Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Similar presentations


Presentation on theme: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Presentation transcript:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Months of the year

2 Měsíce se píší v angličtině vždy s velkým počátečním písmenem. 1.JANUARY - leden 2.FEBRUARY - únor 3.MARCH - březen 4.APRIL - duben 5.MAY - květen 6.JUNE - červen 7. JULY - červenec 8. AUGUST - srpen 9. SEPTEMBER - září 10. OCTOBER - říjen 11. NOVEMBER - listopad 12. DECEMBER - prosinec

3 Months of the year V angličtině se měsíce používají s předložkou in. 1.v lednu – in January 2.v únoru – in February 3.v březnu – in March 4.v dubnu – in April 5.v květnu – in May 6.v červnu – in June 7. v červenci – in July 8. v srpnu – in August 9. v září – in September 10. v říjnu – in October 11. v listopadu – in November 12. v prosinci – in December

4 WINTER (zima) – December, January, February SPRING (jaro) – March, April, May SUMMER (léto) – June, July, August AUTUMN (podzim) – September, October, December Seasons and months

5 ! Remember ! DAYS- on - on Monday,on Friday MONTHS- in - in January, in March SEASONS- in - in summer, in winter TIME- at - at 7 o´clock, at 2 o´clock

6

7

8 JANUARY January´s here! * Hooray! Happy, Happy New Year´s Day. New Year´s Day is the first day of the year. It is the 1st January. parties singing dancing fireworks

9 FEBRUARY February´s here! * Hooray! Happy, Happy Valentine´s Day. Saint Valentine´s day is on the 14th February. Valentine´s cards presenting flowers

10 MARCH March is here! * Hooray! Have a nice St. Patrick´s Day. Saint Patrick´s Day is on the 17th March – the National Day of Northen Ireland. parades wearing of the green drinking Guinness (drink of Ireland)

11 APRIL April´s here! * Hooray! The Easter bunny´s coming! Have a wonderful day. Easter is the time for holidays, festivals and time for giving chocolate Easter eggs.

12 MAY May´s here! * Hooray! Happy, Happy Mother´s Day. Mother´s day is on second Sunday in May. Thanks to Mum on Mother´s Day. M.O.T.H.E.R. M – mouth O – orchid T – tears H – hearts E – eyes R – right

13 JUNE June´s here! * Hooray! Happy, Happy Father´s Day. Father´s Day is on third Sunday in June – in the USA. Thanks to Dad on Father´s Day. F.A.T.H.E.R. F – fair A – absolut T – teacher H – heart E – eyes R – right

14 JULY July´s here! * Hooray! The Fourth of July! Have a wonderful day. Independence Day (Den nezávislosti) is on the 4th July. It is the birthday of the USA. bonfires candles red, white and blue decorations Statue of Liberty

15 AUGUST August´s here! * Hooray! Have a wonderful holiday! August – it´s a time for holiday! swimming reading bicycling walking

16 SEPTEMBER September´s here! * Hooray! Back to school! Have a wonderful day. September – start of New School Year. teacher pupils school friends

17 OCTOBER October´s here! * Hooray! Halloween´s coming! Have a wonderful day. Halloween is on the 31st October – one night of the year when ghosts, witches are especially active. pumpkins black cats witches ghosts skeletons

18 NOVEMBER November´s here! * Hooray! Have a nice Thanksgiving Day. Thanksgiving Day ( Den díkůvzdání ) is on the fourth Thursday in November. It´s a time to offer thanks family gatherings and holidays meals. turkey holiday parades giant balloons Indian corn

19 DECEMBER December´s here! * Hooray! Santa Claus is coming! Have a wonderful day. Christmas C – candy H – happiness R – reindeer I – icicle S – stocking T – toys M – mistletoe A – angels S – Santa

20 Months of the year What´s it? pumpkin, witch turkeys, Indian corn bunny, eggs stocking, reindeer swimming, walking thank you, Dad I love you! green colour, Guinness 1st January thank you, Mum Statue of Liberty Back to school!

21 Téma: Months of the year – I. stupeň Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem Windows XP Professional PowerPoint Internet Literatura: Derek Strange, Chatterbox 2, Oxford University Press1989 Autor: Mgr. Eva Hocková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Download ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Similar presentations


Ads by Google