Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SIMPOSIUM PENGURUSAN & PENGAUDITAN INDUSTRI AIR

Similar presentations


Presentation on theme: "SIMPOSIUM PENGURUSAN & PENGAUDITAN INDUSTRI AIR"— Presentation transcript:

1 SIMPOSIUM PENGURUSAN & PENGAUDITAN INDUSTRI AIR
KAJIAN PENGURUSAN KUALITI AIR MINUM SELURUH NEGARA OLEH MD WAHID MOHD NOR PENGARAH AUDIT PENGURUSAN AIR 2-3 NOVEMBER 2009

2 OBJEKTIF PENGAUDITAN SKOP PENGAUDITAN
Menilai perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pengurusan kualiti air minum telah diuruskan dengan teratur, cekap dan berkesan. SKOP PENGAUDITAN Meliputi tiga tahun dari tahun 2006 hingga 2008. Tertumpu kepada rekod dan data berkaitan dengan kualiti air yang dibekal kepada pengguna. Melibatkan kerja-kerja pengauditan oleh Jabatan Audit Negara terhadap Badan Kawal Selia Air Negeri, Entiti yang terlibat dalam industri bekalan air setiap negeri, KKM, JAS dan Jabatan Perhutanan turut terlibat.

3 RANGKAIAN / COURSE KAJIAN
KAEDAH PENGAUDITAN Menyemak fail, rekod dan dokumen-dokumen auditi yang terlibat. Temu bual dengan pegawai terlibat. Lawatan tapak ke rangkaian LRA yang dipilih. Borang soal selidik diedarkan kepada pengguna. RANGKAIAN / COURSE KAJIAN Kajian telah dijalankan ke atas rangkaian/course bagi 42 buah LRA daripada 453 buah LRA di seluruh negara dipilih sebagai sampel untuk semakan Audit bagi kajian pengurusan kualiti air minum.

4 Senarai LRA Yang Dipilih Sebagai Sampel Kajian
Negeri Loji Rawatan Air Kapasiti (juta liter sehari) Operator Punca Air Perlis Timah Tasoh 54 JKR Empangan Timah Tasoh Sungai Baru 56 SAP Terusan MADA Rumah Pam Felda Chuping 1.3 Air Bawah Tanah Kedah Kulim Hi-Tech 96.6 JBA Sg. Muda Sg. Baru 32.2 TLSB Pelubang 238.4 AUI Sg. Padang Terap Pulau Pinang Guillemard 80 PBA Sg. Siru, Sg. Kecil, Sg. Klean dan Sg. Tengah Sungai Dua 886 Perak Sultan Idris Shah II 272 LAP Sg. Perak Kg. Senin 34 Pengkalan Hulu 14 Sg. Kuak Selangor Sungai Sireh 27 PNSB Sg. Bernam Sungai Semenyih 545 ABASS Sg. Semenyih Rasa 250 SPLASH Sg. Selangor N. Sembilan Sungai Linggi 136 JBANS Sg. Linggi Sungai Terip 304 Salcon Empangan Sg. Terip dan Sg. Batang Penar Melaka Bertam 1 & 2 182 SAMB Sg. Melaka Gadek 55 Sg. Batang Melaka Merlimau Sg. Kesang

5 Kapasiti (juta liter sehari)
SAMB.... Negeri Loji Rawatan Air Kapasiti (juta liter sehari) Operator Punca Air Johor Simpang Renggam Baru 64 SAJ & SWC Sungai Benut Parit Raja IV 63.3 SWC Sg. Sembrong Bukit Batu 2.27 SAJ Sg. Pontian Pahang Semambu Fasa 1 & Fasa 2 242.26 JBA Sg. Kuantan Sungai Burung 2.65 Sg. Rotan dan Sg. Burung Sungai Kuala Terla 17.03 Sg. Terla dan Sg. Icat Nenasi 3.79 Air Bumi Terengganu Tepus 10 SATU Sg. Dungun Kepong II 59 Sg. Terengganu Losong 23 Kelantan Aring 1.8 AKSB Sg. Aring / Lebir Pintu Geng (Fasa II) 7.85 Bukit Remah 27.8 Sg. Kelantan Sabah Moyog, Penampang 165 CDSB Empangan Babagon Loji Bt.58, Beaufort 30 JANS Sg. Padas Tenom 4. 5 Sarawak Salim 75 LAS Sg. Rajang Batu Kitang 464 LAK Sg. Sarawak Kiri Lambir 134 LAKU Sg. Liku Mukah JKR Sg. Mukah Kapit 0.3 Meradong 1.0 Sg. Temadak Marudi 1.59 Sg. Baram

6 KOMPONEN PENILAIAN Komponen untuk menilai tahap pengurusan air minum adalah seperti berikut: Dasar Kerajaan dan Undang-undang Garis Panduan Dan Peraturan Air Mentah Loji Rawatan Air (Makmal) Tangki/ Kolam Imbangan dan Perkhidmatan Pensampelan dan Ujian Kualiti Paip-paip Agihan dan Retikulasi Pengguna Keperluan Kewangan Modal Insan

7 PENEMUAN AUDIT

8 DASAR KERAJAAN DAN UNDANG-UNDANG
Bekalan Air Akta Industri Perkhidmatan Air - SPAN Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah Enakmen Bekalan Sarawak Enakmen Bekalan Air Negeri Air Mentah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Enakmen Sumber Air Negeri Sabah Ordinan Air Negeri Sarawak Akta Perhutanan Negara Enakmen Pemakaian Hutan Negeri c. Kualiti Air Standard Kualiti Air Minum Kebangsaan

9 2. GARIS PANDUAN DAN PERATURAN
SOP oleh Entiti Bekalan Air Lengkap dan dilaksanakan sepenuhnya. Lengkap tetapi tidak dilaksanakan. Masih dalam proses penyediaan SOP. Tiada sebarang tindakan.

10 3. AIR MENTAH a. Pewartaan Seluas 4,780,668 hektar daripada 16,349,418 hektar Hutan Tadahan Air (HTA) telah diwartakan. Hanya beberapa negeri yang telah mewartakan semua HTA yang telah dikenal pasti. Negeri Keluasan (hektar) Status / Catatan Telah Warta (hektar) Belum Warta (hektar) Dalam Proses (hektar) Perlis Pewartaan Terhadap Empangan sahaja Kedah 139,294.00 31,219.00 - 108,075.00 P. Pinang 6,288.29 Perak 310,042.00 159,866.00 150,176.00 Selangor 47,683.99 35,054.57 12,629.42 N. Sembilan 47,150.42 Melaka Pewartaan terhadap Sungai sahaja Johor 85,597.97 Pahang 285,862.00 250,952.00 34,910.00 Terengganu 49,107.10 Kelantan 35,898.00 Sabah 3,804,500.00 Sarawak 11,537,995.00 4,079,535.00 7,458,460.00 Jumlah 16,349,418.77 4,780,668.35 11,297,870.00 270,880.42

11 Peta Kawasan Hutan Simpan Tadahan
Sumber : Jabatan Audit Negara (Sabah) Sumber : Jabatan Audit Negara (Selangor) Kawasan tadahan dan takungan yang dibina bagi tujuan menakung dan mengalirkan bekalan air mentah perlu diwartakan supaya tidak terdedah kepada aktiviti yang berisiko kepada pencemaran. Semakan Audit mendapati hanya Sungai Melaka, Sg. Batang Melaka dan Sg. Kesang - Chohong di Melaka yang telah diwartakan sebagai kawasan tadahan. Sementara Sarawak adalah satu-satunya negeri yang telah menjalankan perwartaan muka sauk dengan penetapan radius 8km.

12 Kawasan Takungan/Empangan
Negeri Kawasan Takungan/Empangan Keluasan (Hektar) Telah Warta Belum Warta Cadangan Perlis Empangan Timah Tasoh 4,379.10 - Kedah Empangan Ahning 9,200.00 Empangan Muda 12,484.00 42,253.00 Empangan Malut (Langkawi) 1,252.00 Empangan Pedu, Beris 17,293.00 P. Pinang Empangan Mengkuang 324.51 Empangan Air Itam 20.20 Empangan Teluk Bahang 95.00 Perak Empangan Sungai Kinta 17,755.00 Empangan Rui, Ijok, Raya, Sungkai, Bernam 78,900.00 Selangor Empangan Semenyih, Sg. Selangor, Sg. Tengi, Langat, Tasik Subang 35,054.57 Empangan Klang Gate, Batu 12,629.42 N. Sembilan Empangan Sg. Terip,Talang, Kelinchi 17,234.16 Melaka Empangan Jus, Durian Tunggal 1,922.63

13 Kawasan Takungan/Empangan
Negeri Kawasan Takungan/Empangan Keluasan (Hektar) Telah Warta Belum Warta Cadangan Johor Empangan Bekok, Sembrong, Machap, Labong, Congok, Juaseh, Lebam, Ledang, Sungai Layang, Linggiu, Gunung Pulai - 96,860.00 Empangan Air Hitam, Kahang, Sayong, Seluyut, Jengeli, Lebak, Ulu Sedili, Sg. Mersing, Tenong, Sg. Segamat, Sembrong Kiri 65,056.00 Pahang Empangan Chereh, Jeram, Pukin, Jekatih, Perting, Chamang, Telemong, Benus, Lipis/Sia, Liang, Kelau, Kenong 216,625.94 Terengganu Empangan Kenyir 34,849.00 Sabah Empangan Babagon Penampang 3,000.00 Empangan Sepagaya Lahad Datu 2,590.00 Empangan Timbangan Semporna 2,170.00 Empangan Pinangsoo Kudat 61.00 Empangan Segaliud Sandakan 1,100.00 Empangan Telibong II Tuaran 1,750.00 Empangan Milau Kudat 610.00 Sarawak Empangan Sika, Assyakirin, Gerugu dan Bengoh TM

14 Kawalan Keselamatan Di Pintu Masuk Utama Empangan
Hanya beberapa negeri yang telah menjalankan rondaan dan pemantauan terhadap kawasan tadahan air . Semakan Audit mendapati, kebanyakan kawasan takungan air dan installasi bekalan air masih belum diwartakan sebagai kawasan sasaran penting. Kawalan Keselamatan Di Pintu Masuk Utama Empangan Sumber: Foto Jabatan Audit Negara (Kedah) Sumber: Foto Jabatan Audit Negara (Kedah) Lokasi: Empangan Ahning, Padang Terap Lokasi: Empangan Malut, Langkawi Tarikh: 19 Februari Tarikh: 16 November 2008

15 Agensi Kerajaan / Korporat
b. Caj Air Mentah Carta 1 : Kategori Caj Royalti Air Mentah Caj/Royalti Dalam Negeri Agensi Kerajaan / Korporat Swasta / Konsesi Antara Negeri Antara Negara

16 Kerajaan Negeri Perlis
Entiti Kadar (RM/1000 gelen) Pembayar Catatan 2006 2007 2008 Perlis JKR (Air) - Di bawah JKR (Air) tidak dicaj SAPs Caj air diselaraskan dengan kos pembinaan loji oleh TTPC. Kedah TLSB 0.08 AUI Tiada caj dikenakan terhadap AUI kerana tiada klausa dalam perjanjian kontrak yang memperuntukan caj perlu dibayar kepada Kerajaan Negeri. PBAPP Peruntukan telah disediakan oleh PBAPP bermula 2010 Kerajaan Negeri Perlis Caj royalti diterima pada 1994 – 1998 sahaja tidak menerima bayaran kerana tidak memperbaharui perjanjian P. Pinang PBA Peruntukan telah disediakan oleh PBAPP bermula 2010 Perak LAP 0.01 Kadar per meter padu (m3) GLS MUC Selangor ABASS SYABAS PNSB SPLASH N. Sembilan JBA /SAINS Bermula pada 2009 namun kadar belum ditetapkan Melaka SAMB Caj royalti RM 2.0 juta setahun kepada Kerajaan Negeri Melaka mulai tahun 2008.

17 Negeri Entiti Kadar (RM/1000 gelen) Pembayar Catatan 2006 2007 2008 Johor SAMB 0.30 0.50* * Mulai 12 ogos 2008 SAJH - Tidak dikenakan caj SWC PUB 0.03 Pahang JBA Di bawah JBA tidak dicaj Terengganu SATU Caj royalti termasuk dalam RM 30 juta setahun sebagai sewa aset Kelantan AKSB Cadangan caj 1 sen/meter padu dan MMK telah meluluskannya pada 14 Januari 2009 tetapi pewartaan belum dibuat. Sabah JANS Caj royalti air mentah sebanyak RM50,000 setahun dikenakan kepada Jabatan Bekalan Air W.P. Labuan melalui LRA yang bertempat di daerah Beaufort Sabah. Timatch Jetama LDWS Sarawak JKR (Air) Di bawah JKR (Air) tidak dicaj LAK 0.01 Kadar per meter padu (m3) LAKU LAS

18 c. Kualiti Air Mentah Setiap punca-punca air mentah ada jabatan yang memantau. JAS, KKM, Entiti bekalan air, NREB (Sarawak), JPS Dikenalpasti punca-punca pencemaran kepada air mentah adalah seperti berikut: Perlombongan pasir Pelepasan sisa industri dan Pelepasan sewerage Perternakan lembu, perladangan komersil (kelapa sawit, pokok karas), Kilang colok, Aktiviti penternakan dan penangkapan ikan Aktiviti Pembalakan Status indeks kualiti air negara bagi sumber air mentah di 42 loji kajian. Kelas I – 1 (Sg. Bintangor, Sarawak) Kelas II – 29 Kelas III – 5 (Sg. Sembrong, Pontian, Linggi, Melaka dan Sireh) Tiada pengkelasan – 7 (Terusan, Air Bumi, Sungai)

19 Punca-punca pencemaran terhadap air mentah
Aktiviti penangkapan ikan Penternakan lembu di ladang kelapa sawit dalam lingkungan 100 meter dari kawasan berair di empangan Penanaman pokok Karas secara komersil Aktiviti perlombongan pasir sungai

20 Tahap Kualiti Air Mentah di Setiap Rangkaian Terpilih
Negeri Loji Kajian Audit Sumber Air Indeks Kualiti Air Kelas Perlis 1. LRA Timah Tasoh Sg. Jarum 2006 – 84 2007 –77 2008 – 84 II Sg. Pelarit 2006 –91 2007 –91 2008 – 92 2. LRA Sg. Baru Terusan MADA Tiada Pemantauan JAS 3. RP Felda Chuping Air Bumi Kedah 1. LRA Kulim Hi-Tech Sungai Muda 86 2. LRA Pelubang Sungai Padang Terap 88 3. LRA Sg. Baru (Langkawi) P. Pinang 1. LRA Guillemard Sungai Siru Sungai Kecil Sungai Klean Sungai Tengah Tidak diberi pengelasan oleh JAS 2. LRA Sg Dua Sg. Dua 83 – 88 Perak 1. LRA Sultan Idris Shah II Sungai Perak 87 – 91.75 2. LRA Kg. Senin 88.3 – 91.50 3. LRA Pengkalan Hulu Sg. Kuak Selangor 1. LRA Sg Sireh Sg. Bernam 2008 –68.00 III 2. LRA Sg Semenyih Sg. Selangor 2008 –85.00 3. LRA Rasa Sg. Semenyih N. Sembilan 1. LRA Sg Linggi Sg. Linggi 75 2. LRA Sg Terip Sg. Terip Sg. Batang Penar 84

21 Negeri Loji Kajian Audit Sumber Air Indeks Kualiti Air Kelas Melaka 1. LRA Bertam 1 & 2 Sg. Melaka 2006 – 79.31 2007 – 82.1 II III 2. LRA Gadek Sg. Kesang 2006 – 84.92 2007 – 87.13 2008 – 84.1 3. LRA Merlimau Sg. Batang Melaka 2006 – 74.6 2007 – 79.41 2008 – 79.37 Johor 1. LRA Parit Raja 4 Sg. Sembrong 2006 – 67 2007 – 62 2008 – 63 2. LRA Simpang Renggam Sg. Benut 2006 – 76 2007 – 77 2008 – 77 3. LRA Bukit Batu Sg. Pontian 2006 – 85 2007 – 76 2008 – 67 Pahang 1. LRA Semambu Sg. Kuantan 2006 – 92.5 2007 – 91.0 2008 – 86.0 2. LRA Nenasi Air Bumi Tiada Pemantauan JAS 3. LRA Sg Burung Sg. Burung 2006 – 94.5 2007 – 92.5 2008 – 92 I 4. LRA Kuala Terla Sg. Terla 2007 – 90 Terengganu 1. LRA Tepus Sungai Dungun 2006 – 92 2008 – 87 2. LRA Kepong II Sungai Terengganu 2006 – 89 2007 – 87 2008 – 88 3. LRA Losong

22 Negeri Loji Kajian Audit Sumber Air Indeks Kualiti Air Kelas Kelantan 1. LRA Pintu Geng Bawah Tanah/ Telaga Tiada Pemantauan JAS 2. LRA Bukit Remah Sg. Kelantan 2006 – 88 2007 – 74 2008 – 84 II III 3. LRA Aring Sungai Lebir 2006 – 94 2007 – 86 2008 – 78 I Sabah 1. LRA Moyog Empangan Babagon & Sg. Moyog 91-92 2. LRA Batu 58 Beaufort Sg. Padas 85-87 3. LRA Tenom Sarawak 1. LRA Salim Sg. Rajang 2006 – 84 2007 – 84 2008 – 76 2. LRA Batu Kitang Sg. Sarawak Kiri 2008 – 87 3. LRA Lambir Sg. Liku 2006 – 89 2007 – 91 2008 – 88 4. LRA Mukah Sg. Mukah 2006 – 81 2007 – 82 5. LRA Kapit 6. LRA Meradong Sg. Bintangor 2006 – 93 2007 – 92 2008 – 93 7. LRA Marudi Sg. Baram 2006 – 80 2007 – 81 2008 – 79 II II

23 Makmal Pusat Air Kelantan Sdn. Bhd.
4. LOJI RAWATAN AIR (MAKMAL) Makmal Pusat dan Loji Semakan mendapati mendapati ada beberapa entiti bekalan air yang mempunyai Makmal Pusat , manakala entiti bekalan air yang lain hanya bergantung kepada analisis Makmal Jabatan Kimia melalui sampel yang diambil oleh KKM. Makmal Pusat Air Kelantan Sdn. Bhd. Sumber : Jabatan Audit Negara Sumber : Jabatan Audit Negara

24 b. Kelengkapan Makmal Tidak semua makmal pusat yang wujud adalah lengkap dan mampu untuk menjalankan ujian bagi parameter kumpulan I hingga IV. LRA yang dijalankan oleh pihak swasta mempunyai makmal LRA yang lengkap dan setanding dengan makmal pusat serta ada antaranya mendapat pengikirafan akreditasi. Manakala banyak makmal LRA di bawah seliaan Entiti Kerajaan yang tidak lengkap. Keadaan Makmal LRA Yang Tidak Teratur Keadaan Makmal LRA Yang Teratur Sumber : Jabatan Audit Negara (Kelantan) Sumber : Jabatan Audit Negara (Selangor)

25 Pelepasan Enap Cemar Kebanyakan LRA tidak mempunyai sistem rawatan enap cemar. d. Perjawatan Terdapat ketidak selarasan perjawatan di Makmal Pusat dan Makmal LRA di antara yang dikendalikan oleh pihak swasta dan entiti kerajaan. Penggunaan Flourida Semakan audit ke atas penggunaan flourida dalam air terawat mendapati Hanya 339 buah LRA dari 453 buah LRA di seluruh negara yang mempunyai sistem pendosan flourida dan daripada jumlah tersebut hanya peratus sahaja yang berfungsi. LRA yang berada di bawah pengendalian JBA dan JKR bergantung sepenuhnya kepada peruntukan tahunan yang disediakan oleh KKM. Masalah julat yang ditetapkan oleh KKM sukar dicapai. (0.4mg/l hingga 0.6mg/l)

26 Loji Mempunyai Sistem Pendosan Flourida (A)
Jadual 6 : Jumlah LRA Yang Menggunakan Flourida Jumlah LRA Yang Menggunakan Flourida Negeri Jumlah Loji Loji Mempunyai Sistem Pendosan Flourida (A) Status (Berfungsi) B Peratus Berfungsi (%) (B / A) * 100 Pembiaya Perlis 5 4 100.00 KKM Kedah 33 31 KKM / AUI / TLSB P. Pinang 9 PBA Perak 46 41 LAP Selangor ABASS / PNSB / SPLASH N. Sembilan 26 22 19 86.40 KKM.Mulai 2009 kos ditanggung oleh SAINS Melaka 6 SAMB Johor 48 37 77.00 SWC / SAJH Pahang 79 53 23 43.39 Terengganu 14 1 11.11 Kerajaan Negeri Kelantan 28 2 AKSB Sabah 43 Sarawak 83 Jumlah 453 339 271 79.94

27 f. Kajian oleh Bahagian Pergigian KKM
Bil. Negeri Peratus Murid Umur 16 Tahun Purata DMFX(T) = 0 (Bebas Karies) (%) Bil. Cabutan Gigi Kekal Murid Sekolah Menengah 1. Perlis 43.18 1 2. Kedah 45.03 82 3. Pulau Pinang 41.75 56 4. Perak 41.82 729 5. Selangor 42.58 123 6. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Putrajaya 62.39 22 7. Wilayah Persekutuan Labuan 31.44 40 8. Negeri Sembilan 40.14 72 9. Melaka 43.27 10 Johor 49.81 544 11 Pahang 41.31 576 12 Terengganu 27.59 455 13 Kelantan 11.91 1,079 14 Sabah 4.36 4,961 15 Sarawak 7.92 2,266

28 g. Kekerapan ujian di makmal LRA
Kekerapan ujian di LRA tidak konsisten. Setiap 2 jam Setiap 4 jam Setiap 8 jam Sistem penyimpanan rekod yang tidak kemaskini dan teratur.

29 5. TANGKI / KOLAM IMBANGAN DAN PERKHIDMATAN
Program pencucian Terdapat entiti bekalan air yang tidak mempunyai program pencucian tangki dan hanya melaksanakan pencucian tangki secara ad-hoc. Kaedah pencucian Terdapat dua kaedah pencucian yang digunakan iaitu, pencucian secara manual dan pencucian menggunakan robot. Alasan halangan pencucian oleh entiti bekalan air Gangguan bekalan air dan juga peningkatan NRW.

30 Program Pencucian Tangki, Status SOP dan Kaedah Yang Digunakan
Negeri Program Pencucian SOP (Ada / Tiada) Kaedah (Manual / Robotik) Berjadual / Tidak Pelaksanaan Perlis Tidak Ada-hoc Tiada Manual Kedah (JBA) Ada Kedah (TLSB) Berjadual Robotik / Manual P. Pinang Perak Selangor Manual/ Robotik N. Sembilan Melaka Johor Manual / Robotik Pahang Terengganu Kelantan Sabah (JKR) Sarawak (JKR) Sarawak (LAK) Manual / Robotik Sarawak (LAS) Sarawak (LAKU)

31 Peralatan Pencucian Tangki Mengunakan Robot
Kerja Pencucian Tangki Secara Manual Kaedah pencucian kolam/ tangki imbangan Sumber : Jabatan Audit Negara (Pulau Pinang) Peralatan Pencucian Tangki Mengunakan Robot Sumber : Jabatan Audit Negara (Kedah) Sumber : Jabatan Audit Negara (Kedah)

32 6. PERSAMPELAN DAN UJIAN KUALITI
a. Lawatan tapak oleh pihak audit ke stesen persampelan mendapati perkara berikut; Stesen persampelan yang tidak mengikut spesifikasi KKM. Keadaan stesen yang tidak diselenggara dengan baik dan terdapat peralatan yang rosak. Pengambilan sampel dilakukan di stesen yang tidak diiktiraf. Terdapat stesen yang tidak mempunyai kod penandaan dan tidak mengikut spesifikasi. Stesen Persampelan Yang Tidak Mengikut Spesifikasi Stesen Persampelan Yang Tidak Disenggara Stesen Persampelan Yang Tidak Disenggara Sumber : Jabatan Audit Negara (Pahang) Sumber : Jabatan Audit Negara (Johor) Sumber : Jabatan Audit Negara (Sarawak)

33 Pemantauan tahap kualiti air yang dibekalkan oleh Entiti Bekalan Air adalah bergantung sepenuhnya kepada persampelan yang dilakukan oleh KKM kecuali di Sarawak, di mana sebahagian pensampelan dilakukan sendiri oleh entiti bekalan air yang tidak berkelayakan. Pensampelan Terdapat beberapa negeri melaksanakan pensampelan bersama. Terdapat beberapa negeri yang melaksanakan pensampelan sendiri bagi memantau kualiti air yang dibekalkan kepada pengguna.

34 Peratusan Perlanggaran
Pencapaian Kualiti Air Minum Berdasarkan QAP Pelanggaran QAP Yang Ditetapkan Oleh KKM Negeri Peratusan Perlanggaran 2006 2007 2008 Res Cl (2.8) E-coli (0.5) E-coli & Res Cl (0.3) NTU (3.2) Al (10.2) Res Cl (2.8) E-coli (0.4) NTU (2.0) Perlis 0.55 0.73 37.72 2.52 2.70 48.18 4.50 4.60 4.23 2.48 Kedah 1.65 0.26 0.31 2.93 11.85 2.30 0.43 0.21 5.71 10.35 1.60 0.30 0.16 4.98 P. Pinang 2.33 0.18 0.03 4.67 2.41 0.12 0.45 7.36 0.06 0.32 0.98 Perak 0.51 0.22 0.82 9.75 1.00 1.98 12.23 1.18 0.29 2.77 2.64 Selangor 3.4 0.1 0.0 0.4 9.6 2.0 0.2 5.2 1.74 0.01 0.28 1.52 N. Sembilan 2.22 0.38 0.34 2.72 20.72 1.77 0.09 2.11 18.77 2.83 0.25 0.11 3.33 4.20 Melaka 3.36 1.11 8.96 1.45 3.81 0.96 1.28 Johor 5.41 0.56 26.26 5.58 0.05 28.31 2.06 0.02 0.89 4.66 Pahang 2.24 1.73 1.09 3.74 21.27 2.13 0.94 0.62 2.34 23.49 2.21 1.30 0.54 4.54 4.79 Terengganu 0.6 0.9 9.1 0.7 1.6 9.4 0.8 1.0 Kelantan 5.63 0.15 0.44 7.22 17.89 5.17 0.42 10.63 18.98 4.80 0.85 0.67 17.81 5.60 Sabah 7.54 1.24 8.46 22.14 0.68 1.23 5.83 19.0 6.94 4.53 2.80 12.27 27.83 Sarawak 0.00 22.81 1.27 24.42 1.68 0.66 Nota : Peratusan yang melanggar QAP Sumber : KKM

35 d. Pencapaian Kualiti Air Minum Antara Negeri-negeri Berdasarkan QAP
Peningkatan Prestasi QAP di Negeri-negeri Bagi Purata QAP 2008 Berbanding 2006 Purata Pelanggaran QAP di Negeri-negeri Bagi Tempoh 2006 Hingga 2008

36 7. PAIP AGIHAN DAN RETIKULASI
Pencucian paip Hanya sembilan (9) Entiti Bekalan Air negeri yang mempunyai program pencucian paip secara berjadual dan kebanyakan entiti lain hanya menjalankan pencucian paip secara ad-hoc sahaja. Negeri Program Pencucian Kaedah (Flushing / Air Scouring) Berjadual (Ada / Tiada) Pelaksanaan (Ada / Tiada) Perlis Ada Flushing Kedah (JBA) Tiada Kedah (TLSB) P. Pinang Flushing / Air Scouring Perak Selangor N. Sembilan Ad Hoc Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sabah (JANS) Sarawak (JKR) Sarawak (LAK) Sarawak (LAS) Sarawak (LAKU)

37 Kerja Pencucian Paip Di Pili Bomba
Permulaan Selesai Sumber : Jabatan Audit Negara (Johor) Kerja Pencucian Paip Di Injap Scour Permulaan Selepas 50 minit Sumber : Jabatan Audit Negara (Negeri Sembilan)

38 Pengambilalihan sistem paip baru
Semua Entiti Bekalan Air di setiap negeri mempunyai prosedur pengambilalihan sistem bekalan air dari pemaju. Antara ujian yang dilakukan dalam prosedur pengambilalihan sistem bekalan daripada pemaju adalah ujian tekanan dan kebocoran, menjalankan flushing, pembasmian kuman dan ujian fizikal. Semakan Audit juga mendapati terdapat entiti yang tidak memasukkan keperluan pembasmian kuman dan ujian kualiti dalam prosedur pengambilalihan sistem bekalan.

39 Status prosedur Pengambilalihan Sistem Bekalan Air Dari Pemaju
Negeri Prosedur Pengambilalihan Jenis Ujian Dilaksanakan Ujian Tekanan & Kebocoran Nyah Kuman (Sterillization Test) Flushing Ujian Kualiti Air Perlis x Kedah P. Pinang Perak Selangor N. Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sabah Sarawak (JKR) Sarawak (LAK) Sarawak (LAS) Sarawak (LAKU)

40 Nama Pusat Aduan Pelanggan
8. PENGGUNA Pusat aduan Negeri Kategori Nama Pusat Aduan Pelanggan Berpusat Tidak Berpusat Perlis - Kaunter Layanan Pelanggan Kedah Pusat Aduan Kerosakan JBA KEDAH P. Pinang Call Centre Perak Aduan Bebas Tol Selangor PUSPEL – N. Sembilan Unit Khidmat Pelanggan Melaka SAMB Centre Johor SAJ Info Centre Pahang PULAPEL Terengganu HELPDESK Kelantan PINTAS Sabah Sarawak (JKR) Sarawak (LAK) Customer Service – Hotline Sarawak (LAKU) Customer Service – Hotline Sarawak (LAS) Customer Service – Hotline Nota : Berpusat – Menyeluruh (perkhidmatan aduan, pelaporan, pertanyaan dan maklumbalas), berpusat (talian bebas tol/hotline) dan beroperasi 24 jam. Tidak Berpusat – Operasi di Daerah / Wilayah

41 Contoh Call Centre

42 Kajian kepuasan pengguna
Hasil Keputusan Kajian

43

44

45 9. KEPERLUAN KEWANGAN 10. MODAL INSAN
Kebanyakan Entiti Bekalan Air tidak mempunyai peruntukan yang khusus bagi program berkaitan kualiti air. 10. MODAL INSAN Latihan Tiada kemudahan tempat latihan untuk kebanyakan entiti bekalan air. Tiada bidang pengkhususan berkaitan pengurusan kualiti air

46 RUMUSAN Secara keseluruhannya, Pengurusan Kualiti Air Minum di Malaysia adalah memuaskan dan rumusan dari kajian ini mendapati:- Kualiti air mentah adalah kurang memuaskan kerana sebahagian besar kawasan HTA dan takungan air masih belum diwartakan dimana penguatkuasaan masih belum berkesan. Pengurusan di LRA adalah kurang memuaskan dari aspek kelengkapan peralatan pengujian di makmal, kakitangan yang tidak kompeten, pengurusan pelepasan enapcemar dan penggunaan flourida dalam air terawat. Program pencucian tangki/kolam dan rangkaian paip yang tidak berjadual. Penyediaan dan penyenggaraan stesen pensampelan yang tidak memuaskan. Pencapaian QAP secara keseluruhannya boleh dibahagikan kepada 3 tahap iaitu baik, memuaskan dan tidak memuaskan.

47 SEKIAN, TERIMA KASIH


Download ppt "SIMPOSIUM PENGURUSAN & PENGAUDITAN INDUSTRI AIR"

Similar presentations


Ads by Google