Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Plan de Formación de Profesorado de FP (familia Sanidade) IES Anxel Casal-Monte Alto (A Coruña) 2014/2015 Iria Gasamáns García.

Similar presentations


Presentation on theme: "Plan de Formación de Profesorado de FP (familia Sanidade) IES Anxel Casal-Monte Alto (A Coruña) 2014/2015 Iria Gasamáns García."— Presentation transcript:

1 Plan de Formación de Profesorado de FP (familia Sanidade) IES Anxel Casal-Monte Alto (A Coruña) 2014/2015 Iria Gasamáns García

2 Anestesia en odontoloxía  Enlace éster ou amida entre o grupo lipofílico e hidrofílico ÉSTERAMIDA CocaínaArticaína BenzocaínaLidocaína CloroprocaínaBupivacaína TetracaínaMepivacaína ProcaínaRopivacaína

3 Anestesia en odontoloxía  Vasoconstrictor: Disminuir absorción e efectos sistémicos Aumentar o tempo de acción ○ ADRENALINA ○ EPINEFRINA ○ NORADRENALINA ○ NOREPINEFRINA ○ FELIPRESINA

4 Anestesia en odontoloxía  Anestesia loco-rexional Xeringas Agullas Carpules

5 Anestesia en odontoloxía  Anestesia tópica

6 Anestesia en odontoloxía  Anestesia infiltrativa, periapical

7 Anestesia en odontoloxía  Anestesia intraligamentosa

8 Anestesia en odontoloxía  Anestesia intrapulpar

9 Anestesia en odontoloxía  Anestesia troncular do nervio dentario inferior  Anestesia nervio maxilar superior (técnica da tuberosidade)


Download ppt "Plan de Formación de Profesorado de FP (familia Sanidade) IES Anxel Casal-Monte Alto (A Coruña) 2014/2015 Iria Gasamáns García."

Similar presentations


Ads by Google