Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kropidlák. štětičkovec kvasinka pivní hlízenka ovocná.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kropidlák. štětičkovec kvasinka pivní hlízenka ovocná."— Presentation transcript:

1 kropidlák

2 štětičkovec

3 kvasinka pivní

4 hlízenka ovocná

5 bedla

6 hadovka smrdutá jedlá

7 lanýž jedlý

8 holubinka nazelenalá

9 hřib smrkový = pravák jedlý

10 choroš

11 kozák březový jedlý

12 hřib žlutomasý = babka jedlý

13 liška obecná jedlá

14 muchomůrka růžovka jedlá

15 pýchavka obecná jedlá

16 ryzec smrkový jedlý

17 hřib hnědý jedlý

18 troudnatec pásovaný

19 ucho jidášovo jedlá

20 václavka jedlá

21 lanýž jedlý

22 klouzek sličný jedlý

23 Pečárka ovčí jedlá

24 muchomůrka zelená jedovatá !!!

25 muchomůrka červená jedovatá

26 závojenka olovová jedovatá

27 ucháč obecný jedovatý

28 lysohlávka česká halucinace


Download ppt "Kropidlák. štětičkovec kvasinka pivní hlízenka ovocná."

Similar presentations


Ads by Google