Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Petra Schwarzbachová 2013. Zdroj:

Similar presentations


Presentation on theme: "Petra Schwarzbachová 2013. Zdroj:"— Presentation transcript:

1 Petra Schwarzbachová 2013

2 Zdroj:

3 Klima Zdroj: Zdroj:

4 Eurasijská oblast - flóra Zdroj: elke/buk-lesni2.jpg buk lesní lípa srdčitá Zdroj:

5 Eurasijská oblast - flóra dřezovec trojtrnný Zdroj: okrasne.cz/foto/listnace/gled_tri.jpg Zdroj: jerlín japonský

6 Eurasijská oblast - flóra cesmína Zdroj: rostliny.cz/inshop/pictures/store/Ilex%20aquifolium%20Alaska%2002.jpg Zdroj: paulovnie

7 Eurasijská oblast - fauna rosnička zelená zubr evropský Zdroj: arborea jpg Zdroj:

8 Eurasijská oblast - fauna jelen lesní Zdroj: u_12389.jpg Zdroj: psík mývalovitý

9 Eurasijská oblast - fauna jezevec lesní Zdroj: Zdroj: jpg tygr ussurijský

10 Severoamerická oblast - flóra Zdroj: javor červený kaštanovník Zdroj: 1000s1000/Fagaceae/castanea-sativa-fr-pamorati-a.jpg

11 Severoamerická oblast - flóra Zdroj: Oct2008/CaryaIllinoinensis2.jpg ořechovec liliovník tulipánokvětý Zdroj: lipifera_with_persisting_seed_scales_web.jpg

12 Severoamerická oblast - flóra Zdroj: jilm hladký dub bahenní Zdroj: 06/12Sept06Small/QuercusPalustris2.jpg

13 Severoamerická oblast - fauna mýval severní Zdroj: /001/ jpg vačice virginská Zdroj:

14 Severoamerická oblast - fauna pekari páskovaný Zdroj: jelenec virginský Zdroj:

15 Severoamerická oblast - fauna nosál bělonosý Zdroj: lery/files/1/0/5/9/8/FOX1501.jpg liška obecná Zdroj: lotor jpg


Download ppt "Petra Schwarzbachová 2013. Zdroj:"

Similar presentations


Ads by Google