Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ETIKA BERKHUTBAH Waktunya pendek Uslub khutbah bukan kuliah Pengucapan tidak boleh keliru terutama ayat al-Quran.

Similar presentations


Presentation on theme: "ETIKA BERKHUTBAH Waktunya pendek Uslub khutbah bukan kuliah Pengucapan tidak boleh keliru terutama ayat al-Quran."— Presentation transcript:

1 ETIKA BERKHUTBAH Waktunya pendek Uslub khutbah bukan kuliah Pengucapan tidak boleh keliru terutama ayat al-Quran

2 ETIKA BERDEBAT Pengertian: Penyampaian dalil atau syibh dalil oleh dua pihak yang berbeda pendapat dengan tujuan membela pendapat masing-masing, membatalkan hujjah lawan dan mengubah kepada pendapat yang tepat dan benar menurut pandangannya

3 Dalil debat: Dalam al-Quran: QS. 16:125, 2:111, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ Dalam as-Sunnah Contoh Rasulullah yang berdebat dengan musyrikin Mekkah, Nashrani Najran dan Yahudi Madinah Kaidah maa laa yatimmul waajibu illaa bihi fahuwa waajibun  debat menjadi wajib

4 Debat terlarang: Memperdebatkan eksistensi Allah Memperdebatkan eksistensi Al-Quran Memperdebatkan ayat-ayat Allah Debat makruh: Mendebat kebenaran yang sudah tampak jelas

5 Etika debat: Mengedepankan ketakwaan, bermaksud taqorrub pada Allah Diniatkan untuk memastikan kebenaran yang benar dan membatilkan yang batil Bukan untuk mencari prestise, kedudukan, dukungan, dsb Diniatkan untuk memberi nasihat Diawali dengan memuji Allah dan shalawat

6 Etika debat …. Memohon hidayah dan taufik kepada Allah Mempersiapkan cara dan metode debat yang baik Singkat dan padat dalam berbicara Menyepakati landasan debat dengan lawan Debat dengan kafir tidak pada masalah cabang syari’ah Suara tidak terlalu keras

7 Etika debat …. Tidak merendahkan/meremehkan lawan Sabar menghadapi penyimpangan lawan Menjauhi hiddah dan dhajjar Tidak menyalahkan lawan Menyimak dengan baik perkataan lawan Wajah dihadapkan pada lawan Tidak bersikap ‘ujub Berdebat di tempat yang aman tidak ada pelecehan terhadap agama Allah

8 Etika debat …. Berdebat dengan orang yang dikehendaki/disukai Tidak bermaksud untuk mengalahkan lawan Tidak berpanjang lebar Tidak diskusi dengan orang yang meremehkan ilmu Tidak gengsi menerima kebenaran Tidak boleh mengacaukan jawaban


Download ppt "ETIKA BERKHUTBAH Waktunya pendek Uslub khutbah bukan kuliah Pengucapan tidak boleh keliru terutama ayat al-Quran."

Similar presentations


Ads by Google