Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

VODU VE VÍNO MĚNÍŠ, NEVIDOMÝM ZRAK VRACÍŠ,

Similar presentations


Presentation on theme: "VODU VE VÍNO MĚNÍŠ, NEVIDOMÝM ZRAK VRACÍŠ,"— Presentation transcript:

1 VODU VE VÍNO MĚNÍŠ, NEVIDOMÝM ZRAK VRACÍŠ,
Water You turned into wine, open the eyes of the blind, TOBĚ SE ŽÁDNÝ NEROVNÁ. There's no one like You, none like You Z POPELA NÁS POZVEDÁŠ, SVĚTLO DO TMY POSÍLÁŠ, Into the darkness You shine, out of the ashes we rise,

2 NÁŠ BŮH JE VELKÝ, NÁŠ BŮH JE SILNÝ,
Our God is greater, our God is stronger NÁŠ BŮH JE VÍC NEŽLI KDOKOLIV JINÝ, God You are higher than any other V MOCI A SLÁVĚ NAVĚKY VLÁDNE Our God is healer, awesome in power NÁŠ BŮH, NÁŠ BŮH. Our God, our God

3 A KDYŽ NÁŠ BŮH JE S NÁMI, NIC NÁS UŽ NEZASTAVÍ
And if our God is for us, then who could ever stop us A KDYŽ NÁŠ BŮH JE S NÁMI, NIC NÁS UŽ NEZASTAVÍ. And if our God is with us, then what can stand against? NIC PŘED NÍM NEOBSTOJÍ. What can stand against?


Download ppt "VODU VE VÍNO MĚNÍŠ, NEVIDOMÝM ZRAK VRACÍŠ,"

Similar presentations


Ads by Google