Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 47. Dhuh nyawaku asumyaka Panggunggungmu mring Allah Sajegku dakluhurake K’lawan ati kang bungah S’lawase sinung umur Dak puji klawan masmur Dhuh.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 47. Dhuh nyawaku asumyaka Panggunggungmu mring Allah Sajegku dakluhurake K’lawan ati kang bungah S’lawase sinung umur Dak puji klawan masmur Dhuh."— Presentation transcript:

1 Kidung 47

2 Dhuh nyawaku asumyaka Panggunggungmu mring Allah Sajegku dakluhurake K’lawan ati kang bungah S’lawase sinung umur Dak puji klawan masmur Dhuh nyawaku asumyaka Panggunggungmu mring Allah Sajegku dakluhurake K’lawan ati kang bungah S’lawase sinung umur Dak puji klawan masmur 0 0 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

3 2. Aja ngandelake raja Kaanane mung lebu Dhatan kwasa mitulungi Miwah paring rahayu Lamun apegat nyawa Dyan lebur saciptanya 2. Aja ngandelake raja Kaanane mung lebu Dhatan kwasa mitulungi Miwah paring rahayu Lamun apegat nyawa Dyan lebur saciptanya 0 0 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

4 3. Arahayu wong kang darbe Pamomong Hyang Ma’kwasa Wah tan darbe andel-andel Mung Pangeran ing swarga Rahayu wong sumendhe Mring Yehuwah Allahe 3. Arahayu wong kang darbe Pamomong Hyang Ma’kwasa Wah tan darbe andel-andel Mung Pangeran ing swarga Rahayu wong sumendhe Mring Yehuwah Allahe

5 4. Pangeran yeku kang murba Pratala lan akasa Kasetyane dhatan ewah, Tan kendhat salamanya, Tansah dennya angreksa Mring para kagungannya 4. Pangeran yeku kang murba Pratala lan akasa Kasetyane dhatan ewah, Tan kendhat salamanya, Tansah dennya angreksa Mring para kagungannya

6 5. Pangeran kang paring adil Marang wong kaniaya, Wah angolehake bukti Mring para kang alapa, Wong lelaran bandangan Sinungan kaluwaran 5. Pangeran kang paring adil Marang wong kaniaya, Wah angolehake bukti Mring para kang alapa, Wong lelaran bandangan Sinungan kaluwaran

7 6. Pangeran kang ang'lekake Matanira wong wuta, Njejegake kang tumungkul Wah rempu atinira Randha lan bocah lola Rineksa kang santosa 6. Pangeran kang ang'lekake Matanira wong wuta, Njejegake kang tumungkul Wah rempu atinira Randha lan bocah lola Rineksa kang santosa

8 7. Pangeran jumeneng Raja Langgeng ing salamanya, Sarta dhatan ewah gingsir Kasetyan lan kwasanya, Turun tumurun dennya Angreksa pasam'wannya 7. Pangeran jumeneng Raja Langgeng ing salamanya, Sarta dhatan ewah gingsir Kasetyan lan kwasanya, Turun tumurun dennya Angreksa pasam'wannya

9


Download ppt "Kidung 47. Dhuh nyawaku asumyaka Panggunggungmu mring Allah Sajegku dakluhurake K’lawan ati kang bungah S’lawase sinung umur Dak puji klawan masmur Dhuh."

Similar presentations


Ads by Google