Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PRACTICANDO LECTURA letras n, d do nidonudo da domoned a.

Similar presentations


Presentation on theme: "PRACTICANDO LECTURA letras n, d do nidonudo da domoned a."— Presentation transcript:

1

2 PRACTICANDO LECTURA letras n, d

3

4 do nidonudo

5 da domoned a

6 de dodiadem a

7 do dedo min ó

8 da latapada

9 du pumulu

10 do podolodu

11 di tipidide

12 na malaa

13 ni minineli

14 nu munonulu

15 no monuono

16 de dipetede

17 da de di do du

18 da de di do du

19 da de di do du

20 da de di do du

21 na ne ni no nu

22

23

24 da de di do du

25 ta te ti to tu

26

27 pa pe pi po pu

28 da

29 du

30 do

31 na

32 ni

33 to

34 nu

35 di

36 ta

37 du

38 tu

39 te

40 de

41 to

42

43 ni

44 do

45

46 de

47 do

48

49

50 mi

51 dominó

52

53 mo

54 ne

55 moneda

56 minineli

57 ni podolodu

58 nido

59 m a o d n e i........... ?

60 m a o d n e i n........ ?

61 m a o d n e i ni...... ?

62 m a o d n e i nid... ?

63 nido

64 dipetede

65 monuodo

66 dedo

67 d a o e n i l............ ?

68 d a o e n i l d......... ?

69 d a o e n i l de...... ?

70 d a o e n i l ded... ?

71 dedo

72 dodumulu

73 do linimime

74 domi monuono

75 dominó

76 d m o e n i ó.............. ?

77 d m o e n i ó d........... ?

78 d m o e n i ó do........ ?

79 d m o e n i ó dom...... ?

80 d m o e n i ó domi..... ?

81 d m o e n i ó domin... ?

82 dominó

83 nonuomo

84 menenida

85 mone latapada

86 moneda

87 m a o e n i d................ ?

88 m a o e n i d m............. ?

89 m a o e n i d mo.......... ?

90 m a o e n i d mon....... ?

91 m a o e n i d mone.... ?

92 m a o e n i d moned.. ?

93 moneda

94 m a i e d p l.................. ?

95 m a i e d p l d............... ?

96 m a i e d p l di.............. ?

97 m a i e d p l dia........... ?

98 m a i e d p l diad........ ?

99 m a i e d p l diade..... ?

100 m a i e d p l diadem.. ?

101 diadema

102 esc salir Publicado en: Autor : Alberto Abarca alberabarca@gmail.comalberabarca@gmail.com Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY-NC-SA) Modificado para Centro Escolar La Villa por Patricia de Alarcón http://9letras.wordpress.com/


Download ppt "PRACTICANDO LECTURA letras n, d do nidonudo da domoned a."

Similar presentations


Ads by Google