Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

仰望恩典 Tiiiiq 1 pidkkkG|%9Kkd * piK|Iiiiw 29 ‘ ’ iiI | 每 一 天 每 一 夜 每 一分钟我仰望 Iiii ’ ‘iii ’ 3 -| ’ iiiU & - Uiiqiiw|29q 1 piHkkG| 你的 恩 典 患难时 在我喜乐 时 你双 ^ 9.

Similar presentations


Presentation on theme: "仰望恩典 Tiiiiq 1 pidkkkG|%9Kkd * piK|Iiiiw 29 ‘ ’ iiI | 每 一 天 每 一 夜 每 一分钟我仰望 Iiii ’ ‘iii ’ 3 -| ’ iiiU & - Uiiqiiw|29q 1 piHkkG| 你的 恩 典 患难时 在我喜乐 时 你双 ^ 9."— Presentation transcript:

1 仰望恩典 Tiiiiq 1 pidkkkG|%9Kkd * piK|Iiiiw 29 ‘ ’ iiI | 每 一 天 每 一 夜 每 一分钟我仰望 Iiii ’ ‘iii ’ 3 -| ’ iiiU & - Uiiqiiw|29q 1 piHkkG| 你的 恩 典 患难时 在我喜乐 时 你双 ^ 9 Y ^ YiiiUiiiq | 1 9 U & - | & - - - | 手 领 我 进入你 恩 典

2 Tiiiq 1 - pidkkG | TiKkd * 0|Iiiw &9 w eiiI| 主耶稣 你宝 血 洗净我 一 切的 *9 T 3 -|eiiU & - Uiiqiiw | 2 9 q 1 piHkkkG | 罪 孽 为我死 为我而 流 泪 赐 给 ^ - YiiiY Uiiiq | 1 9 w 2 - | 2 - 我 无尽的 恩 典

3 pT wiiq | Uiiq Uiiie % -|% - piT wiiiq | Uiiiq 我能有 什么 给你啊 能 报答 你付 Uiiie % -|% 0 piq wiiie | eiiiq qiiiY % -| % 的代价 每当 我 定睛 你十 架 0 piq wiiie |eiiir eiiir 5 9 q|2 - piiT wiiiq| 眼 泪不 禁 潸 然地 落 下 我的心 Uiiiiq Uiiiie % - | % - 不 要 忘 记 啊

4 piT wiiiq | Uiiiq Uiiiq Uiokd |% - 0 qiiiw |  他 鞭伤 换来 新的 生 命 啊 从 此 eioka qiiY % -| eioka qiiY Tiiiq wiiie | 不 再 忧 伤 不 再 挣 扎在 耶稣 e 4 dkkf eiiir tiiq | 2 - 0 qiiiq |1- - -\ 怀里我有 平安 自 由 希望


Download ppt "仰望恩典 Tiiiiq 1 pidkkkG|%9Kkd * piK|Iiiiw 29 ‘ ’ iiI | 每 一 天 每 一 夜 每 一分钟我仰望 Iiii ’ ‘iii ’ 3 -| ’ iiiU & - Uiiqiiw|29q 1 piHkkG| 你的 恩 典 患难时 在我喜乐 时 你双 ^ 9."

Similar presentations


Ads by Google