Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Prašuma Quit. Slojevi prašuma Prašumski pod Niži dio drveća Krov Viši dijelovi drveća Rainforest Facts: Uništenje Životinje The Rainforest Quit.

Similar presentations


Presentation on theme: "Prašuma Quit. Slojevi prašuma Prašumski pod Niži dio drveća Krov Viši dijelovi drveća Rainforest Facts: Uništenje Životinje The Rainforest Quit."— Presentation transcript:

1 Prašuma Quit

2 Slojevi prašuma Prašumski pod Niži dio drveća Krov Viši dijelovi drveća Rainforest Facts: Uništenje Životinje The Rainforest Quit

3 Prašumski pod  Prašumski pod je jako toplo i humidno područje,gdje dopire vrlo malo Sunčevih zraka,tako da ovdje rastu samo biljke koje trebaju vrlo malo svjetlosti,kao što su paprati i mahovine…  Neke životinje koje žive ondje su; tapiri, jaguari, tarantule, mravi, slonovi, škorpioni, i anakonde... Quit

4 Niži dio drveća  Ovo je vrlo vlažno i vruće područje za živjeti. Smješteno je na nižim granama i deblima drveća. Ptice i majmuni se kreću ovim područjima u potrazi za hranom. Male biljke i cvjetovi također rastu u ovom području!  Životinje koje ovdje žive su; pčele,zmije,žabe i leopardi. Quit

5 Krov  The canopy is the upper parts of all the trees in the rainforest. 70-90% of animals live in the canopy! The canopy protects the lower parts of the forest by providing shade and protection from the heavy rains. The leaves in the canopy provide the source of power for the forest by converting sunlight to energy through protosynthesis. Want to see how protosynthesis works? Click here!Click here  The animals that live in the canopy include; macaws, orangutans, howler monkeys, lizards, and cuckoos. Quit

6 The Emergent  The Emergent is the tip-tops of all of the trees in the rainforest. The trees in the emergent tower over everything, averaging around 270 feet in the air! These trees are covered in direct sunlight.  The animals found in the emergent include many types of birds such as the harpy eagle, macaws, and parrots. Quit

7 Destruction of the Rainforests  1.5 acres of rainforest are lost every second. If this continues the rainforest will be depleted in merely 40 years.  The rainforests used to cover 15% of the Earth’s surface, now after human intervention they only cover 7%.  It is estimated that we lose over 100 species of animals a day due to rainforest destruction.  Watch a video on the destruction of rainforests and its impact on the world. Click Here.Click Here Quit


Download ppt "Prašuma Quit. Slojevi prašuma Prašumski pod Niži dio drveća Krov Viši dijelovi drveća Rainforest Facts: Uništenje Životinje The Rainforest Quit."

Similar presentations


Ads by Google