Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Üleeuroopaline rahvaküsitlus tööohutuse ja töötervishoiu kohta Tulemused üle kogu Euroopa ja Eestist - Mai 2013 Esinduslikud tulemused Euroopa Tööohutuse.

Similar presentations


Presentation on theme: "Üleeuroopaline rahvaküsitlus tööohutuse ja töötervishoiu kohta Tulemused üle kogu Euroopa ja Eestist - Mai 2013 Esinduslikud tulemused Euroopa Tööohutuse."— Presentation transcript:

1 Üleeuroopaline rahvaküsitlus tööohutuse ja töötervishoiu kohta Tulemused üle kogu Euroopa ja Eestist - Mai 2013 Esinduslikud tulemused Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) uuringus osalenud 31 Euroopa riigi kohta. Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.

2 2 http://osha.europa.eu Rahvaküsitluse kavandamine Üldkogum:: Täisajaga ja osaajaga töötajad ning füüsilisest isikust ettevõtjad vanuses 18+ koos nende tavalise asukohamaaga ning vastavas keeles Näide: Esinduslik valim igas 31-s osalevas Euroopa riigis Andmete kaalumine: Kaalutud andmed peegeldavad töötavat elanikkonda vanuse, soo ja regiooni lõikes. Kui näidatakse mitme riigi andmeid, on kasutatud kaalutud andmeid, mis peegeldavad iga riigi elanikkonna suurust Andmete kogumise meetod: Arvuti teel juhitud telefoniintervjuud (CATI) 26 riigis. Bulgaarias, Tšehhi vabariigis, Maltas, Rumeenias ja Slovakkias viidi intervjuud läbi näost näkku Valimimaht: 16 622 intervjuud üle Euroopa (ligikaudu 500 riigi kohta, välja arvatud Liechtenstein, kus viiakse läbi 200 intervjuud) Valimimaht (Eesti): 701 intervjuud Välitööperiood (Eesti): 14.–25. jaanuar 2013 Andmete tõlgendamine: Kui protsentide summa ei võrdu 100% või punktide kogusummaga (nt „väga tõenäoline“ pluss „üsna tõenäoline“), võib see olla tingitud arvuti sooritatud ümardamisest

3 3 http://osha.europa.eu Valimimahud Valimimahud, mis on esitatud käesolevas aruandes Töötajate koguarv vanuses 18+ 701 0–9 teist töötajat töökohas141 Mees 333 10–49 teist töötajat töökohas108 Naine 368 50–249 teist töötajat töökohas354 Vanuses 18–34 211 250+ teist töötajat tööhohas80 Vanuses 35–54 325 Täisajaga566 Vanuses 55+ 165 Osaajaga99 Töötajad ei ole teadlikud eakamaid töötajaid toetavatest programmidest/tegevuspõhimõtetest oma töökohas 586 Vea ülemmäär (oleneb intervjueeritud töötajate valimist) Koguvalim ±0,5 kuni 0,8 protsenti (üle Euroopa) ±2,2 kuni 3,7 protsenti (riigi valim) Allrühmades, nt Mees / Naine ±4,4 kuni 7,4 protsenti Täisajaga / Osaajaga ±6,4 kuni 10,7 protsenti

4 4 http://osha.europa.eu Küsitluse ülevaade - 1 Kui tõenäoliseks, kui üldse, peate olukorda, et aastal 2020 on üle 60-aastaste töötajate osakaal teie töökohas praegusest suurem? Järgmistes küsimustes kasutage väljendust „eakamad töötajad“. Eakamate töötajate all mõtleme üle 60-aastasi töötajaid. Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam...? Kas arvate, et teie töökohas peaks tutvustama programme või tegevuspõhimõtteid, mis hõlbustaksid töötajatel soovi korral töö jätkamist kuni pensionieani või üle selle? Palun öelge, kui teie töökohas juba on selliseid programme või tegevuspõhimõtteid. (Väga tõenäoline | Üsna tõenäoline | Üsna ebatõenäoline | Väga ebatõenäoline | Ei tea | Meil ei ole praegu ja eeldatavasti ka aastal 2020 üle 60-aastasi töötajaid) (Jah | Ei | Erinevus puudub | Ei tea) (Jah | Ei | Teie töökohas juba on programme ja tegevuspõhimõtteid | Ei tea) A. Töölt haiguse pärast puuduma B. Tööõnnetustesse sattuma C. Töötama väiksema jõudlusega D. Olema vähem võimelised kohanema muutustega tööl E. Kannatama rohkem tööstressi all

5 5 http://osha.europa.eu Küsitluse ülevaade - 2 Millised järgmistest, kui üldse, on tänapäeval kõige sagedasemad tööstressi põhjused? Järgmised küsimused puudutavad kõiki töötajaid, olenemata nende east. Kui sageli, kui üldse, esineb teie töökohas tööstressi juhtumeid? Kui hästi, kui üldse, tullakse teie töökohas teie arvates toime tööstressi ohjeldamisega? A. Tööaeg või töökoormus B. Piiratud võimalus oma tööd ise korraldada C. Rollide ja kohustuste ebaselgus D. Sattumine sobimatu käitumise, näiteks kiusamise või ahistamise ohvriks E. Töö ümberkorraldamine või töö kaotamise oht F. Kolleegide või juhtide vähene toetus töötaja töörolli täitmisel (Väga sageli | Üsna sageli | Üsna harva | Väga harva | Ei ole tööstressi juhtumeid | Ei tea) (Väga hästi | Üsna hästi | Mitte kuigi hästi | Üldse mitte hästi | Ei tea)

6 6 http://osha.europa.eu Click to add text here Riigi nimi kahetähelise kombinatsioonina, mida kasutatakse diagrammides TähedRiikTähedRiikTähedRiik ATAustriaFISoomeNLHolland BEBelgiaFRPrantsusmaaNONorra BGBulgaariaHUUngariPLPoola CHŠveitsIEIirimaaPTPortugal CYKüprosISIslandRORumeenia CZTšehhi VabariikITItaaliaSERootsi DESaksamaaLILiechtensteinSISloveenia DKTaaniLTLeeduSKSlovakkia EEEestiLULuksemburgUKÜhendkuningriik ELKreekaLVLätiALLKõik riigid ESHispaaniaMTMalta

7 7 http://osha.europa.eu Click to add text here Selles aruandes kasutatud riikide rühmad RühmRiigid EU2727 riiki, mis hetkeseisuga moodustavad Euroopa Liidu EU1515 riiki, mis moodustasid Euroopa Liidu kuni 1. maini 2004 Austria, Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Portugal, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik NMS1212 riiki, mis ühinesid Euroopa Liiduga aastatel 2004 ja 2007 Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Küpros, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia EFTANorra, Island, Liechtenstein, Šveits

8 Üleeuroopaline rahvaküsitlus tööohutuse ja töötervishoiu kohta Tulemused üle kogu Euroopa ja Eestist - Mai 2013 Üle 60-aastaste töötajate osakaal 2020. aastal Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.

9 9 http://osha.europa.eu Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Üle 60-aastaste töötajate osakaal 2020. aastal (Eesti) Kui tõenäoliseks, kui üldse, peate olukorda, et aastal 2020 on üle 60-aastaste töötajate osakaal teie töökohas praegusest suurem? (%) Väga tõenäoline Üsna tõenäoline Üsna ebatõenäoline Väga ebatõenäoline Ei tea Üle 60-aastased töötajad praegu või eeldatatavalt aastal 2020 puuduvad

10 10 http://osha.europa.eu Kokku Mees Naine Vanuses 18–34 Vanuses 35–54 Vanuses 55+ Üle 60-aastaste töötajate osakaal 2020. aastal (Eesti) Kui tõenäoliseks, kui üldse, peate olukorda, et aastal 2020 on üle 60-aastaste töötajate osakaal teie töökohas praegusest suurem? (%) SUGU VANUS Erinevus 100%-st on tingitud vastuste „Ei tea“ ja „Mitte ükski“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

11 11 http://osha.europa.eu Üle 60-aastaste töötajate osakaal 2020. aastal (Eesti) Kui tõenäoliseks, kui üldse, peate olukorda, et aastal 2020 on üle 60-aastaste töötajate osakaal teie töökohas praegusest suurem? (%) TÖÖKOHA SUURUS (TEISTE TÖÖTAJATE ARV) TÖÖAEG Erinevus 100%-st on tingitud vastuste „Ei tea“ ja „Mitte ükski“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Kokku 0–9 10–49 50–249 250+ Täisajaga Osaajaga

12 12 http://osha.europa.eu Üle 60-aastaste töötajate osakaal 2020. aastal Erinevus 100%-st on tingitud vastuste „Ei tea“ ja „Mitte ükski“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Kui tõenäoliseks, kui üldse, peate olukorda, et aastal 2020 on üle 60-aastaste töötajate osakaal teie töökohas praegusest suurem? (%)

13 13 http://osha.europa.eu Üle 60-aastaste töötajate osakaal 2020. aastal Kui tõenäoliseks, kui üldse, peate olukorda, et aastal 2020 on üle 60-aastaste töötajate osakaal teie töökohas praegusest suurem? (%) Erinevus 100%-st on tingitud vastuste „Ei tea“ ja „Mitte ükski“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

14 Üleeuroopaline rahvaküsitlus tööohutuse ja töötervishoiu kohta Tulemused üle kogu Euroopa ja Eestist - Mai 2013 Ettekujutus vanematest töötajatest Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.

15 15 http://osha.europa.eu Ettekujutus vanematest töötajatest (Eesti) Töölt haiguse pärast puuduma Tööõnnetustesse sattuma Töötama väiksema jõudlusega Olema vähem võimelised kohanema muutustega tööl Kannatama rohkem tööstressi all Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam...? (%) Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

16 16 http://osha.europa.eu Kokku Mees Naine Vanuses 18–34 Vanuses 35–54 Vanuses 55+ Ettekujutus vanematest töötajatest - Vähem võimelised kohanema muutustega tööl (Eesti) Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam olema vähem võimelised kohanema muutustega tööl? (%) SUGU VANUS Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

17 17 http://osha.europa.eu Ettekujutus vanematest töötajatest - Vähem võimelised kohanema muutustega tööl (Eesti) Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam olema vähem võimelised kohanema muutustega tööl? (%) TÖÖKOHA SUURUS (TEISTE TÖÖTAJATE ARV) TÖÖAEG Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Kokku 0–9 10–49 50–249 250+ Täisajaga Osaajaga

18 18 http://osha.europa.eu Ettekujutus vanematest töötajatest - Vähem võimelised kohanema muutustega tööl Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam olema vähem võimelised kohanema muutustega tööl? (%) Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

19 19 http://osha.europa.eu Ettekujutus vanematest töötajatest - Vähem võimelised kohanema muutustega tööl Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam olema vähem võimelised kohanema muutustega tööl? (%) Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

20 20 http://osha.europa.eu Kokku Mees Naine Vanuses 18–34 Vanuses 35–54 Vanuses 55+ Ettekujutus vanematest töötajatest - Kannatama rohkem tööstressi all (Eesti) Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam kannatama rohkem tööstressi all? (%) SUGU VANUS Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

21 21 http://osha.europa.eu Ettekujutus vanematest töötajatest - Kannatama rohkem tööstressi all (Eesti) Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam kannatama rohkem tööstressi all? (%) TÖÖKOHA SUURUS (TEISTE TÖÖTAJATE ARV) TÖÖAEG Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Kokku 0–9 10–49 50–249 250+ Täisajaga Osaajaga

22 22 http://osha.europa.eu Ettekujutus vanematest töötajatest - Kannatama rohkem tööstressi all Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam kannatama rohkem tööstressi all? (%) Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

23 23 http://osha.europa.eu Ettekujutus vanematest töötajatest - Kannatama rohkem tööstressi all Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam kannatama rohkem tööstressi all? (%) Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

24 Üleeuroopaline rahvaküsitlus tööohutuse ja töötervishoiu kohta Tulemused üle kogu Euroopa ja Eestist - Mai 2013 Programmid ja tegevuspõhimõtted, mis soodustavad pikemaajalist töötamist Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.

25 25 http://osha.europa.eu Programmid ja tegevuspõhimõtted, mis soodustavad pikemaajalist töötamist Palun öelge, kui teie töökohas on juba kasutusel programme või tegevuspõhimõtteid, mis lihtsustavad töötajate töötamist kuni pensionieani või kauem. (%) Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

26 26 http://osha.europa.eu Programmid ja tegevuspõhimõtted, mis soodustavad pikemaajalist töötamist Palun öelge, kui teie töökohas on juba kasutusel programme või tegevuspõhimõtteid, mis lihtsustavad töötajate töötamist kuni pensionieani või kauem. (%) Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

27 27 http://osha.europa.eu Programmid ja tegevuspõhimõtted, mis soodustavad pikemaajalist töötamist (Eesti) Kas arvate, et teie töökohas peaks tutvustama programme või tegevuspõhimõtteid, mis hõlbustaksid töötajatel soovi korral töö jätkamist kuni pensionieani või üle selle? (%) Vastus „Ei tea“ on välja jäetud Üldkogum: Töötajad ei ole teadlikud programmidest/tegevuspõhimõtetest oma töökohas

28 28 http://osha.europa.eu Kokku Mees Naine Vanuses 18–34 Vanuses 35–54 Vanuses 55+ Programmid ja tegevuspõhimõtted, mis soodustavad pikemaajalist töötamist (Eesti) Kas arvate, et teie töökohas peaks tutvustama programme või tegevuspõhimõtteid, mis hõlbustaksid töötajatel soovi korral töö jätkamist kuni pensionieani või üle selle? (%) SUGU VANUS Vastus „Ei tea“ on välja jäetud Üldkogum: Töötajad ei ole teadlikud programmidest/tegevuspõhimõtetest oma töökohas

29 29 http://osha.europa.eu Programmid ja tegevuspõhimõtted, mis soodustavad pikemaajalist töötamist (Eesti) Kas arvate, et teie töökohas peaks tutvustama programme või tegevuspõhimõtteid, mis hõlbustaksid töötajatel soovi korral töö jätkamist kuni pensionieani või üle selle? (%) TÖÖKOHA SUURUS (TEISTE TÖÖTAJATE ARV) TÖÖAEG Vastus „Ei tea“ on välja jäetud Üldkogum: Töötajad ei ole teadlikud programmidest/tegevuspõhimõtetest oma töökohas Kokku 0–9 10–49 50–249 250+ Täisajaga Osaajaga

30 30 http://osha.europa.eu Programmid ja tegevuspõhimõtted, mis soodustavad pikemaajalist töötamist Kas arvate, et teie töökohas peaks tutvustama programme või tegevuspõhimõtteid, mis hõlbustaksid töötajatel soovi korral töö jätkamist kuni pensionieani või üle selle? (%) Vastus „Ei tea“ on välja jäetud Üldkogum: Töötajad ei ole teadlikud programmidest/tegevuspõhimõtetest oma töökohas

31 31 http://osha.europa.eu Programmid ja tegevuspõhimõtted, mis soodustavad pikemaajalist töötamist Kas arvate, et teie töökohas peaks tutvustama programme või tegevuspõhimõtteid, mis hõlbustaksid töötajatel soovi korral töö jätkamist kuni pensionieani või üle selle? (%) Vastus „Ei tea“ on välja jäetud Üldkogum: Töötajad ei ole teadlikud programmidest/tegevuspõhimõtetest oma töökohas

32 Üleeuroopaline rahvaküsitlus tööohutuse ja töötervishoiu kohta Tulemused üle kogu Euroopa ja Eestist - Mai 2013 Tööstressi sagedasemad põhjused Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.

33 33 http://osha.europa.eu Tööstressi sagedasemad põhjused (Eesti) Millised järgmistest, kui üldse, on tänapäeval kõige sagedasemad tööstressi põhjused? (%) Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

34 34 http://osha.europa.eu Millised järgmistest, kui üldse, on tänapäeval kõige sagedasemad tööstressi põhjused? (%) Tööstressi sagedasemad põhjused - Töö ümberkorraldamine või töö kaotamise oht (Eesti) SUGU Kokku Mees Naine Vanuses 18–34 Vanuses 35–54 Vanuses 55+ VANUS Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Töö ümberkorraldamine või töö kaotamise oht

35 35 http://osha.europa.eu Tööstressi sagedasemad põhjused - Töö ümberkorraldamine või töö kaotamise oht (Eesti) Millised järgmistest, kui üldse, on tänapäeval kõige sagedasemad tööstressi põhjused? (%) Töö ümberkorraldamine või töö kaotamise oht TÖÖKOHA SUURUS (TEISTE TÖÖTAJATE ARV) TÖÖAEG Kokku 0–9 10–49 50–249 250+ Täisajaga Osaajaga Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

36 36 http://osha.europa.eu Millised järgmistest, kui üldse, on tänapäeval kõige sagedasemad tööstressi põhjused? (%) Tööstressi sagedasemad põhjused - Tööaeg või töökoormus (Eesti) SUGU Kokku Mees Naine Vanuses 18–34 Vanuses 35–54 Vanuses 55+ VANUS Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Tööaeg või töökoormus

37 37 http://osha.europa.eu Tööstressi sagedasemad põhjused - Tööaeg või töökoormus (Eesti) Millised järgmistest, kui üldse, on tänapäeval kõige sagedasemad tööstressi põhjused? (%) Tööaeg või töökoormus TÖÖKOHA SUURUS (TEISTE TÖÖTAJATE ARV) TÖÖAEG Kokku 0–9 10–49 50–249 250+ Täisajaga Osaajaga Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

38 38 http://osha.europa.eu Millised järgmistest, kui üldse, on tänapäeval kõige sagedasemad tööstressi põhjused? (%) Tööstressi sagedasemad põhjused - Rollide ja kohustuste ebaselgus (Eesti) SUGU Kokku Mees Naine Vanuses 18–34 Vanuses 35–54 Vanuses 55+ VANUS Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Rollide ja kohustuste ebaselgus

39 39 http://osha.europa.eu Tööstressi sagedasemad põhjused - Rollide ja kohustuste ebaselgus (Eesti) Millised järgmistest, kui üldse, on tänapäeval kõige sagedasemad tööstressi põhjused? (%) Rollide ja kohustuste ebaselgus TÖÖKOHA SUURUS (TEISTE TÖÖTAJATE ARV) TÖÖAEG Kokku 0–9 10–49 50–249 250+ Täisajaga Osaajaga Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

40 Üleeuroopaline rahvaküsitlus tööohutuse ja töötervishoiu kohta Tulemused üle kogu Euroopa ja Eestist - Mai 2013 Tööstressi juhtumid Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.

41 41 http://osha.europa.eu Tööstressi juhtumid (Eesti) Kui sageli, kui üldse, esineb teie töökohas tööstressi juhtumeid? (%) Väga sageli Üsna sageli Üsna harva Väga harva Ei ole tööstressi juhtumeid Ei tea Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

42 42 http://osha.europa.eu Kokku Mees Naine Vanuses 18–34 Vanuses 35–54 Vanuses 55+ Tööstressi juhtumid (Eesti) Kui sageli, kui üldse, esineb teie töökohas tööstressi juhtumeid? (%) SUGU VANUS Erinevus 100%-st on tingitud vastuste „Ei tea“ ja „Mitte ükski“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

43 43 http://osha.europa.eu Tööstressi juhtumid (Eesti) Kui sageli, kui üldse, esineb teie töökohas tööstressi juhtumeid? (%) TÖÖKOHA SUURUS (TEISTE TÖÖTAJATE ARV) TÖÖAEG Erinevus 100%-st on tingitud vastuste „Ei tea“ ja „Mitte ükski“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Kokku 0–9 10–49 50–249 250+ Täisajaga Osaajaga

44 44 http://osha.europa.eu Tööstressi juhtumid Erinevus 100%-st on tingitud vastuste „Ei tea“ ja „Mitte ükski“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Kui sageli, kui üldse, esineb teie töökohas tööstressi juhtumeid? (%)

45 45 http://osha.europa.eu Erinevus 100%-st on tingitud vastuste „Ei tea“ ja „Mitte ükski“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Tööstressi juhtumid Kui sageli, kui üldse, esineb teie töökohas tööstressi juhtumeid? (%)

46 Üleeuroopaline rahvaküsitlus tööohutuse ja töötervishoiu kohta Tulemused üle kogu Euroopa ja Eestist - Mai 2013 Tööstressiga tegelemine Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.

47 47 http://osha.europa.eu Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Tööstressiga tegelemine (Eesti) Väga hästi Üsna hästi Mitte kuigi hästi Üldse mitte hästi Ei tea Kui hästi, kui üldse, tullakse teie töökohas teie arvates toime tööstressi ohjeldamisega? (%)

48 48 http://osha.europa.eu Kokku Mees Naine Vanuses 18–34 Vanuses 35–54 Vanuses 55+ Tööstressiga tegelemine (Eesti) Kui hästi, kui üldse, tullakse teie töökohas teie arvates toime tööstressi ohjeldamisega? (%) SUGU VANUS Erinevus 100%-st on tingitud vastuse „Ei tea“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

49 49 http://osha.europa.eu Tööstressiga tegelemine (Eesti) Kui hästi, kui üldse, tullakse teie töökohas teie arvates toime tööstressi ohjeldamisega? (%) TÖÖKOHA SUURUS (TEISTE TÖÖTAJATE ARV) TÖÖAEG Erinevus 100%-st on tingitud vastuse „Ei tea“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+ Kokku 0–9 10–49 50–249 250+ Täisajaga Osaajaga

50 50 http://osha.europa.eu Tööstressiga tegelemine Kui hästi, kui üldse, tullakse teie töökohas teie arvates toime tööstressi ohjeldamisega? (%) Erinevus 100%-st on tingitud vastuse „Ei tea“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

51 51 http://osha.europa.eu Tööstressiga tegelemine Kui hästi, kui üldse, tullakse teie töökohas teie arvates toime tööstressi ohjeldamisega? (%) Erinevus 100%-st on tingitud vastuse „Ei tea“ välja jätmisest. Üldkogum: Töötajad vanuses 18+

52 52 http://osha.europa.eu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) Aitab muuta Euroopat turvalisemaks, tervislikumaks ja produktiivsemaks töökeskkonnaks; Uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ning erapooletut ohutus- ja terviseteavet; Korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse tõstmise kampaaniaid; On loodud Euroopa Liidu poolt 1996. aastal ja asub Bilbaos Hispaanias; Toob kokku Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajad ning juhtivad eksperdid igast EL liikmesriigist ja väljastpoolt. Rohkem teavet EU-OSHA kohta: http://osha.europa.eu Rohkem teavet üleeuroopalise tööohutust ja töötervishoidu käsitleva küsitluse kohta: http://osha.europa.eu/en/safety-health-in- figures/

53 53 http://osha.europa.eu Käesolev töö on teostatud Ipsos MORI poolt vastavalt ISO 20252 nõuetele Kvaliteedikinnitus Ipsos MORI on kõigi tähtsamate turu-uuringutega tegelevate organisatsioonide liige Tagades püsiva töökvaliteedi vastavuse tegevusvaldkonna kõrgeimatele nõuetele ja rakendades välishindajate iga-aastaseid kontrolle.


Download ppt "Üleeuroopaline rahvaküsitlus tööohutuse ja töötervishoiu kohta Tulemused üle kogu Euroopa ja Eestist - Mai 2013 Esinduslikud tulemused Euroopa Tööohutuse."

Similar presentations


Ads by Google