Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Metode de cercetare a pie ţ ei Coordonator: Prof. DIETRICH ROBERTO Elev : STANCIU ALBERT - IOAN.

Similar presentations


Presentation on theme: "Metode de cercetare a pie ţ ei Coordonator: Prof. DIETRICH ROBERTO Elev : STANCIU ALBERT - IOAN."— Presentation transcript:

1 Metode de cercetare a pie ţ ei Coordonator: Prof. DIETRICH ROBERTO Elev : STANCIU ALBERT - IOAN

2 Conceptul de statistică. Utilizarea statisticii este o formă de evidenţă a populaţiei şi a bunurilor materiale. Încă din antichitate statistica a fost utilizată pentru descrierea statelor din punct de vedere geografic, economic şi politic.

3 Cercetarea de marketing. Organizarea şi conducerea activităţii presupune vehicularea unui flux cu privire la mediul intern şi extern. Factori care influenţează cercetările de marketing: 1. numărul şi mărimea unităţii economice; 2. existenţa unui decalaj între producţie şi consum; 3. perfecţionarea continuă a cercetărilor de M.

4 Clasificarea cercetării de marketing. Având în vedere direcţiile de baza ale orientarii activităţii de cercetare: Cercetările fundamentale au rolul de a extinde graniţele cunoaşterii. Cercetările aplicative au în vedere cerinţe specifice ale firmelor.

5 Formele cercetării de marketing. După natura surselor de informaţii, sudiile de marketing se grupează în : - cercetări de birou - cercetări de teren. Din punctual de vedere al obiectului cercetării - cercetări exploratorii; - cercetări instrumentale; - cercetări descriptive; - cercetări explicative; - cercetări predicative.

6 Experimentul de marketing. Experimentul de marketing - constituie o metodă de cercetare prin care variaţia unei sau mai multor variabile explicative este controlată de cercetător.

7 Cercetarea directă. Cercetările directe de marketing în cvasi-totalitatea situaţiillor iau forma unor investigaţii selective. 1. cercetări complete 2. cercetări selective

8 Observarea. 1. Observare personală în magazine în timpul actului de vănzare-cumpărare. pe stradă sau oriunde există posibilitatea de a obţine informaţii utile. 2. Observarea asistată mecanic cu ajutorul unor dispozitive electronic cu ajutorul compiuterului şi a internetului.

9 Tipuri de sondaje. În funcie de modul de comunicare cu respondenţii, se vor prezenta principalele tipuri de sondaje: Tipuri de Sondaje Sondaje online pe internet Sondaje asistate de calculator Sondaje clasice Sondaje personale Sondaje prin poştă Sondaje telefonice

10 Sondajele clasice personale. Informaiile culese de operatorul de interviu prin comunicarea directă Advantaje: feedback-ul operatorului. utilizarea de mostre i ajutoare vizuale. Dezavantaje: Lipsa caracterului anonim. Costul.

11 METODA FISHBEIN-ROSENBERG Modelul Fishbein-Rosenberg este o metodă de scalare mai complexă bazată pe evaluarea atitudinii. Unde: Pjk – atitudinea individului „k” pentru stimulul „j”; Wjk – importana acordată de individul „k” atributului „i” Oij – măsura in care stimulul „j” îl satisface pe individ în privina atributului „i”.

12 T. Denisa FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,50,40,70,4 SPAIU 0,30,2 0,4 DESIGN 0,20,40,10,2 T. Radu FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,30,20,50,4 SPAIU 0,3 0,10,2 DESIGN 0,40,50,4 Proba Practica – Interviu. S. Gabriel FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,50,3 0,4 SPAIU 0,3 0,40,3 DESIGN 0,20,40,3 S. Silviu FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,6 0,50,6 SPAIU 0,20,10,30,2 DESIGN 0,20,30,2

13 S. Florin FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,6 0,50,6 SPAIU 0,30,10,40,2 DESIGN 0,10,30,10,2 S. Miream FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,60,5 SPAIU 0,2 DESIGN 0,20,3 S. Gabriel FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,50,3 0,4 SPAIU 0,3 0,40,3 DESIGN 0,20,40,3 B. Denisa FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,2 0,30,2 SPAIU 0,10,20,50,2 DESIGN 0,70,60,20,6

14 P. Ema FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,30,2 SPAIU 0,10,20,30,2 DESIGN 0,6 0,50,6 C. Marius FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,40,2 SPAIU 0,50,40,60,5 DESIGN 0,10,40,20,3 P. Elena FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,50,20,40,3 SPAIU 0,4 DESIGN 0,10,40,20,3 S. Albert FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,40,20,70,4 SPAIU 0,3 0,20,3 DESIGN 0,30,50,10,3

15 P. Alex FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,50,20,50,4 SPAIU 0,20,3 DESIGN 0,30,50,20,3 D. Marius FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,20,4 0,3 SPAIU 0,5 0,40,5 DESIGN 0,30,10,2 D. Robert FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,40,5 SPAIU 0,50,3 DESIGN 0,10,2 B. Marius FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,40,5 0,4 SPAIU 0,1 0,30,2 DESIGN 0,50,40,20,4

16 S. Alex FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,40,20,50,4 SPAIU 0,30,60,20,3 DESIGN 0,30,20,3 H. Fride FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,30,40,50,4 SPAIU 0,60,30,4 DESIGN 0,10,30,10,2 P. Victoria FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,10,4 0,3 SPAIU 0,1 DESIGN 0,80,5 0,7 S. Eni FORDNISANOPEL Wjk PRE 0,40,20,60,4 SPAIU 0,40,30,20,3 DESIGN 0,20,50,20,3

17 CONCLUZII Ca o concluzie final ă a cercet ă rii, piaţa româneasc ă a firmelor de autovehicule ofer ă înc ă posibilit ă ţi de abordare pe cele trei segmente calitative, consumatorii fiind dispuşi si interesaţi de încercarea unor noi firme de autovehicule care vor trebui însâ adaptate consumatorului român.


Download ppt "Metode de cercetare a pie ţ ei Coordonator: Prof. DIETRICH ROBERTO Elev : STANCIU ALBERT - IOAN."

Similar presentations


Ads by Google