Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HALLAZGOS:EXPLORACIÓN FÍSICARM CASO 1CC, PR CASO 2C, PU, PRC, PR CASO 3PRC, PU, PR CASO 4NORMAL CASO 5C, PR CASO 6C, PU, PRC, PR CASO 7PU, PR CASO 8C,

Similar presentations


Presentation on theme: "HALLAZGOS:EXPLORACIÓN FÍSICARM CASO 1CC, PR CASO 2C, PU, PRC, PR CASO 3PRC, PU, PR CASO 4NORMAL CASO 5C, PR CASO 6C, PU, PRC, PR CASO 7PU, PR CASO 8C,"— Presentation transcript:

1 HALLAZGOS:EXPLORACIÓN FÍSICARM CASO 1CC, PR CASO 2C, PU, PRC, PR CASO 3PRC, PU, PR CASO 4NORMAL CASO 5C, PR CASO 6C, PU, PRC, PR CASO 7PU, PR CASO 8C, PU, PRC, PU, PR, E CASO 9C, PU, PR CASO 10C, PU, PRC, PU, PR, RA, PERITONEOCELE CASO 11C, PU, PRPU, PR CASO 12C, PRC, PR, PERITONEOCELE CASO 13C, PU, PRC, PU, PR RA CASO 14C, PU, PRC, PR, PU CASO 15C, PU, PR CASO 16C, PU, PR CASO 17C, PU, PRC, PU, PR, RA CASO 18C, PU, RARA, PERITONEOCELE CASO 19C, PU, PR, RAC, PU, PR, RA, PERITONEOCELE CASO 20C, PU, PR, RAC, PU, PR, RA, E CCISTOCELE PUPROLAPSO UTERINO PRPROLAPSO RECTAL RARECTOCELE ANTERIOR EENTEROCELE

2 CISTOCELES

3 PROLAPSO UTERINO

4 PROLAPSO RECTAL

5 RECTOCELE ANTERIOR

6 ENTEROCELE

7 CONCORDANCIA EXPLORACIÓN FÍSICA Y RESONANCIA MAGNÉTICA

8 CONCORDANCIA ENTRE EXPLORACIÓN FÍSICA Y RESONANCIA MAGNÉTICA (%)


Download ppt "HALLAZGOS:EXPLORACIÓN FÍSICARM CASO 1CC, PR CASO 2C, PU, PRC, PR CASO 3PRC, PU, PR CASO 4NORMAL CASO 5C, PR CASO 6C, PU, PRC, PR CASO 7PU, PR CASO 8C,"

Similar presentations


Ads by Google