ai i:t mi:t. ai laik mi:t].  - [let mi: teik ti:].  [ai laik laim aend keik].

7  - [hai]!  - [ai aem kei].  - [ai aem maik].  - [ai aem keit].  - [ai aem aen].  - [ai laik blaek kaet. teik mai blaek kaet]!  - [ai baik. maik, teik mai baik baek]!  - [bai]!

8  Молодцы! Well done!


Download ppt "Урок 4.  [e] [h] [l]  [hai] [lait]  [meil] [hi:t]  [mi:l] [met]  [het] [mail]  [hei] [teil]  [mi:t] [hel]  [let] [haik]"

Similar presentations


Ads by Google