Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Matuszková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Similar presentations


Presentation on theme: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Matuszková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Presentation transcript:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Matuszková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. In a shop

2 Can I help you? Mohu vám pomoci? What would you like? Co si přejete? Wait a moment, I´ll have a look. Moment, podívám se. What about …? Co třeba …? How do you like …? Jak se vám líbí …? You can choose. Můžete si vybrat. Anything else, please? Ještě něco, prosím? Pay at the cash desk, please. Zaplaťte u pokladny, prosím. Do you have …? Máte …? I´d like … Chtěl bych … How much is …? Kolik stojí …? It´s expensive. To je drahé. Have you got anything cheaper? Nemáte něco levnějšího? I like it (very much). Líbí se mi (velmi). I´ll take it. Vezmu si to. No, thank you, that´s all. Ne, děkuji, to je všechno. Shop assistant Customer In a shop

3 Here is your change. Tady máte nazpátek. Here is your bill. Tady máte účet. Come again, please. Přijďte zas, prosím. How much is it? Kolik to stojí? Can I pay in cash? Mohu platit v hotovosti? Can I pay by credit card? Mohu platit kreditní kartou? Shop assistant Customer At the cash desk

4 Clothing Store

5 T-shirt, shirt, blouse Trousers, jeans, shorts Jacket, anorak Scarf, gloves, mittens Socks, tights Dress, skirt Sweater Cap, hat Shoes

6 Do you have …? I´d like … How much is …? It´s expensive. Have you got anything cheaper? I like it (very much). I´ll take it. No, thank you, that´s all. Can I help you? What would you like? Wait a moment, I´ll have a look. What about …? How do you like …? You can choose. Anything else, please? Pay at the cash desk, please. 100 500600 400 300 Shop assistant Customer Clothing Store

7 Do you have …? I´d like … How much is …? It´s expensive. Have you got anything cheaper? I like it (very much). I´ll take it. No, thank you, that´s all. Can I help you? What would you like? Wait a moment, I´ll have a look. What about …? How do you like …? You can choose. Anything else, please? Pay at the cash desk, please. 700 900 1000 800 Shop assistant Customer Clothing Store 100 200

8 Do you have …? I´d like … How much is …? It´s expensive. Have you got anything cheaper? I like it (very much). I´ll take it. No, thank you, that´s all. Can I help you? What would you like? Wait a moment, I´ll have a look. What about …? How do you like …? You can choose. Anything else, please? Pay at the cash desk, please. Shop assistant Customer Clothing Store 80 100 150 50 90 200 60 100

9 Do you have …? I´d like … How much is …? It´s expensive. Have you got anything cheaper? I like it (very much). I´ll take it. No, thank you, that´s all. Can I help you? What would you like? Wait a moment, I´ll have a look. What about …? How do you like …? You can choose. Anything else, please? Pay at the cash desk, please. 1700 Shop assistant Customer Clothing Store 1900

10 Do you have …? I´d like … How much is …? It´s expensive. Have you got anything cheaper? I like it (very much). I´ll take it. No, thank you, that´s all. Can I help you? What would you like? Wait a moment, I´ll have a look. What about …? How do you like …? You can choose. Anything else, please? Pay at the cash desk, please. 2000 900 1200 500600 Shop assistant Customer Clothing Store 400 1100 800

11 Do you have …? I´d like … How much is …? It´s expensive. Have you got anything cheaper? I like it (very much). I´ll take it. No, thank you, that´s all. Customer Clothing Store 30 40 90 60 Can I help you? What would you like? Wait a moment, I´ll have a look. What about …? How do you like …? You can choose. Anything else, please? Pay at the cash desk, please. Shop assistant

12 Do you have …? I´d like … How much is …? It´s expensive. Have you got anything cheaper? I like it (very much). I´ll take it. No, thank you, that´s all. Can I help you? What would you like? Wait a moment, I´ll have a look. What about …? How do you like …? You can choose. Anything else, please? Pay at the cash desk, please. Shop assistant Customer Clothing Store 300 500 700 600 1600 2000 2500 900 800

13 Clothing Store Can I help you? What would you like? Wait a moment, I´ll have a look. What about …? How do you like …? You can choose. Anything else, please? Pay at the cash desk, please. Shop assistant Do you have …? I´d like … How much is …? It´s expensive. Have you got anything cheaper? I like it (very much). I´ll take it. No, thank you, that´s all. Customer 330 440 220

14 Do you have …? I´d like … How much is …? It´s expensive. Have you got anything cheaper? I like it (very much). I´ll take it. No, thank you, that´s all. Can I help you? What would you like? Wait a moment, I´ll have a look. What about …? How do you like …? You can choose. Anything else, please? Pay at the cash desk, please. Shop assistant Customer Clothing Store 300 100 200 400 250 150 660 770 800

15 Clothing Store Here is your change. Here is your bill. Come again, please. Shop assistant How much is it? Can I pay in cash? Can I pay by credit card? Customer

16 Zdroje OCAL. www.clker.com: Neon Open Sign clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-13994.html . OCAL. www.clker.com: Note With Pin clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-2201.html . OCAL. www.clker.com: Blank T Shirt Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-15518.html . OCAL. www.clker.com: Black T-shirt clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-black-t-shirt-1.html . OCAL. www.clker.com: Blue T-shirt clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-blue-t-shirt.html . OCAL. www.clker.com: Yellow T-shirt clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-yellow-t-shirt.html . OCAL. www.clker.com: Red T-shirt clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-red-t-shirt.html . www.pdclipart.org: shirt folded 2 Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=11 . Mohamed Ibrahim. www.clker.com: Women Blouse Clothing Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-29792.html . chika87. www.clker.com: Clothing Women Cute Blouse clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-28035.html . OCAL. www.clker.com: Table Line Art clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-table-line-art.html . OCAL. www.clker.com: Tag clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-14809.html . OCAL. www.clker.com: Coat Hanger clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-coat-hanger.html .

17 Zdroje lyo. www.clker.com: Women Clothing Blue Jeans Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http:// www.clker.com/clipart-40424.html . OCAL. www.clker.com: Wild Summer Shorts Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http:// www.clker.com/clipart-4227.html . chika87. www.clker.com: Women Clothing Pants clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-28036.html . lyo. www.clker.com: Women Clothing Jeans With Patterns clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-40425.html . Mohamed Ibrahim. www.clker.com: Ladies Tight Jeans clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-ladies-tight-jeans.html . joe t. www.clker.com: Shorts clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-shorts.html . OCAL. www.clker.com : Gloves clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-14881.html . www.pdclipart.org: scarf BW Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http:// www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=2 . www.pdclipart.org: scarf blue Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1 . www.pdclipart.org: scarf Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=0 . www.pdclipart.org: gloves 2 Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=0 . www.pdclipart.org: gloves sm Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1 . www.pdclipart.org: mittens Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=0 .

18 Zdroje OCAL. www.clker.com: Mitten clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-4229.html . OCAL. www.clker.com: Clothing Jacket Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http:// www.clker.com/clipart-13937.html  OCAL. www.clker.com: Leather Jacket clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-26767.html . www.pdclipart.org: skirt Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=2 . OCAL. www.clker.com: Black Dress clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-40402.html . Mohamed Ibrahim. www.clker.com: Leather Dress With Hangers clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-29793.html . lyo. www.clker.com: Fashion Clothing Women Dress clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-30447.html . Mohamed Ibrahim. www.clker.com: Polka Dots Dress clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-polka-dots-dress.html . chika87. www.clker.com: Long Sleeve Dress clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-28049.html . Mohamed Ibrahim. www.clker.com: Skirt clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-skirt.html . chika87. www.clker.com: Pencil Skirt clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-28045.html . www.pdclipart.org: sock BW Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=119 . OCAL. www.clker.com: Clothing Pair Of Haning Socks clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-3096.html .

19 Zdroje OCAL. www.clker.com: Athletic Crew Socks clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-11272.html . www.pdclipart.org: sock Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=116 . www.pdclipart.org: pantyhose Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=80 . OCAL. www.clker.com: Clothing Shoes Sneakers clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-9973.html . OCAL. www.clker.com: Red Patent Leather Shoe clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-9899.html . OCAL. www.clker.com: Hiking Boot clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-4218.html . OCAL. www.clker.com: Shoe Silhouette clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-shoe-silhouette.html . OCAL. www.clker.com: Clothing Blue Boot clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-28740.html . OCAL. www.clker.com: Tennis Shoes clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-4222.html . OCAL. www.clker.com: Shoe High Heel clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-24275.html . OCAL. www.clker.com: Red Sandal clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-red-sandal.html . OCAL. www.clker.com: Wedding Shoes clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-wedding-shoes.html . OCAL. www.clker.com: Red Sandal clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-sandal.html .

20 Zdroje OCAL. www.clker.com: Wooden Bookcase clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-24778.html . www.pdclipart.org: sweater2 Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=132 . www.pdclipart.org: sweater9 Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=136 . www.pdclipart.org: sweater6 Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=134 . www.pdclipart.org: adventurer hat Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=0 . www.pdclipart.org: blue fedora Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=10 . www.pdclipart.org: purple hat Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=90 . www.pdclipart.org: red fedora Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=94 . www.pdclipart.org: winter cap Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=155 . www.pdclipart.org: winter cap red Clip Art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=33&pos=156 . OCAL. www.clker.com: Baseball Cap clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-4558.html . OCAL. www.clker.com: Hat clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-28749.html . OCAL. www.clker.com: Hat clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-hat-1.html .

21 Zdroje OCAL. www.clker.com: Baseball Cap clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-12430.html . OCAL. www.clker.com: Hat - Clothing clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-7155.html . OCAL. www.clker.com: Green Girls Hat clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-23683.html . OCAL. www.clker.com: Cashier Case Calculator clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-2265.html . OCAL. www.clker.com: Smart Card clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-1815.html . OCAL. www.clker.com: N Kamil Money Banknotes And Coin clip art  online .  cit. 2010-06-06 . Dostupný pod licencí Public domain na www:  http://www.clker.com/clipart-10503.html .


Download ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Matuszková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Similar presentations


Ads by Google