Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PERINGKAT LANJUTAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA MELAWAN KEBAKARAN

Similar presentations


Presentation on theme: "PERINGKAT LANJUTAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA MELAWAN KEBAKARAN"— Presentation transcript:

1 PERINGKAT LANJUTAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA MELAWAN KEBAKARAN
KAWAD PILI BOMBA 1 JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA Disediakan Oleh : Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia (KAPA)

2 Kawad Pili Bomba 1, satu aliran 200 kaki, satu nozzel, Pam Pili Bomba, Pasukan Gerak
3 4

3 No.4 Kendali peralatan di Pili Bomba

4 No.3 Bentang 1 hos dari Pili Bomba di No.4 ke 100 kaki

5 No.2 Bentang 1 hos dari 100 kaki di No.3 ke 200 kaki

6 No.1 Pasang nozzel di 200 kaki di No.2

7 No.3 Lari ke depan bantu No.1 dan No.2

8 No.1 BUKA AIR Perintah No.3, “BUKA AIR” BUKA AIR

9 No.3 Jawab “BUKA AIR” dengan Isyarat, pusing ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos dan lari ke 100 kaki BUKA AIR

10 Beritahu No.4 “BUKA AIR” dengan Isyarat

11 Jawab “BUKA AIR” dengan Isyarat dan pusing kunci Pili Bomba
No.4 Jawab “BUKA AIR” dengan Isyarat dan pusing kunci Pili Bomba BUKA AIR

12 No.3 Pusing ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos dan lari ke depan bantu No.1 dan No.2

13 TUTUP AIR DAN KEMAS No.1 Perintah No.3, “TUTUP AIR DAN KEMAS”

14 No.3 Jawab “TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat, pusing ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos dan lari ke 100 kaki TUTUP AIR DAN KEMAS

15 Beritahu No.4 “TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat

16 Jawab “TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat dan pusing kunci Pili Bomba
No.4 Jawab “TUTUP AIR DAN KEMAS” dengan Isyarat dan pusing kunci Pili Bomba TUTUP AIR DAN KEMAS

17 No.4 Buka coupling di Pili Bomba dan kemas peralatan

18 No.3 Buka coupling di 100 kaki dan gulung hos

19 No.1 Kepit nozzel di peha dan buka coupling

20 No.2 Gulung hos di 200 kaki

21 No.1 Bawa balik nozzel ke tempat permulaan Lapur “ Selamat pagi Tuan, Kumpulan Alpha selesai latihan kawad pili bomba 1, peralatan cukup, anggota selamat, Tuan.”

22 SELESAI


Download ppt "PERINGKAT LANJUTAN JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA MELAWAN KEBAKARAN"

Similar presentations


Ads by Google