Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat Pengetua/GB/ PK/ GKMP turut hadir Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat Pengetua/GB/ PK/ GKMP turut hadir 3 3.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat Pengetua/GB/ PK/ GKMP turut hadir Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat Pengetua/GB/ PK/ GKMP turut hadir 3 3."— Presentation transcript:

1 Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat Pengetua/GB/ PK/ GKMP turut hadir Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat Pengetua/GB/ PK/ GKMP turut hadir 3 3 Mesyuarat Panitia Unit Akademik PPDTL P.Pinang Unit Akademik PPDTL P.Pinang

2 MESYUARAT PANITIA SPI Bil 4/1986 1. Mengadakan mesyuarat panita secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara ‘ad hoc’ apabila perlu. 2. Ketua panitia perlu bermesyuarat dengan ahli untuk membincangkan aspek-aspek profesional bagi penyampaian maklumat kepada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 1. Mengadakan mesyuarat panita secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara ‘ad hoc’ apabila perlu. 2. Ketua panitia perlu bermesyuarat dengan ahli untuk membincangkan aspek-aspek profesional bagi penyampaian maklumat kepada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Unit Akademik PPDTL.Pinang Unit Akademik PPDTL.Pinang

3 Bagaimana Mengendalikan Mesyuarat Panitia? 1. Mesyuarat hendaklah dijalankan secara profesional 2. Ada Surat Panggilan dan agenda, tarikh, masa, tempat. 3. Perbincangan berbentuk ‘developmental’ 4. Minit Mesyuarat mematuhi Pekeliling PKPA Bil.2/1991 5. Minit Mesyuarat diedarkan selewat-lewatnya 7 hari selepas mesyuarat 6. Tindakan susulan diambil selepas mesyuarat. 1. Mesyuarat hendaklah dijalankan secara profesional 2. Ada Surat Panggilan dan agenda, tarikh, masa, tempat. 3. Perbincangan berbentuk ‘developmental’ 4. Minit Mesyuarat mematuhi Pekeliling PKPA Bil.2/1991 5. Minit Mesyuarat diedarkan selewat-lewatnya 7 hari selepas mesyuarat 6. Tindakan susulan diambil selepas mesyuarat.

4 Agenda dan Pengurusan Mesyuarat. AGENDA dalam mesyuarat Mematuhi PKPA 2/ 1991 Perutusan Pengerusi Pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat lalu Pindaan minit mesyuarat (jika ada) Perkara berbangkit Agenda Profesional Hal- hal lain Ucapan Penangguhan AGENDA dalam mesyuarat Mematuhi PKPA 2/ 1991 Perutusan Pengerusi Pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat lalu Pindaan minit mesyuarat (jika ada) Perkara berbangkit Agenda Profesional Hal- hal lain Ucapan Penangguhan

5 1.Prestasi akademik dibentang -( analisis ) 2.Headcount setiap panitia mata pelajaran terlibat menyediakan data 3.Topik-topik berkaitan akademik ( subjek) - merangka strategi/ program - mengenal pasti kekuatan/ kelemahan (post-mortem) 4.Program-program KPM/JPN/PPD dibincang secara profesional 1.Prestasi akademik dibentang -( analisis ) 2.Headcount setiap panitia mata pelajaran terlibat menyediakan data 3.Topik-topik berkaitan akademik ( subjek) - merangka strategi/ program - mengenal pasti kekuatan/ kelemahan (post-mortem) 4.Program-program KPM/JPN/PPD dibincang secara profesional Apa yang sepatutnya dibincangkan?

6 2. Perancangan Tahunan (Panitia) Program peningkatan pencapaian akademik yang dirancang utk dijalankan sepanjang tahun semasa. Program – boleh digabung dengan panitia lain Program - berkaitan program sekolah (takwim)..cth. sempena sambutan tertentu. Program peningkatan pencapaian akademik yang dirancang utk dijalankan sepanjang tahun semasa. Program – boleh digabung dengan panitia lain Program - berkaitan program sekolah (takwim)..cth. sempena sambutan tertentu.

7 3. Tugas Ahli-Ahli Panitia (Pembahagian) Menyediakan soalan ujian/ peperiksaan dalaman mengikut -JSI (Jadual Spesifikasi Item ) – ( Taksonomi Bloom ) Jadual Penyeliaan Pemantauan ( bimbingan rakan) Lain-lain Menyediakan soalan ujian/ peperiksaan dalaman mengikut -JSI (Jadual Spesifikasi Item ) – ( Taksonomi Bloom ) Jadual Penyeliaan Pemantauan ( bimbingan rakan) Lain-lain

8 4. Analisis Peperiksaan Awam/ Dalaman (Post Mortem) 1. Membincang pencapaian murid dalam ujian/ peperiksaan dalaman/ awam terkini. - Tercapai / tidak; 2. Kenal pasti kekuatan / kelemahan ( aspek p&p …dll)..ia berkait dgn TOV…OTI…ETR 3. Buat Perancangan/ penambahbaikan ? Program ? Strategi ? Bagaimana hendak dijalankan, dll 1. Membincang pencapaian murid dalam ujian/ peperiksaan dalaman/ awam terkini. - Tercapai / tidak; 2. Kenal pasti kekuatan / kelemahan ( aspek p&p …dll)..ia berkait dgn TOV…OTI…ETR 3. Buat Perancangan/ penambahbaikan ? Program ? Strategi ? Bagaimana hendak dijalankan, dll

9 5. Headcount Proses mengenal pasti potensi akademik dan potensi kerjaya setiap murid yang dapat dilihat antaranya menerusi keputusan ujian/ peperiksaan. Mengapa perlu HEADCOUNT? Tujuan post-mortem Penambahbaikan Proses mengenal pasti potensi akademik dan potensi kerjaya setiap murid yang dapat dilihat antaranya menerusi keputusan ujian/ peperiksaan. Mengapa perlu HEADCOUNT? Tujuan post-mortem Penambahbaikan

10 … Ibarat pokok tegak berdiri..bergantung pada akar yang kuat

11 4 4

12 Sekurang-kurangnya ada 7 fail 1. Fail Surat Menyurat 2.Fail Minit Mesyuarat 3.Fail Data & Jadual Guru 4.Fail SP & HSP 5.Fail Perancangan Panitia 6.Fail Analisis Peperiksaan/ Post Mortem/ Head Count 7.Fail Bank Soalan 1. Fail Surat Menyurat 2.Fail Minit Mesyuarat 3.Fail Data & Jadual Guru 4.Fail SP & HSP 5.Fail Perancangan Panitia 6.Fail Analisis Peperiksaan/ Post Mortem/ Head Count 7.Fail Bank Soalan

13 KOD FAIL 600 –[ PENGURUSAN KURIKULUM ] Nombor Dan Perkara Utama : 600 - 1 hingga 600 - 10 Meliputi perkara-perkara Pengajaran dan Pembelajaran berkaitan dengan subjek-subjek matapelajaran Prasekolah / Sekolah Rendah / Sekolah Menengah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti / laporan / gerak kerja / peperiksaan sekolah / jadual waktu / sumber pendidikan. Nombor Dan Perkara Utama : 600 - 1 hingga 600 - 10 Meliputi perkara-perkara Pengajaran dan Pembelajaran berkaitan dengan subjek-subjek matapelajaran Prasekolah / Sekolah Rendah / Sekolah Menengah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti / laporan / gerak kerja / peperiksaan sekolah / jadual waktu / sumber pendidikan.

14 sambungan… No. Utama Perkara Utama 600 – 1 : Prasekolah 600 – 2 : Sekolah Rendah 600 – 3 : Sekolah Menengah 600 – 4 : Pendidikan Khas 600 – 5 : Pusat Sumber 600 – 6 : Peperiksaan 600 – 7 : Jadual Waktu 600 – 8 : Pemulihan 600 – 9 : Laporan 600 - 10 : Program Khas No. Utama Perkara Utama 600 – 1 : Prasekolah 600 – 2 : Sekolah Rendah 600 – 3 : Sekolah Menengah 600 – 4 : Pendidikan Khas 600 – 5 : Pusat Sumber 600 – 6 : Peperiksaan 600 – 7 : Jadual Waktu 600 – 8 : Pemulihan 600 – 9 : Laporan 600 - 10 : Program Khas

15 Meliputi mengenai maklumat pengurusan sekolah rendah, sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panatia dan aktiviti pengajaran pembelajaran di sekolah rendah. 600 - 2/1: Pekeliling 600 - 2/2: Pengurusan Sekolah Rendah 600 - 2/3: Bidang Bahasa 600 - 2/4: Bidang Sains 600 - 2/5: Bidang Matematik 600 - 2/6: Bidang Sains Sosial 600 - 2/7: Bidang Teknologi / Vokasional 600 - 2/8: Bidang Teknologi Maklumat

16 600 = Kod Kurikulum 2/ = Kod Sekolah Rendah /3 = Kod Bidang Bahasa SKPI. 600-2/3 /1 SKPI. 600-2/3 /2 600 = Kod Kurikulum 2/ = Kod Sekolah Rendah /3 = Kod Bidang Bahasa SKPI. 600-2/3 /1 SKPI. 600-2/3 /2

17 BilNama FailNo Fail 1Fail Surat MenyuratSKPI. 600-2/3 /1 2Fail Minit MesyuaratSKPI. 600-2/3 /2 3Fail Data & Jadual GuruSKPI. 600-2/3 /3 4Fail Sukatan Pelajaran (SP)& HSPSKPI. 600-2/3 /4 5Fail Perancangan PanitiaSKPI. 600-2/3 /5 6Fail Analisis Peperiksaan/ Post Mortem/ Head Count SKPI. 600-2/3 /6 7Fail Bank SoalanSKPI. 600-2/3 /7

18 600 - 3 Sekolah Menengah Meliputi mengenai maklumat pengurusan sekolah menengah, sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panatia dan aktiviti pengajaran pembelajaran di sekolah menengah. 600 - 3/1: Pekeliling 600 - 3/2: Pengurusan Sekolah Menengah 600 - 3/3: Bidang Bahasa 600 - 3/4: Bidang Sains 600 - 3/5: Bidang Matematik 600 - 3/6: Bidang Sains Sosial 600 - 3/7: Bidang Teknologi / Vokasional 600 - 3/8: Bidang Teknologi Maklumat

19 600 = Kod Kurikulum 3/ = Kod Sekolah Menengah /3 = Kod Bidang Bahasa SMKPI. 600-3/3 /1 SMKPI. 600-3/3 /2

20 BilNama FailNo Fail 1Fail Surat MenyuratSKPI. 600-3/3 /1 2Fail Minit MesyuaratSKPI. 600-3/3 /2 3Fail Data & Jadual GuruSKPI. 600-3/3 /3 4Fail Sukatan Pelajaran (SP)& HSPSKPI. 600-3/3 /4 5Fail Perancangan PanitiaSKPI. 600-3/3 /5 6Fail Analisis Peperiksaan/ Post Mortem/ Head Count SKPI. 600-3/3 /6 7Fail Bank SoalanSKPI. 600-3/3 /7

21 SAHABAT PENDIDIK … TABURLAH BAKTIMU TANPA JEMU BEKERJALAH SEIKHLAS HATI DIDIKLAH MURIDMU SEPERTI ANAKMU KERANA TUHAN MAHA MENGETAHUI Tak Usah Mengharap Pujian Manusia Tak Usah Mengharap Penilaian Manusia kerana Pujian Hanya Kekal Seketika Ikhlaskan Usaha Yang Kau Tabur Moga Kebaikan Akan Menyubur Jai.. Unit Akademik PPDTL.Pinang Unit Akademik PPDTL.Pinang


Download ppt "Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat Pengetua/GB/ PK/ GKMP turut hadir Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat Pengetua/GB/ PK/ GKMP turut hadir 3 3."

Similar presentations


Ads by Google