Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SIMPOSIUM PENGURUSAN & PENGAUDITAN INDUSTRI AIR KAJIAN PENGURUSAN KUALITI AIR MINUM SELURUH NEGARA OLEH MD WAHID MOHD NOR PENGARAH AUDIT PENGURUSAN AIR.

Similar presentations


Presentation on theme: "SIMPOSIUM PENGURUSAN & PENGAUDITAN INDUSTRI AIR KAJIAN PENGURUSAN KUALITI AIR MINUM SELURUH NEGARA OLEH MD WAHID MOHD NOR PENGARAH AUDIT PENGURUSAN AIR."— Presentation transcript:

1 SIMPOSIUM PENGURUSAN & PENGAUDITAN INDUSTRI AIR KAJIAN PENGURUSAN KUALITI AIR MINUM SELURUH NEGARA OLEH MD WAHID MOHD NOR PENGARAH AUDIT PENGURUSAN AIR 2-3 NOVEMBER 2009

2 OBJEKTIF PENGAUDITAN Menilai perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pengurusan kualiti air minum telah diuruskan dengan teratur, cekap dan berkesan. SKOP PENGAUDITAN Meliputi tiga tahun dari tahun 2006 hingga 2008. Tertumpu kepada rekod dan data berkaitan dengan kualiti air yang dibekal kepada pengguna. Melibatkan kerja-kerja pengauditan oleh Jabatan Audit Negara terhadap Badan Kawal Selia Air Negeri, Entiti yang terlibat dalam industri bekalan air setiap negeri, KKM, JAS dan Jabatan Perhutanan turut terlibat.

3 KAEDAH PENGAUDITAN Menyemak fail, rekod dan dokumen-dokumen auditi yang terlibat. Temu bual dengan pegawai terlibat. Lawatan tapak ke rangkaian LRA yang dipilih. Borang soal selidik diedarkan kepada pengguna. RANGKAIAN / COURSE KAJIAN Kajian telah dijalankan ke atas rangkaian/course bagi 42 buah LRA daripada 453 buah LRA di seluruh negara dipilih sebagai sampel untuk semakan Audit bagi kajian pengurusan kualiti air minum.

4 Senarai LRA Yang Dipilih Sebagai Sampel Kajian NegeriLoji Rawatan Air Kapasiti (juta liter sehari) OperatorPunca Air Perlis Timah Tasoh54JKREmpangan Timah Tasoh Sungai Baru56SAPTerusan MADA Rumah Pam Felda Chuping1.3JKRAir Bawah Tanah Kedah Kulim Hi-Tech96.6JBASg. Muda Sg. Baru32.2TLSBTerusan MADA Pelubang238.4AUISg. Padang Terap Pulau Pinang Guillemard80PBA Sg. Siru, Sg. Kecil, Sg. Klean dan Sg. Tengah Sungai Dua886PBASg. Muda Perak Sultan Idris Shah II272LAPSg. Perak Kg. Senin34LAPSg. Perak Pengkalan Hulu14LAPSg. Kuak Selangor Sungai Sireh27PNSBSg. Bernam Sungai Semenyih545ABASSSg. Semenyih Rasa250SPLASHSg. Selangor N. Sembilan Sungai Linggi136JBANSSg. Linggi Sungai Terip304Salcon Empangan Sg. Terip dan Sg. Batang Penar Melaka Bertam 1 & 2182SAMBSg. Melaka Gadek55SAMBSg. Batang Melaka Merlimau55SAMBSg. Kesang

5 SAMB.... NegeriLoji Rawatan Air Kapasiti (juta liter sehari) OperatorPunca Air Johor Simpang Renggam Baru64SAJ & SWCSungai Benut Parit Raja IV63.3SWCSg. Sembrong Bukit Batu2.27SAJSg. Pontian Pahang Semambu Fasa 1 & Fasa 2242.26JBASg. Kuantan Sungai Burung2.65JBASg. Rotan dan Sg. Burung Sungai Kuala Terla17.03JBASg. Terla dan Sg. Icat Nenasi3.79JBAAir Bumi Terengganu Tepus10SATUSg. Dungun Kepong II59SATUSg. Terengganu Losong23SATUSg. Terengganu Kelantan Aring1.8AKSBSg. Aring / Lebir Pintu Geng (Fasa II)7.85AKSBAir Bumi Bukit Remah27.8AKSBSg. Kelantan Sabah Moyog, Penampang165CDSBEmpangan Babagon Loji Bt.58, Beaufort30JANSSg. Padas Tenom4. 5JANSSg. Padas Sarawak Salim75LASSg. Rajang Batu Kitang464LAKSg. Sarawak Kiri Lambir134LAKUSg. Liku Mukah10JKRSg. Mukah Kapit0.3JKRSg. Rajang Meradong1.0JKRSg. Temadak Marudi1.59JKRSg. Baram

6 Komponen untuk menilai tahap pengurusan air minum adalah seperti berikut: 1. Dasar Kerajaan dan Undang-undang 2. Garis Panduan Dan Peraturan 3. Air Mentah 4. Loji Rawatan Air (Makmal) 5. Tangki/ Kolam Imbangan dan Perkhidmatan 6. Pensampelan dan Ujian Kualiti 7. Paip-paip Agihan dan Retikulasi 8. Pengguna 9. Keperluan Kewangan 10. Modal Insan KOMPONEN PENILAIAN

7 PENEMUAN AUDIT

8 1. DASAR KERAJAAN DAN UNDANG-UNDANG a. Bekalan Air i.Akta Industri Perkhidmatan Air - SPAN ii.Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah iii.Enakmen Bekalan Sarawak iv.Enakmen Bekalan Air Negeri b. Air Mentah i.Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ii.Enakmen Sumber Air Negeri Sabah iii.Ordinan Air Negeri Sarawak iv.Akta Perhutanan Negara v.Enakmen Pemakaian Hutan Negeri c. Kualiti Air i.Standard Kualiti Air Minum Kebangsaan

9 2. GARIS PANDUAN DAN PERATURAN a.SOP oleh Entiti Bekalan Air i.Lengkap dan dilaksanakan sepenuhnya. ii.Lengkap tetapi tidak dilaksanakan. iii.Masih dalam proses penyediaan SOP. iv.Tiada sebarang tindakan.

10 a. Pewartaan i.Seluas 4,780,668 hektar daripada 16,349,418 hektar Hutan Tadahan Air (HTA) telah diwartakan. ii.Hanya beberapa negeri yang telah mewartakan semua HTA yang telah dikenal pasti. 3. AIR MENTAH NegeriKeluasan (hektar) Status / Catatan Telah Warta (hektar) Belum Warta (hektar) Dalam Proses (hektar) PerlisPewartaan Terhadap Empangan sahaja Kedah139,294.0031,219.00-108,075.00 P. Pinang6,288.29 -- Perak310,042.00159,866.00-150,176.00 Selangor47,683.9935,054.57-12,629.42 N. Sembilan47,150.42 -- MelakaPewartaan terhadap Sungai sahaja Johor85,597.97 -- Pahang285,862.00250,952.0034,910.00- Terengganu49,107.10 -- Kelantan35,898.00 -- Sabah3,804,500.00- - Sarawak11,537,995.004,079,535.007,458,460.00- Jumlah16,349,418.774,780,668.3511,297,870.00270,880.42

11 Peta Kawasan Hutan Simpan Tadahan Sumber : Jabatan Audit Negara (Sabah) Sumber : Jabatan Audit Negara (Selangor) ii.Kawasan tadahan dan takungan yang dibina bagi tujuan menakung dan mengalirkan bekalan air mentah perlu diwartakan supaya tidak terdedah kepada aktiviti yang berisiko kepada pencemaran. iii.Semakan Audit mendapati hanya Sungai Melaka, Sg. Batang Melaka dan Sg. Kesang - Chohong di Melaka yang telah diwartakan sebagai kawasan tadahan. Sementara Sarawak adalah satu-satunya negeri yang telah menjalankan perwartaan muka sauk dengan penetapan radius 8km.

12 NegeriKawasan Takungan/Empangan Keluasan (Hektar) Telah WartaBelum WartaCadangan PerlisEmpangan Timah Tasoh4,379.10-- Kedah Empangan Ahning--9,200.00 Empangan Muda12,484.0042,253.00- Empangan Malut (Langkawi)-1,252.00- Empangan Pedu, Beris17,293.00-- P. Pinang Empangan Mengkuang324.51-- Empangan Air Itam20.20-- Empangan Teluk Bahang95.00-- Perak Empangan Sungai Kinta17,755.00-- Empangan Rui, Ijok, Raya, Sungkai, Bernam -78,900.00- Selangor Empangan Semenyih, Sg. Selangor, Sg. Tengi, Langat, Tasik Subang 35,054.57-- Empangan Klang Gate, Batu-12,629.42 - N. Sembilan Empangan Sg. Terip,Talang, Kelinchi 17,234.16 - - Melaka Empangan Jus, Durian Tunggal-1,922.63 -

13 NegeriKawasan Takungan/Empangan Keluasan (Hektar) Telah WartaBelum WartaCadangan Johor Empangan Bekok, Sembrong, Machap, Labong, Congok, Juaseh, Lebam, Ledang, Sungai Layang, Linggiu, Gunung Pulai -96,860.00- Empangan Air Hitam, Kahang, Sayong, Seluyut, Jengeli, Lebak, Ulu Sedili, Sg. Mersing, Tenong, Sg. Segamat, Sembrong Kiri --65,056.00 Pahang Empangan Chereh, Jeram, Pukin, Jekatih, Perting, Chamang, Telemong, Benus, Lipis/Sia, Liang, Kelau, Kenong 216,625.94-- TerengganuEmpangan Kenyir 34,849.00-- Sabah Empangan Babagon Penampang 3,000.00-- Empangan Sepagaya Lahad Datu 2,590.00-- Empangan Timbangan Semporna 2,170.00-- Empangan Pinangsoo Kudat 61.00-- Empangan Segaliud Sandakan 1,100.00-- Empangan Telibong II Tuaran 1,750.00-- Empangan Milau Kudat 610.00-- SarawakEmpangan Sika, Assyakirin, Gerugu dan Bengoh TM

14 iv.Hanya beberapa negeri yang telah menjalankan rondaan dan pemantauan terhadap kawasan tadahan air. v.Semakan Audit mendapati, kebanyakan kawasan takungan air dan installasi bekalan air masih belum diwartakan sebagai kawasan sasaran penting. Sumber: Foto Jabatan Audit Negara (Kedah) Sumber: Foto Jabatan Audit Negara (Kedah) Lokasi: Empangan Ahning, Padang Terap Lokasi: Empangan Malut, Langkawi Tarikh: 19 Februari 2009 Tarikh: 16 November 2008 Kawalan Keselamatan Di Pintu Masuk Utama Empangan

15 b. Caj Air Mentah Carta 1 : Kategori Caj Royalti Air Mentah Caj/Royalti Dalam Negeri Agensi Kerajaan / Korporat Swasta / Konsesi Antara Negeri Antara Negara

16 NegeriEntiti Kadar (RM/1000 gelen) PembayarCatatan 200620072008 Perlis JKR (Air)---- Di bawah JKR (Air) tidak dicaj SAPs---- Caj air diselaraskan dengan kos pembinaan loji oleh TTPC. Kedah TLSB0.08 TLSB AUI---- Tiada caj dikenakan terhadap AUI kerana tiada klausa dalam perjanjian kontrak yang memperuntukan caj perlu dibayar kepada Kerajaan Negeri. PBAPP---- Peruntukan telah disediakan oleh PBAPP bermula 2010 Perlis--- Kerajaan Negeri Perlis Caj royalti diterima pada 1994 – 1998 sahaja. 1999-2009 tidak menerima bayaran kerana tidak memperbaharui perjanjian P. PinangPBA---- Peruntukan telah disediakan oleh PBAPP bermula 2010 Perak LAP--0.01LAPKadar per meter padu (m 3 ) GLS---- MUC---- Selangor ABASS0.01 SYABASKadar per meter padu (m 3 ) PNSB0.01 SPLASH0.01 N. Sembilan JBA /SAINS ---- Bermula pada 2009 namun kadar belum ditetapkan MelakaSAMB--- Caj royalti RM 2.0 juta setahun kepada Kerajaan Negeri Melaka mulai tahun 2008.

17 NegeriEntiti Kadar (RM/1000 gelen) PembayarCatatan 200620072008 Johor SAMB0.30 0.50*SAMB * Mulai 12 ogos 2008 SAJH--- Tidak dikenakan caj SWC--- PUB0.03 PUB PahangJBA----Di bawah JBA tidak dicaj TerengganuSATU--- Caj royalti termasuk dalam RM 30 juta setahun sebagai sewa aset KelantanAKSB--- Cadangan caj 1 sen/meter padu dan MMK telah meluluskannya pada 14 Januari 2009 tetapi pewartaan belum dibuat. Sabah JANS---- Caj royalti air mentah sebanyak RM50,000 setahun dikenakan kepada Jabatan Bekalan Air W.P. Labuan melalui LRA yang bertempat di daerah Beaufort Sabah. Timatch---- Jetama---- LDWS---- Sarawak JKR (Air)---- Di bawah JKR (Air) tidak dicaj LAK0.01 LAK Kadar per meter padu (m 3 ) LAKU0.01 LAKU LAS0.01 LAS

18 c. Kualiti Air Mentah i.Setiap punca-punca air mentah ada jabatan yang memantau. JAS, KKM, Entiti bekalan air, NREB (Sarawak), JPS ii.Dikenalpasti punca-punca pencemaran kepada air mentah adalah seperti berikut: Perlombongan pasir Pelepasan sisa industri dan Pelepasan sewerage Perternakan lembu, perladangan komersil (kelapa sawit, pokok karas), Kilang colok, Aktiviti penternakan dan penangkapan ikan Aktiviti Pembalakan iii.Status indeks kualiti air negara bagi sumber air mentah di 42 loji kajian. Kelas I – 1 (Sg. Bintangor, Sarawak) Kelas II – 29 Kelas III – 5 (Sg. Sembrong, Pontian, Linggi, Melaka dan Sireh) Tiada pengkelasan – 7 (Terusan, Air Bumi, Sungai)

19 Penanaman pokok Karas secara komersil Penternakan lembu di ladang kelapa sawit dalam lingkungan 100 meter dari kawasan berair di empangan Aktiviti perlombongan pasir sungai Aktiviti penangkapan ikan Punca-punca pencemaran terhadap air mentah

20 NegeriLoji Kajian AuditSumber AirIndeks Kualiti AirKelas Perlis 1. LRA Timah Tasoh Sg. Jarum 2006 – 84 2007 –77 2008 – 84 II Sg. Pelarit 2006 –91 2007 –91 2008 – 92 II 2. LRA Sg. BaruTerusan MADA Tiada Pemantauan JAS 3. RP Felda ChupingAir Bumi Kedah 1. LRA Kulim Hi-TechSungai Muda86II 2. LRA PelubangSungai Padang Terap 88II 3. LRA Sg. Baru (Langkawi)Terusan MADA Tiada Pemantauan JAS P. Pinang 1. LRA Guillemard Sungai Siru Sungai Kecil Sungai Klean Sungai Tengah Tidak diberi pengelasan oleh JAS 2. LRA Sg DuaSg. Dua83 – 88II Perak 1. LRA Sultan Idris Shah IISungai Perak 87 – 91.75II 2. LRA Kg. SeninSungai Perak88.3 – 91.50II 3. LRA Pengkalan HuluSg. Kuak Tiada Pemantauan JAS Selangor 1. LRA Sg SirehSg. Bernam 2006 - 67.85 2007- 79.93 2008 –68.00 III 2. LRA Sg SemenyihSg. Selangor 2006 - 84.37 2007 - 85.12 2008 –85.00 II 3. LRA RasaSg. Semenyih 2006 - 83.20 2007- 86.70 2008- 78.06 II N. Sembilan 1. LRA Sg LinggiSg. Linggi75III 2. LRA Sg Terip Sg. Terip Sg. Batang Penar 84II Tahap Kualiti Air Mentah di Setiap Rangkaian Terpilih

21 NegeriLoji Kajian AuditSumber AirIndeks Kualiti AirKelas Melaka 1. LRA Bertam 1 & 2Sg. Melaka 2006 – 79.31 2007 – 82.1 2008 - 76.2 II III 2. LRA GadekSg. Kesang 2006 – 84.92 2007 – 87.13 2008 – 84.1 II 3. LRA MerlimauSg. Batang Melaka 2006 – 74.6 2007 – 79.41 2008 – 79.37 III II Johor 1. LRA Parit Raja 4Sg. Sembrong 2006 – 67 2007 – 62 2008 – 63 III 2. LRA Simpang RenggamSg. Benut 2006 – 76 2007 – 77 2008 – 77 III II 3. LRA Bukit BatuSg. Pontian 2006 – 85 2007 – 76 2008 – 67 II III Pahang 1. LRA SemambuSg. Kuantan 2006 – 92.5 2007 – 91.0 2008 – 86.0 II 2. LRA NenasiAir BumiTiada Pemantauan JAS 3. LRA Sg BurungSg. Burung 2006 – 94.5 2007 – 92.5 2008 – 92 I II 4. LRA Kuala TerlaSg. Terla 2006 – 92.5 2007 – 90 2008 – 92 II Terengganu 1. LRA TepusSungai Dungun 2006 – 92 2007 – 90 2008 – 87 II 2. LRA Kepong IISungai Terengganu 2006 – 89 2007 – 87 2008 – 88 II 3. LRA LosongSungai Terengganu 2006 – 89 2007 – 87 2008 – 88 II

22 NegeriLoji Kajian AuditSumber AirIndeks Kualiti AirKelas Kelantan 1. LRA Pintu Geng Bawah Tanah/ Telaga Tiada Pemantauan JAS 2. LRA Bukit RemahSg. Kelantan 2006 – 88 2007 – 74 2008 – 84 II III II 3. LRA AringSungai Lebir 2006 – 94 2007 – 86 2008 – 78 I II Sabah 1. LRA Moyog Empangan Babagon & Sg. Moyog 91-92II 2. LRA Batu 58 BeaufortSg. Padas85-87II 3. LRA TenomSg. Padas85-87II Sarawak 1. LRA SalimSg. Rajang 2006 – 84 2007 – 84 2008 – 76 II 2. LRA Batu KitangSg. Sarawak Kiri 2006 – 84 2007 – 86 2008 – 87 II 3. LRA LambirSg. Liku 2006 – 89 2007 – 91 2008 – 88 II 4. LRA MukahSg. Mukah 2006 – 81 2007 – 82 2008 – 78 II 5. LRA KapitSg. Rajang 2006 – 84 2007 – 84 2008 – 76 II 6. LRA MeradongSg. Bintangor 2006 – 93 2007 – 92 2008 – 93 I II I 7. LRA MarudiSg. Baram 2006 – 80 2007 – 81 2008 – 79 IIII

23 4. LOJI RAWATAN AIR (MAKMAL) a.Makmal Pusat dan Loji Semakan mendapati mendapati ada beberapa entiti bekalan air yang mempunyai Makmal Pusat, manakala entiti bekalan air yang lain hanya bergantung kepada analisis Makmal Jabatan Kimia melalui sampel yang diambil oleh KKM. Makmal Pusat Air Kelantan Sdn. Bhd. Sumber : Jabatan Audit Negara

24 b. Kelengkapan Makmal Tidak semua makmal pusat yang wujud adalah lengkap dan mampu untuk menjalankan ujian bagi parameter kumpulan I hingga IV. LRA yang dijalankan oleh pihak swasta mempunyai makmal LRA yang lengkap dan setanding dengan makmal pusat serta ada antaranya mendapat pengikirafan akreditasi. Manakala banyak makmal LRA di bawah seliaan Entiti Kerajaan yang tidak lengkap. Keadaan Makmal LRA Yang Tidak Teratur Keadaan Makmal LRA Yang Teratur Sumber : Jabatan Audit Negara (Kelantan) Sumber : Jabatan Audit Negara (Selangor)

25 c.Pelepasan Enap Cemar Kebanyakan LRA tidak mempunyai sistem rawatan enap cemar. d.Perjawatan Terdapat ketidak selarasan perjawatan di Makmal Pusat dan Makmal LRA di antara yang dikendalikan oleh pihak swasta dan entiti kerajaan. e.Penggunaan Flourida Semakan audit ke atas penggunaan flourida dalam air terawat mendapati i.Hanya 339 buah LRA dari 453 buah LRA di seluruh negara yang mempunyai sistem pendosan flourida dan daripada jumlah tersebut hanya 79.94 peratus sahaja yang berfungsi. ii.LRA yang berada di bawah pengendalian JBA dan JKR bergantung sepenuhnya kepada peruntukan tahunan yang disediakan oleh KKM. iii.Masalah julat yang ditetapkan oleh KKM sukar dicapai. (0.4mg/l hingga 0.6mg/l)

26 Negeri Jumlah Loji Loji Mempunyai Sistem Pendosan Flourida (A) Status (Berfungsi) B Peratus Berfungsi (%) (B / A) * 100 Pembiaya Perlis544 100.00KKM Kedah3331 100.00KKM / AUI / TLSB P. Pinang999100.00PBA Perak4641 100.00LAP Selangor33 100.00 ABASS / PNSB / SPLASH N. Sembilan26221986.40 KKM.Mulai 2009 kos ditanggung oleh SAINS Melaka666100.00SAMB Johor4837 77.00SWC / SAJH Pahang79532343.39KKM Terengganu149111.11Kerajaan Negeri Kelantan2822100.00AKSB Sabah439111.11KKM Sarawak83 100.00KKM Jumlah453339271 79.94 Jadual 6 : Jumlah LRA Yang Menggunakan Flourida Jumlah LRA Yang Menggunakan Flourida

27 Bil.Negeri Peratus Murid Umur 16 Tahun Purata DMFX(T) = 0 (Bebas Karies) (%) Bil. Cabutan Gigi Kekal Murid Sekolah Menengah 1.Perlis43.181 2.Kedah45.0382 3.Pulau Pinang41.7556 4.Perak41.82729 5.Selangor42.58123 6. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Putrajaya 62.3922 7.Wilayah Persekutuan Labuan31.4440 8.Negeri Sembilan40.1472 9.Melaka43.2722 10Johor49.81544 11Pahang41.31576 12Terengganu27.59455 13Kelantan11.911,079 14Sabah4.364,961 15Sarawak7.922,266 f.Kajian oleh Bahagian Pergigian KKM

28 g. Kekerapan ujian di makmal LRA i.Kekerapan ujian di LRA tidak konsisten. Setiap 2 jam Setiap 4 jam Setiap 8 jam ii.Sistem penyimpanan rekod yang tidak kemaskini dan teratur.

29 5. TANGKI / KOLAM IMBANGAN DAN PERKHIDMATAN a.Program pencucian Terdapat entiti bekalan air yang tidak mempunyai program pencucian tangki dan hanya melaksanakan pencucian tangki secara ad-hoc. b.Kaedah pencucian Terdapat dua kaedah pencucian yang digunakan iaitu, pencucian secara manual dan pencucian menggunakan robot. c.Alasan halangan pencucian oleh entiti bekalan air Gangguan bekalan air dan juga peningkatan NRW.

30 Negeri Program Pencucian SOP (Ada / Tiada) Kaedah (Manual / Robotik) Berjadual / TidakPelaksanaan PerlisTidakAda-hoc TiadaManual Kedah (JBA)TidakAda-hoc AdaManual Kedah (TLSB)BerjadualAda Robotik / Manual P. PinangBerjadualAda Manual PerakTidakAda-hoc TiadaManual SelangorBerjadualAda Manual/ Robotik N. SembilanBerjadualAda-hocAdaManual MelakaBerjadualAda Manual JohorBerjadualAda Manual / Robotik PahangBerjadual Ada-hocAdaManual / Robotik TerengganuBerjadualAda Manual / Robotik KelantanBerjadual Ada-hoc AdaManual Sabah (JKR)TidakAda-hoc TiadaManual Sarawak (JKR)TidakAda-hoc TiadaManual Sarawak (LAK)TidakAda-hoc AdaManual / Robotik Sarawak (LAS)TidakAda-hoc AdaManual / Robotik Sarawak (LAKU)TidakAda-hoc AdaManual / Robotik Program Pencucian Tangki, Status SOP dan Kaedah Yang Digunakan

31 Sumber : Jabatan Audit Negara (Pulau Pinang) Sumber : Jabatan Audit Negara (Kedah) Kerja Pencucian Tangki Secara Manual Peralatan Pencucian Tangki Mengunakan Robot Kaedah pencucian kolam/ tangki imbangan

32 6. PERSAMPELAN DAN UJIAN KUALITI a. Lawatan tapak oleh pihak audit ke stesen persampelan mendapati perkara berikut; i.Stesen persampelan yang tidak mengikut spesifikasi KKM. ii.Keadaan stesen yang tidak diselenggara dengan baik dan terdapat peralatan yang rosak. iii.Pengambilan sampel dilakukan di stesen yang tidak diiktiraf. iv.Terdapat stesen yang tidak mempunyai kod penandaan dan tidak mengikut spesifikasi. Stesen Persampelan Yang Tidak Mengikut Spesifikasi Stesen Persampelan Yang Tidak Disenggara Sumber : Jabatan Audit Negara (Pahang) Sumber : Jabatan Audit Negara (Johor) Stesen Persampelan Yang Tidak Disenggara Sumber : Jabatan Audit Negara (Sarawak)

33 b.Pemantauan tahap kualiti air yang dibekalkan oleh Entiti Bekalan Air adalah bergantung sepenuhnya kepada persampelan yang dilakukan oleh KKM kecuali di Sarawak, di mana sebahagian pensampelan dilakukan sendiri oleh entiti bekalan air yang tidak berkelayakan. c.Pensampelan i.Terdapat beberapa negeri melaksanakan pensampelan bersama. ii.Terdapat beberapa negeri yang melaksanakan pensampelan sendiri bagi memantau kualiti air yang dibekalkan kepada pengguna.

34 Negeri Peratusan Perlanggaran 200620072008 Res Cl (2.8) E-coli (0.5) E-coli & Res Cl (0.3) NTU (3.2) Al (10.2) Res Cl (2.8) E-coli (0.4) E-coli & Res Cl (0.3) NTU (2.0) Al (10.2) Res Cl (2.8) E-coli (0.4) E-coli & Res Cl (0.3) NTU (2.0) Al (10.2) Perlis0.550.730037.722.522.70 048.184.504.604.2302.48 Kedah1.650.260.312.9311.852.300.430.215.7110.351.600.300.164.982.93 P. Pinang2.330.180.030.214.672.410.180.120.457.360.430.0600.320.98 Perak0.510.220.060.829.751.000.060.031.9812.231.180.290.032.772.64 Selangor3.40.10.00.49.62.00.0 0.25.21.740.0100.281.52 N. Sembilan2.220.380.342.7220.721.770.450.092.1118.772.830.250.113.334.20 Melaka3.360.210.031.118.961.450.03 0.453.810.960.1200.311.28 Johor5.410.290.030.5626.265.580.730.050.9828.312.060.300.020.894.66 Pahang2.241.731.093.7421.272.130.940.622.3423.492.211.300.544.544.79 Terengganu0.60.10.00.99.10.70.10.01.69.40.10.0 0.81.0 Kelantan5.630.150.447.2217.895.170.420.2510.6318.984.800.850.6717.815.60 Sabah7.540.341.248.4622.145.170.681.235.8319.06.944.532.8012.2727.83 Sarawak1.180.260.000.2922.811.270.280.000.1524.421.680.660.010.4322.14 Nota : Peratusan yang melanggar QAP Sumber : KKM Pencapaian Kualiti Air Minum Berdasarkan QAP Pelanggaran QAP Yang Ditetapkan Oleh KKM

35 d. Pencapaian Kualiti Air Minum Antara Negeri-negeri Berdasarkan QAP Peningkatan Prestasi QAP di Negeri-negeri Bagi Purata QAP 2008 Berbanding 2006 Purata Pelanggaran QAP di Negeri-negeri Bagi Tempoh 2006 Hingga 2008

36 7. PAIP AGIHAN DAN RETIKULASI a.Pencucian paip Hanya sembilan (9) Entiti Bekalan Air negeri yang mempunyai program pencucian paip secara berjadual dan kebanyakan entiti lain hanya menjalankan pencucian paip secara ad-hoc sahaja. Negeri Program Pencucian Kaedah (Flushing / Air Scouring) Berjadual (Ada / Tiada) Pelaksanaan (Ada / Tiada) PerlisAda Flushing Kedah (JBA)TiadaAdaFlushing Kedah (TLSB)Ada Flushing P. PinangAda Flushing / Air Scouring PerakTiadaAdaFlushing SelangorAda Flushing / Air Scouring N. SembilanAdaAd HocFlushing MelakaAda Flushing JohorAda Flushing / Air Scouring PahangAda Flushing TerengganuAda Flushing KelantanAda Flushing Sabah (JANS) Ada Flushing Sarawak (JKR)Ada Flushing Sarawak (LAK)TiadaAdaFlushing Sarawak (LAS)Ada Flushing Sarawak (LAKU)Ada Flushing

37 Kerja Pencucian Paip Di Pili Bomba PermulaanSelesai Sumber : Jabatan Audit Negara (Johor) PermulaanSelepas 50 minit Kerja Pencucian Paip Di Injap Scour Sumber : Jabatan Audit Negara (Negeri Sembilan)

38 b.Pengambilalihan sistem paip baru Semua Entiti Bekalan Air di setiap negeri mempunyai prosedur pengambilalihan sistem bekalan air dari pemaju. Antara ujian yang dilakukan dalam prosedur pengambilalihan sistem bekalan daripada pemaju adalah ujian tekanan dan kebocoran, menjalankan flushing, pembasmian kuman dan ujian fizikal. Semakan Audit juga mendapati terdapat entiti yang tidak memasukkan keperluan pembasmian kuman dan ujian kualiti dalam prosedur pengambilalihan sistem bekalan.

39 Negeri Prosedur Pengambilalih an Jenis Ujian Dilaksanakan Ujian Tekanan & Kebocoran Nyah Kuman (Sterillization Test) Flushing Ujian Kualiti Air Perlis√√xxx Kedah√√√√√ P. Pinang√√√√√ Perak√√x√x Selangor√√√√√ N. Sembilan√√√√x Melaka√√√√√ Johor√√√√√ Pahang√√√√√ Terengganu√√√√√ Kelantan√√√√√ Sabah√√x√x Sarawak (JKR)√√xxx Sarawak (LAK)√√√√√ Sarawak (LAS)√√√√√ Sarawak (LAKU)√√√√√ Status prosedur Pengambilalihan Sistem Bekalan Air Dari Pemaju

40 8. PENGGUNA a.Pusat aduan Negeri Kategori Nama Pusat Aduan Pelanggan Berpusat Tidak Berpusat Perlis-√Kaunter Layanan Pelanggan Kedah√-Pusat Aduan Kerosakan JBA KEDAH P. Pinang√-Call Centre Perak√-Aduan Bebas Tol 1 800 88 7788 Selangor√-PUSPEL – 1 800 88 5252 N. Sembilan√√Unit Khidmat Pelanggan Melaka√√SAMB Centre Johor√-SAJ Info Centre Pahang√√PULAPEL Terengganu√-HELPDESK Kelantan√-PINTAS Sabah√√HELPDESK Sarawak (JKR)-√- Sarawak (LAK)√-Customer Service – Hotline 082-240069 Sarawak (LAKU)√-Customer Service – Hotline 084-216311 Sarawak (LAS)√-Customer Service – Hotline 085-436626 Nota :Berpusat – Menyeluruh (perkhidmatan aduan, pelaporan, pertanyaan dan maklumbalas), berpusat (talian bebas tol/hotline) dan beroperasi 24 jam. Tidak Berpusat – Operasi di Daerah / Wilayah

41 Contoh Call Centre

42 b.Kajian kepuasan pengguna Hasil Keputusan Kajian

43

44

45 9. KEPERLUAN KEWANGAN a.Kebanyakan Entiti Bekalan Air tidak mempunyai peruntukan yang khusus bagi program berkaitan kualiti air. 10. MODAL INSAN a.Latihan i.Tiada kemudahan tempat latihan untuk kebanyakan entiti bekalan air. ii.Tiada bidang pengkhususan berkaitan pengurusan kualiti air

46 RUMUSAN Secara keseluruhannya, Pengurusan Kualiti Air Minum di Malaysia adalah memuaskan dan rumusan dari kajian ini mendapati:- a.Kualiti air mentah adalah kurang memuaskan kerana sebahagian besar kawasan HTA dan takungan air masih belum diwartakan dimana penguatkuasaan masih belum berkesan. b.Pengurusan di LRA adalah kurang memuaskan dari aspek kelengkapan peralatan pengujian di makmal, kakitangan yang tidak kompeten, pengurusan pelepasan enapcemar dan penggunaan flourida dalam air terawat. c.Program pencucian tangki/kolam dan rangkaian paip yang tidak berjadual. d.Penyediaan dan penyenggaraan stesen pensampelan yang tidak memuaskan. e.Pencapaian QAP secara keseluruhannya boleh dibahagikan kepada 3 tahap iaitu baik, memuaskan dan tidak memuaskan.

47 SEKIAN, TERIMA KASIH


Download ppt "SIMPOSIUM PENGURUSAN & PENGAUDITAN INDUSTRI AIR KAJIAN PENGURUSAN KUALITI AIR MINUM SELURUH NEGARA OLEH MD WAHID MOHD NOR PENGARAH AUDIT PENGURUSAN AIR."

Similar presentations


Ads by Google