Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Periodická soustava prvků. Názvosloví kyselin Struktura oxokyselin H 2 SO 4, H 3 PO 4, H 3 BO 3 Polykyseliny H 2 S 2 O 5, H 2 Cr 2 O 7, H 5 P 3 O 10 Kyseliny.

Similar presentations


Presentation on theme: "Periodická soustava prvků. Názvosloví kyselin Struktura oxokyselin H 2 SO 4, H 3 PO 4, H 3 BO 3 Polykyseliny H 2 S 2 O 5, H 2 Cr 2 O 7, H 5 P 3 O 10 Kyseliny."— Presentation transcript:

1 Periodická soustava prvků

2 Názvosloví kyselin Struktura oxokyselin H 2 SO 4, H 3 PO 4, H 3 BO 3 Polykyseliny H 2 S 2 O 5, H 2 Cr 2 O 7, H 5 P 3 O 10 Kyseliny síry H 2 S 2 O 3, H 2 SO 5 Další kyseliny HN 3, HCN, HCNO

3 Názvosloví solí Hydrogensoli Na 2 HPO 4, Ca(HCO 3 ) 2, KHS, NH 4 H 2 PO 4 Podvojné soli KAl(SO 4 ) 2, CaMg(CO 3 ) 2, KMgF 3 Smíšené soli MgCl(OH), CaCl(ClO), Ca 5 F(PO 4 ) 3 Hydráty solí Na 2 CO 3.10 H 2 O, FeSO 4. 7 H 2 O, CaSO 4.2H 2 O, CaSO 4.½H 2 O, KAl(SO 4 ) 2.12 H 2 O

4 Koordinační sloučeniny centrální atom nebo ionxligand ion, molekulanázev ligandu F-F- fluoridfluoro Cl - chloridchloro CN - kyanidkyano H2OH2Ovodaaqua NH 3 amoniakammin COoxid uhelnatýkarbonyl [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ tetraamminměďnatý kation [Fe(CN) 6 ] 3- hexakyanoželezitý anion [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ hexaaquaželeznatý kation [Pt(Cl) 6 ] 2- hexachloroplatičitý anion [Ni(CO) 5 ]pentakarbonylnikl

5 Latinské názvosloví ČESKYLATINSKYČESKYLATINSKY vodíkHydrogeniumsodíkNatrium rtuťHydrargyrumdraslíkKalium uhlíkCarboneumvápníkCalcium dusíkNitrogeniumhořčíkMagnesium kyslíkOxygeniumměďCuprum jódIodiumstříbroArgentum hliníkAluminiumcínStannum křemíkSiliciumantimonStibium fosforPhosphorusželezoFerrum síraSulfurniklNiccolum olovoPlumbumzlatoAurum

6 Oxidy K 2 Odikalii oxidum ZnOzinci oxidum B 2 O 3 dibori trioxidum SiO 2 silicii dioxidum N 2 O 5 dinitrogenii pentaoxidum Peroxidy H 2 O 2 hydrogenii peroxidum BaO 2 barii peroxidum Hydroxidy KOHkalii hydroxidum Ca(OH) 2 calcii hydroxidum Fe(OH) 2 a)ferri dihydroxidum b)ferrosi hydroxidum Fe(OH) 3 a)ferri trihydroxidumb)ferri hydroxidum

7 Bezkyslíkaté kyseliny Acidum + hydro- základ názvu prvku –icum KYSELINASŮL HF acidum hydrofluoricumfluoridum H 2 Sacidum hydrosulfuricumsulfidum HClacidum hydrochloricumchloridum HBracidum hydrobromicumbromidum HIacidum hydroiodicumiodidum HCNacidum hydrocyanicumcyanidum NaFnatrii fluoridum NH 4 Brammonii bromidum CuClcuprosi chloridum CuCl 2 cupri chloridum

8 Kyslíkaté kyseliny Jeden oxidační stav: Acidum + základ názvu prvku –icum KYSELINASŮL H 3 BO 3 boricum (trihydrogenoboricum)boras H 2 CO 3 carbonicumcarbonas H 4 SiO 4 silicicumsilicas Dva oxidační stavy: Acidum + základ názvu prvku –osum (nižší o.č.) –icum (vyšší o.č.) HNO 2 nitrosumnitris HNO 3 nitricumnitras H 2 SO 3 sulfurosumsulfis H 2 SO 4 sulfuricumsulfas FeSO 3 ferrosi sulfisFe 2 (SO 3 ) 3 ferri sulfis FeSO 4 ferrosi sulfasFe 2 (SO 4 ) 3 ferri sulfas

9 Více oxidačních stavů Hypo + …….. –osum …….. –osum …….. –icum Hyper + …….. –icum KYSELINASŮL HClOhypochlorosumhypochloris HClO 2 chlorosumchloris HClO 3 chloricumchloras HClO 4 perchloricumperchloras H 3 PO 2 hypophosphorosumhypophosphis H 3 PO 3 phosphorosumphosphis H 3 PO 4 phosphoricumphosphas

10 Hydrogensoli KH 2 PO 4 kalii dihydrogenphosphis NH 4 HCO 3 amonii hydrogencarbonas Ca(HS) 2 calcii hydrogensulfidum Hydráty solí MgCl 2. 6H 2 O magnesii chloridum hexahydricum CuSO 4. 5H 2 O cupri sulfas pentahydricus CaHPO 4. 2H 2 O calcii hydrogenophosphas dihydricus Podvojné a smíšené soli KMgF 3 kalii magnesii fluoridum CaCl(ClO) calcii chloridum hypochloris Thiokyseliny a polykyseliny H 2 S 2 O 3 acidum thiosulfuricum K 2 S 2 O 3 kalii thiosulfas H 2 Cr 2 O 7 acidum dichromicum K 2 Cr 2 O 7 calcii dichromas


Download ppt "Periodická soustava prvků. Názvosloví kyselin Struktura oxokyselin H 2 SO 4, H 3 PO 4, H 3 BO 3 Polykyseliny H 2 S 2 O 5, H 2 Cr 2 O 7, H 5 P 3 O 10 Kyseliny."

Similar presentations


Ads by Google