Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CHSLEPÝŠPBŘ ERZPYKATYN POOVĚSLPUL ÝTNPŘEPY K ŘŘCYYEÝTMO IPÁSKNRERP TYÁKTKĚLÁY STPÝ AVKAT ENETOPÝRKO OČEPÝŘITSE Chropyně přepych pýr pysk pytel netopýr.

Similar presentations


Presentation on theme: "CHSLEPÝŠPBŘ ERZPYKATYN POOVĚSLPUL ÝTNPŘEPY K ŘŘCYYEÝTMO IPÁSKNRERP TYÁKTKĚLÁY STPÝ AVKAT ENETOPÝRKO OČEPÝŘITSE Chropyně přepych pýr pysk pytel netopýr."— Presentation transcript:

1

2 CHSLEPÝŠPBŘ ERZPYKATYN POOVĚSLPUL ÝTNPŘEPY K ŘŘCYYEÝTMO IPÁSKNRERP TYÁKTKĚLÁY STPÝ AVKAT ENETOPÝRKO OČEPÝŘITSE Chropyně přepych pýr pysk pytel netopýr pýřit se pykat kopyto třpyt pyl čepýřit se slepýš pýchavka tajenka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C E.

3 CHSLEPÝŠPBŘ ERZPYKATYN POOVÉSLPUL ÝTNPŘEPY K ŘŘCYYEÝTMO IPÁSKNRERP TYÁKTKĚLÉY STPÝ AVKAT ENETOPÝRRO UČEPÝŘITSE Chropyně přepych pýr pysk pytel netopýr pýřit se pykat kopyto třpyt pyl čepýřit se slepýš pýchavka tajenka: Březnové slunce má krátké ruce.


Download ppt "CHSLEPÝŠPBŘ ERZPYKATYN POOVĚSLPUL ÝTNPŘEPY K ŘŘCYYEÝTMO IPÁSKNRERP TYÁKTKĚLÁY STPÝ AVKAT ENETOPÝRKO OČEPÝŘITSE Chropyně přepych pýr pysk pytel netopýr."

Similar presentations


Ads by Google