Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rovnice. FeSO 4 + HNO 3 + H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + NO + H 2 O BiCl 3 + SnCl 2 → Bi + SnCl 4 Cr 2 O 3 + KNO 3 + K 2 CO 3 → K 2 CrO 4 + CO 2 + KNO 2.

Similar presentations


Presentation on theme: "Rovnice. FeSO 4 + HNO 3 + H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + NO + H 2 O BiCl 3 + SnCl 2 → Bi + SnCl 4 Cr 2 O 3 + KNO 3 + K 2 CO 3 → K 2 CrO 4 + CO 2 + KNO 2."— Presentation transcript:

1 Rovnice

2 FeSO 4 + HNO 3 + H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + NO + H 2 O BiCl 3 + SnCl 2 → Bi + SnCl 4 Cr 2 O 3 + KNO 3 + K 2 CO 3 → K 2 CrO 4 + CO 2 + KNO 2 KBr + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 → Br 2 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + H 2 O

3 NaNO 2 + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 --› NaNO 3 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4

4

5 jodidový anion + dichromanový anion + proton vodíku → jód + chromitý kation + voda manganatý kation + bismutičnanový anion + proton vodíku → manganistanový anion + bismutitý kation + voda

6 BaO + O 2 → BaO 2 CuO + NH 3 → N 2 + Cu + H 2 O Br 2 + KOH → KBr + KBrO 3 + H 2 O KNO 3 + S + C → K 2 S + N 2 + CO 2

7 Cu 2 S + HNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + H 2 SO 4 + NO + H 2 0 As + HNO 3 + H 2 O → H 3 AsO 4 + NO Cr 3+ + H 2 O 2 + OH - → CrO 4 2- + H 2 0 H 2 S + H 2 SO 3 → S + H 2 O

8 dusitanový anion + železnatý kation + proton vodíku → železitý kation + oxid dusnatý + voda manganistanový anion + železnatý kation + proton vodíku → manganatý kation + železitý kation + voda

9 bromidový anion + dichromanový anion + proton vodíku → brom + chromitý kation + voda chloridový anion + dichromanový anion + proton vodíku → chlor + chromitý kation + voda


Download ppt "Rovnice. FeSO 4 + HNO 3 + H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + NO + H 2 O BiCl 3 + SnCl 2 → Bi + SnCl 4 Cr 2 O 3 + KNO 3 + K 2 CO 3 → K 2 CrO 4 + CO 2 + KNO 2."

Similar presentations


Ads by Google