Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Protistid - vetikad, algloomad, munasseened II Ene-Külli Tamm 2007.

Similar presentations


Presentation on theme: "Protistid - vetikad, algloomad, munasseened II Ene-Külli Tamm 2007."— Presentation transcript:

1 Protistid - vetikad, algloomad, munasseened II Ene-Külli Tamm 2007

2

3 Protistide sugupuu

4 Volvox

5 Caulerpa – rakutuumi palju, rakuvaheseinad puuduvad

6 Endosümbioos

7 Kloroplasti sekundaarne endosümbioos

8 Endosümbioosi postulaadid The endosymbiosis theory postulates that The mitochondria of eukaryotes evolved from aerobic bacteria (probably related to the rickettsias)rickettsias living within their host cell. The chloroplasts of eukaryotes evolved from endosymbiotic cyanobacteria.cyanobacteria Eukaryotic cilia and flagella may have arisencilia from endosymbiotic spirochetes.spirochetes The basal bodies from which eukaryotic cilia and flagella develop would have been able to create the mitotic spindle and thus made mitosis possible.mitosis

9 Mitokondri geenid

10 Kloroplasti geenid

11 Fig. 2 : Quelques exemples : A. Caulerpa sp. alque à thalle siphoné, B. Chlamydomonas moewusii, algue verte unicellulaire C. Spirogyra sp. algue verte à archéthalle et chloroplaste unique spiralé, D. Une Rhodophycophyte. E. Ulva lactuca (Chlorophycophyte à nématothalle). F. Colonies de Volvox avec cellules reproductrices. A B C D E F

12 Giardia lamblia

13 Trichomonas vaginalis

14 Trihhomoonas

15 Trypanosoma, unitõve tekitaja

16 Uni- tõve arengu- tsükkel

17

18 Malaaria

19 Anopheles

20

21 Malaariaplasmoodium

22 Paramecium

23 Kinglooma konju- gatsioon

24 Ränivetikad

25 Dinoflagellata Noctiluca

26 Mere- protistid Dinoflagellaadid

27 Põisadru, Fucus vesiculosus

28

29 Laminaria

30 Põisadru arengutsükkel

31 Sargassum

32 Agarik, Furcellaria

33 Punavetikate kogumine

34 Porfüüra

35 Fükobiliin punavetikais Phycobilins (below) in the red algae and cyanobacteria (blue-green algae).

36 Rohevetikad Ulva lactuca Gracilaria Enteromorpha

37

38 Chlamydomonas nivalis

39 Volvox

40 Spirogyra

41 Mändvetikas

42 Entaemoba histolytica

43

44 Globigerina

45 Puugipask

46 Hundipiim


Download ppt "Protistid - vetikad, algloomad, munasseened II Ene-Külli Tamm 2007."

Similar presentations


Ads by Google