Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Hymne UNISSULA Subhanallah walhamdulillah wala ilahailallah allahu akbar UNISSULA mekarlah semerbak di persada nusa Tegakkan kalimat Illahi di bumi pertiwi.

Similar presentations


Presentation on theme: "Hymne UNISSULA Subhanallah walhamdulillah wala ilahailallah allahu akbar UNISSULA mekarlah semerbak di persada nusa Tegakkan kalimat Illahi di bumi pertiwi."— Presentation transcript:

1 Hymne UNISSULA Subhanallah walhamdulillah wala ilahailallah allahu akbar UNISSULA mekarlah semerbak di persada nusa Tegakkan kalimat Illahi di bumi pertiwi Ya Allah limpahkan taufiq dan hidayah Mu Limpahkan limpahkan rahmatMu Aamiiin

2 Hymne UNISSULA UNISSULA membangun generasi khaira ummah Dengan BUDAI kita tegakkan syariat Islam Marilah amalkan Qur’an dan Hadits Nabi Semoga keberkahan bersama kita Lahaula wala quwwata illabillahil aliyyil adhim

3 MARS UNISSULA # Allahu akbar 3x Allah 3x Maha besar UNISSULA almamater kita Siapkan insan khaira ummah Dengan Al Qur’an Hadits Berjuang Harapkan ridhlo Allah Ayo berjihad fisabilillah Tegakkan ukhuwah islamiyah Dengan semangat BUDAI Yang amanah dan istiqomah

4 Yuk cintai Allah ikuti Rosulullah Sayangi sesama dapatkan rahmat dan keberkahan Sayangi sesama Tuk kebahagiaan bersama ... aa ... aa ... Aa Kembali ke #


Download ppt "Hymne UNISSULA Subhanallah walhamdulillah wala ilahailallah allahu akbar UNISSULA mekarlah semerbak di persada nusa Tegakkan kalimat Illahi di bumi pertiwi."

Similar presentations


Ads by Google