Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DIGITAL MEDIA ORGANIZING MUHAMAD SHUKRI BIN SAUD.

Similar presentations


Presentation on theme: "DIGITAL MEDIA ORGANIZING MUHAMAD SHUKRI BIN SAUD."— Presentation transcript:

1 DIGITAL MEDIA ORGANIZING MUHAMAD SHUKRI BIN SAUD

2 ELEMEN MULTIMEDIA Perkataan multimedia terbahagi kepada dua Multi banyak atau pelbagai medium alat untuk menyampaikan atau membuat sesuatu

3 Elemen multimedia teksgrafiksuaravideoanimasi.

4 TEKS Microsoft Word Notepad Wordpad Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Open Office Format FailPenerangan jenis format fail dan perisian Contoh *.doc/ *.docx Document - Format fail bagi perisian Microsoft WordDocumen.doc *.txtText - Tulisan biasa (Plain text) yang digunakan dalam perisian Notepad Documen.txt *.pdfPortable Document Format - Digunakan dalam perisian Adobe Acrobat dan dibaca oleh Adobe Reader Documen.txt *.rtfRich Text Format - Digunakan dalam perisian WordpadDocumen.txt Format-format teks Aplikasi teks yang biasa digunakan

5 GRAFIK Jenis-jenis imej Kategori grafik Format-format grafik Aplikasi grafik

6 GRAFIK Fotografi (gambar foto) LukisanKartunDiagramGraf/Carta Jenis-jenis imej 1

7 Kategori grafik Bitmap / Raster Vektor

8 GRAFIK Kategori grafik Bitmap / Raster  objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik-titik dan kombinasi warna.  dikenali sebagai piksel atau bit  objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik-titik dan kombinasi warna.  dikenali sebagai piksel atau bit Kelebihan Grafis Bitmap  Dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Kelebihan Grafis Bitmap  Dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. 2

9 GRAFIK Kategori grafik Bitmap / Raster Kelemahan Grafis Bitmap  Objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ketika objek gambar diperbesar. Kelemahan Grafis Bitmap  Objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ketika objek gambar diperbesar.

10 GRAFIK Kategori grafik VEKTOR Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik- titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Kelebihan Grafis Vektor Objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa menurunkan mutu tampilannya

11 GRAFIK Kategori grafik VEKTOR Kekurangan Grafis Vektor  Tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap

12 GRAFIK Kategori grafik VEKTOR Kegunaan Imej Vektor  Popular bagi tujuan menyimpan fail-fail imej berkomputer seperti Clip Art  Digunakan di dalam senireka grafik dan multimedia terutamanya hasil sokongan perisian-perisian komputer grafik berasaskan vektor seperti Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, AutoCAD, Corel Draw dan sebagainya.

13 GRAFIK Format-format grafik 3 Format FailPenerangan jenis format fail dan perisianContoh *.GIFGraphic Interchange FormatGambar.gif *.JPEGJoint Photographic Expert GroupGambar.jpg *.BMPBitmapGambar.bmp *.WMFWindow Metafile FormatGambar.wmf *.TIFFTag Image File FormatGambar.tiff *.PICTPICTGambar.pict *.TGATargaGambar.tga *.EPSEncapsulated PostScriptGambar.eps

14 GRAFIK Microsoft Paint atau Paint Brush Adobe Photoshop Coral Draw Adobe Illustrator Painter 3D Macromedia Freehand AutoCAD Aplikasi grafik 4

15 AUDIO  bunyi boleh digambarkan sbagai “getaran yang bergerak melalui udara dan dapat didengar oleh manusia  Bunyi memerlukan penggunaan perisian yang berbeza untuk membolehkan medium ini diprogramkan  apabila menggunakan bunyi terdapat banyak pilihan teknologi untuk menyunting bunyi termasuk: - Real Audio - QuickTime - Flash

16 AUDIO Contoh Perisian audio Apple QuickTime Windows Media Player RealPlayerSoundforgeWinamp

17 AUDIO Format-format bagi audio Format FailPenerangan jenis format fail dan perisianContoh *.mid / *.midiThe midi (Musical Instrument Digital Interface)Bunyi.mid *.rm / *.ramFormat Real Audio dibangunkan untuk kegunaan internet oleh Real Media.Bunyi.rm *.mp3 /*.mpga (MPG Audio) MPEG format sebenarnya dibangunkan untuk kegunaan video oleh Moving Pictures Expert Group Bunyi.mp3 *.wavWave (Waveform) dibangunkan oleh IBM dan Microsoft.Bunyi.wav *.aif / *.aiffAudio Interchange Format – dibangunkan oleh Apple.Bunyi.aif *.sndSound – dibangunkan oleh AppleBunyi.snd *.auAU format menyokong banyak perisian sistem dalam platform yang besar.Bunyi.au *.wmaWindow Media AudioBunyi.wma *.asfAdvanced Streaming Format - Merupakan format yang fleksibel dan sesuai untuk streaming melalui internet Bunyi.asf

18 VIDEO Video adalah “teknologi menangkap, pencatatan, pemprosesan, penghantaran dan membina semula gambar bergerak. Video merupakan elemen multimedia yang paling dinamik dan berkesan penggunaanya Video terdiri daripada dua video digital.video analog

19 VIDEO video analog  menggunakan kaedah penghantaran isyarat secara analog.  Penghantaran isyarat secara analog berlaku apabila :- - setiap bingkai atau frame video diwakili signal elektrik tidak menentu (fluctuating vltage signal) - gelombang analog ataupun “analog waveform”.  Format awal bagi video analog ialah secara video komposit.  menggunakan kaedah penghantaran isyarat secara analog.  Penghantaran isyarat secara analog berlaku apabila :- - setiap bingkai atau frame video diwakili signal elektrik tidak menentu (fluctuating vltage signal) - gelombang analog ataupun “analog waveform”.  Format awal bagi video analog ialah secara video komposit.

20 VIDEO video digital  Video digital mempunyai banyak kelebihan  iaitu kualitinya kekal biarpun disimpan dalam tempoh masa yang lama  boleh disalintanpa kejatuhan kualiti dan boleh dipindahkan dengan mudah.  Video digital mempunyai banyak kelebihan  iaitu kualitinya kekal biarpun disimpan dalam tempoh masa yang lama  boleh disalintanpa kejatuhan kualiti dan boleh dipindahkan dengan mudah. Aplikasi video RealPlayerFLV Player VLC Media Player Sony Vages Window Media Player

21 VIDEO Format-format bagi video FORMAT FAILPENERANGAN JENIS FORMAT FAIL DAN PERISIAN CONTOH *.mpg / *.mpeg Motion Picture Expert Group – merupakan format yang paling popular digunakan di internet. Video.mpg *.mov / *.qtQuictime Movie – dibangunkan oleh Apple. Ia biasa digunakan di internet tetapi tidak dapat dimainkan di komputer Windows. Video.mov *.aviAudio Video Interleave – dibangunkan oleh Microsoft Video.avi *.wmvWindow Media Video – dibangunkan oleh Microsoft.Video.wmv *.ram / *.rmRealMedia – Real Video format dibangunkan oleh Real Media Video.rm *.swfShockwave – Flash dibangunkan oleh macromediaVideo.swf

22 Animasi  juga bermaksud memberikan hidup terhadap objek dengan cara menggerakkan objek gambar.  Animasi ialah sejenis ilusi optik pergerakan disebabkanilusi optikpergerakan kejadian penerusan penglihatan, dan boleh dihasilkan danpenerusan penglihatan didemonstrasi dalam pelbagai cara.  Kaedah persembahan animasi yang paling laris ialah sebagai program wayang gambar atau video, namun terdapat cara-carawayang gambarvideo lain untuk mempersembahkan karya animasi.

23 Animasi Animasi 2D & 3D Animasi ini adalah yang paling akrab dengan kehidupan keseharian kita. Biasa juga disebut dengan filem kartun. Kartun sendiri berasal dari kata Cartoon, maksudnya gambar yang lucu. Kebanyakkan filem kartun itu lucu. Perkembangan teknologi dan komputer yang begitu pesat menjadikan teknik pembuatan animasi 3D semakin berkembang dan maju pesat. Animasi 3D adalah pengembangan dari animasi 2D. Dengan animasi 3D, karakter yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata, mendekati wujud manusia aslinya. 2D 3D

24 Animasi JENIS-JENIS ANIMASI 2D Looney Tunes, Pink Panther, Tom and Jerry, Scooby Doo, Doraemon, Mulan, Lion King, Brother Bear, Spirit,Upin- ipin,Ninja Boy,Kampung Boboy dan banyak lagi 3D Bugs Life, AntZ, Dinosaurs, Final Fantasy, Toy Story 2, Monster Inc., hingga Finding Nemo, The Incredible, Shark Tale. Cars, Valian CONTOH

25 Animasi 2D Mempuyai panjang dan lebar Semua bentuk 2d mempuyai sisi yang lurus kecuali bentuk bulat Semua bentuk 2D mempuyai 1 permukaan yang rata kecuali bentuk bulat Mempuyai bucu 3D Mempunyai panjang lebar dan kedalamanSemua bentuk 3D mempuyai sisi yang lurusMempuyai bucu Semua bentuk 3D mempuyai permukaan yang rata,kecuali bentuk sfera,kon,silinder minimun bilangan permukaan bentuk 3D adalah 2 CIRI-CIRI 2D & 3D

26 Animasi Perbezaan 2D & 3D Perbezaan antara animasi 2D dan 3D adalah dilihat dari sudut pandangnya. Animasi 2D menggunakan koordinat x dan y, sedangkan animasi 3D menggunakan koordinat x, y dan z yang memungkinkan kita dapat melihat sudut pandang objek secara lebih nyata.

27 2D3D

28 Animasi Konsep untuk membuat animasi 2D & 3Dmeliputi : Konsep animasi 2DKonsep animasi 3D Membuat konsep dan Ide cerita -> sinopsisLingkungan Kerja 3ds Max Membuat StoryboardMenggunakan Kamera Menggambar KarakterMembuat Animasi Menggambar Latar belakang dan objek lainRender PewarnaanMemodifikasi Objek Proses animasiMemberi Material pada Objek Penggabungan animasiMengatur Pencahayaan

29 Animasi 3D Studio Max MayaLightWaveSoftimage Cinema 4D TrueSpace Animation Master AmapiStrata 3RhinoHoudiniInfini-DCarraraCanomaWings 3D Motion Builder PoserTDI (Thomson Digital Image) SOFTWARE ANIMASI 3D


Download ppt "DIGITAL MEDIA ORGANIZING MUHAMAD SHUKRI BIN SAUD."

Similar presentations


Ads by Google