Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LES OCCUPATIONS. Unscramble the following professions:

Similar presentations


Presentation on theme: "LES OCCUPATIONS. Unscramble the following professions:"— Presentation transcript:

1 LES OCCUPATIONS

2 Unscramble the following professions:

3 Nu eutacr

4 eNu norlscièlee

5 Enu obuceèrh

6 Enu cterodu

7 Nu bectalpmo

8 Nue feucseifo

9 Nu tenga ed celopi

10 Nu idcreretu

11 Enu etdnesti

12 Nu taaocv

13 Nu reufcauhf

14 Enu pentrai

15 eNu iccoeuntrd

16 Nu muretaain

17 eNu vinéaiecr

18 Nu fech

19 Nu lanbgoreu

20 Enu ecitacr

21 Nu ccaihteret

22 Enu icinéerntlece

23 Nu olméyep

24 Enu uennigiér

25 Nu rveesur

26 Enu racfctei

27 Nu eiécnmd

28 Nu ioltesuarnj

29 Enu ergmande

30 Enu meefm farafied’s

31 Enu necpairmhnea

32 Nu uespsroefr

33 Nu diuatnét

34 Nu rmoeppi

35 Nu amire

36 Enu nçmoa

37 Nu iecicéanmn

38 Enu mrifreèiin

39 Nu eiermfr

40 Nu vroruie

41

42 eNu vseeedun

43 Nu juge

44 Enu patronne

45 Nu amrcifitineon

46 Nu iierssac


Download ppt "LES OCCUPATIONS. Unscramble the following professions:"

Similar presentations


Ads by Google