Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kaedah Pantas Mendalami Ilmu-Ilmu Al-Quran TARANNUM Copyright 2003-04 © Aslan Management & Co. Oleh : Azlan Mohamad Ali.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kaedah Pantas Mendalami Ilmu-Ilmu Al-Quran TARANNUM Copyright 2003-04 © Aslan Management & Co. Oleh : Azlan Mohamad Ali."— Presentation transcript:

1

2 Kaedah Pantas Mendalami Ilmu-Ilmu Al-Quran TARANNUM Copyright 2003-04 © Aslan Management & Co. azlansenggarang@yahoo.com Oleh : Azlan Mohamad Ali

3 Apakah Tarannum? Seni lagu membaca Al-Quran. Rentak suara yang tersusun. Halawatus-Saouth (Kemanisan suara) Kebanyakannya berentak Arab Masri.

4 Mengapa Perlu Tarannum? Salah satu mukjizat Al-Quran. Menambah kekhusyukkan membaca Al- Quran. Melatih displin ketika membaca Al-Quran Gandingan terbaik bagi menguasai Tajwid.

5 Tarannum Dalam Ibadah Ketika menjadi imam solat, bacaan dengan Tarannum lebih menusuk jiwa Muazzin yang menggunakan kelebihan suaranya ditambah lagi dengan kemerduan lagu boleh memberi semangat jemaah bagi datang ke masjid

6 Tarannum Sebelum Ini Masa pembelajaran terlalu lama Tiada sukatan sistematik Pengunaan teknologi terkini terhad Hanya bagi mereka yang berbakat

7 Tarannum Pada Masa Depan Masa pembelajaran mudah dan pantas Mempunyai sukatan pelajaran yang sistematik Menggunakan teknologi secara optimum Untuk semua orang tanpa diskriminasi samaada berbakat atau tidak.

8 BERMULANYA SATU ERA BARU TEKNIK PEMBELAJARAN AL-QURAN KAEDAH DIAN ; KAEDAH PANTAS MEMPELAJARI TARANNUM

9 8 KAEDAH DIAN DIAN 1 : PENEKANAN PADA MULA & AKHIR LAGU

10 DIAN 2 : MENGHAFAL DAN MENGULANG TAUSIKH

11 DIAN 3 : PERHATIKAN GELOMBANG SUARA

12 DIAN 4 : TIDAK TERLALU SYADID DI DALAM BURDAH MURID

13 DIAN 5 : TERUS MENCUBA MELENGKAPKAN AYAT WALAUPUN BURDAH ADA KESALAHAN

14 DIAN 6 : SOAL JAWAB BERUPA HAFALAN TAUSIKH

15 DIAN 7 : MEMBACA DENGAN / TIDAK DISERTAI GURU

16 DIAN 8 : MERAKAM SUARA SENDIRI KE DALAM KASET / CD

17 Kesimpulan Setiap proses pembelajaran tujuannya adalah sama iaitu; Berusaha Hingga Jaya. Kaedah Dian hanyalah latihan asas buat mereka yang ingin mendapatkan kemahiran awal mengenai Tarannum. Sebarang masalah haruslah dirujuk pada mereka yang ariff.

18 SEKALUNG TERIMA KASIH Saudara Sahul Hamid Suleiman Saudara Huzaiee Sulaiman Hj. Jahidin BBU Rakan-rakan Kelab Dian Juga mereka yang pernah atau sedang menjadi rakan atau muridku sekalian.


Download ppt "Kaedah Pantas Mendalami Ilmu-Ilmu Al-Quran TARANNUM Copyright 2003-04 © Aslan Management & Co. Oleh : Azlan Mohamad Ali."

Similar presentations


Ads by Google