Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Highlights in the History of Polish Oriental Studies Wybitne postaci z historii polskiej orientalistyki Maciej St. Zięba, KUL

Similar presentations


Presentation on theme: "Highlights in the History of Polish Oriental Studies Wybitne postaci z historii polskiej orientalistyki Maciej St. Zięba, KUL"— Presentation transcript:

1 Highlights in the History of Polish Oriental Studies Wybitne postaci z historii polskiej orientalistyki Maciej St. Zięba, KUL

2 Orientalistyka czy orientalizm? Oriental studies or Orientalism?

3 Benedykt Polak, OFM (Benedictus Polonus, OFM) Benedict of Poland, OFM ca (fl ) Towarzysz - tłumacz / Companion - interpreter to: Giovanni da Pian del Carpine (poseł Inocentego IV do Wielkiego Chana Güyüka / delegate of Innocent IV to the Great Khan Güyük) De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros, publ Historia Tartarorum, publ.1965

4 Benedykt Polak

5

6

7

8 Michał Boym, SJ ( ) (Bǔ Mígé) SJ Lisbonne => Macau Hainan envoy of Ming emperor Jung Li to Pope Alexander VII and back Cafraria, Flora Sinensis 1656 Specimen medicinae Sinicae, Atlas Sinis

9 Michał Boym, SJ

10

11

12

13

14

15 hr. Wacław S. Rzewuski, ( ) Emir Tadż al-Fahr, Emir Abd al-Niszan 1795 Wiedeń (Vienna), armia Austrii Mines dOrient Middle East (Syria, Liban, Palestina, Arabia) Podole czł. Towarzystwo Patriotyczne Podróż do Palmiry (1821) Sur les chevaux orientaux et provenants des races orientales - to be published in Qatar

16 Wacław Seweryn Rzewuski

17

18

19

20

21

22

23 Bronisław Piłsudski ( ) zamach na cara Aleksandra II / plot against tzar Alexander II sent for 15 years to Sakhalin / zesłany na Sachalin na 15 lat married / ożenił się z Chuhsamma (krewna wodza Ajnów/relative to Ainu Chief Kimura Bafunke), 2 dzieci/children 1905 Poland Szwajcaria + Paryż

24 Bronisław Piłsudski

25

26

27

28

29 Wanda Dynowska, Umadevi ( )

30

31

32


Download ppt "Highlights in the History of Polish Oriental Studies Wybitne postaci z historii polskiej orientalistyki Maciej St. Zięba, KUL"

Similar presentations


Ads by Google