Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Motu o Samoa E lua motu lauiloa o Samoa, o Upolu ma Savai’i. I le ogatotonu o Savai’i ma Upolu e iai ni motu laiti se lua ua igoa ia Manono ma Apolima.

Similar presentations


Presentation on theme: "Motu o Samoa E lua motu lauiloa o Samoa, o Upolu ma Savai’i. I le ogatotonu o Savai’i ma Upolu e iai ni motu laiti se lua ua igoa ia Manono ma Apolima."— Presentation transcript:

1

2 Motu o Samoa E lua motu lauiloa o Samoa, o Upolu ma Savai’i. I le ogatotonu o Savai’i ma Upolu e iai ni motu laiti se lua ua igoa ia Manono ma Apolima. O le taulaga o Samoa o Apia.

3 Tuto’atasi o Samoa O le aso 1 o Ianuari 1962 na Tutoatasi ai Samoa mai le pulega a Niu Sila. O lo’o fa’amanatu pea le tutoatsi o Samoa i le aso 1 o Iuni i totonu o Niu Sila ma atunuu uma o le lalolagi. E to’atele ni tagata Samoa o lo’o nonofo i totonu o Niu Sila i Porirua, Ueligitone ae fa’apea Aukilani nei.

4 O le Ava o se vaega taua lea o le aganuu Fa’aSamoa. O le Ava o se vaega taua lea o le aganuu Fa’aSamoa. O le ava e fa’atino i so’o se fa’atasiga taua i le aganu’u Fa’aSamoa. O le aumaga e fa’atinoina le faiga o le ava. Ae o le taupou e paluina le ava. O se mea taua tele pea filifilia oe e taitaina le ava. O le aumaga o ni tagata taua tele lea i le fa’atinoina o lea vaega Faiga o le Ava

5 Pe’a, Malu ma Sogaimiti. O le aganuu Samoa e fa’ataua tele le pe’a po’o le tatau. E lua tuaiga pea. O le aganuu Samoa e fa’ataua tele le pe’a po’o le tatau. E lua tuaiga pea. O le malu o le pea lea e ta i le tino o le tamaitai Samoa. O le sogaimiti o le pe’a lea e ta i le tino o le taule’alea Samoa. O le malu o le pea lea e ta i le tino o le tamaitai Samoa. O le sogaimiti o le pe’a lea e ta i le tino o le taule’alea Samoa.

6 Faatoaga-plantation O Samoa e ola i le vao po’o le fa’atoaga. E tele mea e toto i le fa’atoga Samoa, e pei o le talo, fai, ta’amu, esi ma so’o se meaai ola. E to’aaga tele tagata Samoa e toto meaai i le fa’atoaga O Samoa e ola i le vao po’o le fa’atoaga. E tele mea e toto i le fa’atoga Samoa, e pei o le talo, fai, ta’amu, esi ma so’o se meaai ola. E to’aaga tele tagata Samoa e toto meaai i le fa’atoaga

7 Aoga O le aoga maualuga i Samoa o le Samoa College po’o le Kolisi o Samoa. O le aoga maualuga i Samoa o le Samoa College po’o le Kolisi o Samoa. O le tele o isi aoga i Samoa e fa’amalosia ai le tautala fa’aperetania. O le tele o isi aoga i Samoa e fa’amalosia ai le tautala fa’aperetania. E tele le eseesega o aoga i Niu Sila ma Samoa. O Niu Sila e tele mea e maua e tamaiti aoga pei o kesi, komiputa ma isi vaega fa’apena. O Samoa e tau le maua ni meatotino e fa’aoga e ao’aoina ai tamaiti. E tele le eseesega o aoga i Niu Sila ma Samoa. O Niu Sila e tele mea e maua e tamaiti aoga pei o kesi, komiputa ma isi vaega fa’apena. O Samoa e tau le maua ni meatotino e fa’aoga e ao’aoina ai tamaiti. O Samoa foi e tele ona sasa tamaiti e le faiaoga. O Samoa foi e tele ona sasa tamaiti e le faiaoga. Ae e taumafai tele tamaiti Samoa i le aoga. Ae e taumafai tele tamaiti Samoa i le aoga.

8 Manu/ meaola E tele meaola ma manu eseese e maua i totonu o Samoa. E tele meaola ma manu eseese e maua i totonu o Samoa. O se tasi lea o manu taua i Samoa o le pe’a. O se manu e ulavale tele. O se tasi lea o manu taua i Samoa o le pe’a. O se manu e ulavale tele. E tele foi pua’a e maua i Samoa. O se tasi nei o meaola taua tele e fai ai taumafa, ma maua mai ai tupe. E tele foi pua’a e maua i Samoa. O se tasi nei o meaola taua tele e fai ai taumafa, ma maua mai ai tupe. E tele foi maile e feoai solo i luga o le auala ona e leai ni tagata e mafai ona avea nei meaola e loka. E tele foi maile e feoai solo i luga o le auala ona e leai ni tagata e mafai ona avea nei meaola e loka.

9 Fa’afetai O Samoa o se atunu’u e pele tele ia te a’u. O Samoa o se atunu’u e pele tele ia te a’u. E ui ina ou nofo i Niu Sila ae ou te mitamita pea e fa’amatala o Samoa. E ui ina ou nofo i Niu Sila ae ou te mitamita pea e fa’amatala o Samoa. Fa’afetai tele lava mo le avanoa. Fa’afetai tele lava mo le avanoa. Tofa ma ia Soifua. Tofa ma ia Soifua.


Download ppt "Motu o Samoa E lua motu lauiloa o Samoa, o Upolu ma Savai’i. I le ogatotonu o Savai’i ma Upolu e iai ni motu laiti se lua ua igoa ia Manono ma Apolima."

Similar presentations


Ads by Google