Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sinead O'Connor - Silent night

Similar presentations


Presentation on theme: "Sinead O'Connor - Silent night"— Presentation transcript:

1 Sinead O'Connor - Silent night http://www.youtube.com/watch?v=1owsa8v7fb4

2 silenttichý holysvatý calmpokojný yonona, onen virginpanna infantdítě tenderněžný mildmírný, vlídný heavenlynebeský shepherdpastýř quaketřást se glorysláva streamproud, proudit heavennebesa afarvzdálený, z dálky saviourspasitel purečistý, nevinný radiantzářící beampaprsek dawnsvítání redeemspasit birthnarození gracemilost thytvůj

3 Silent night, holy night All is calm, all is bright Round yon Virgin Mother and Child Holy Infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night, holy night! Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Heavenly hosts sing Alleluia! Christ, the Saviour is born Christ, the Saviour is born Silent night, holy night Son of God, love's pure light Radiant beams from Thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus, Lord, at Thy birth Jesus, Lord, at Thy birth

4 "Silent Night" (German: Stille Nacht, heilige Nacht) is a popular Christmas carol. The original lyrics of the song Stille Nacht were written in Austria by the priest Father Joseph Mohr in 1816. The melody was composed by the Austrian headmaster Franz Xaver Gruber in 1818.

5 Nana Mouskouri - Stille Nacht, heilige Nacht http://www.youtube.com/watch?v=pLkr_WYvHec


Download ppt "Sinead O'Connor - Silent night"

Similar presentations


Ads by Google