Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Norway & Poland GREEN BUILDINGS program: „Green Buildings” – Norwesko-Polski Program Współpracy.

Similar presentations


Presentation on theme: "Norway & Poland GREEN BUILDINGS program: „Green Buildings” – Norwesko-Polski Program Współpracy."— Presentation transcript:

1 Norway & Poland GREEN BUILDINGS program: „Green Buildings” – Norwesko-Polski Program Współpracy

2 Partners: Special guests:

3 Program dnia: 14.30-14.40 Powitanie i prezentacja programu “Green buildings” (Marta Eggertsen) 14.40-14.50 Prezentacja Future Built (Birgit Rusten) 14.50-15.00 Prezentacja Snøhetta (Falko Müller - Tyl) 15.00-15.10 Prezentacja Ratio Arkitekter (Øyvind Kolnes Grønli ) 15.10-15.20 Prezentacja NSW (Mira elisabeth refsum) 15.20-15.30 Prezentacja Hille Melbye (Rickard Berger) 15.30-15.40 Prezentacja Sintef Byggforsk (Michael Klinski) 15.40-15.50 Przerwa 15.50 -17.00 Warsztaty w grupach 17.00-18.00 Prezentacja pracy w grupach i dyskusja

4 1.What is the definition of a green building? 2.What are market limitations for green buildings in Poland? 3.What are market opportunities for green buildings in Poland? 4.What are your expectations for the cooperation between Poland and Norway?


Download ppt "Norway & Poland GREEN BUILDINGS program: „Green Buildings” – Norwesko-Polski Program Współpracy."

Similar presentations


Ads by Google