Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MESYUARAT PANITIA 3 Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat

Similar presentations


Presentation on theme: "MESYUARAT PANITIA 3 Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat"— Presentation transcript:

1 MESYUARAT PANITIA 3 Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat
Unit Akademik PPDTL P .Pinang MESYUARAT PANITIA Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat Pengetua/GB/ PK/ GKMP turut hadir

2 MESYUARAT PANITIA SPI Bil 4/1986
Unit Akademik PPDTL .Pinang 1. Mengadakan mesyuarat panita secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara ‘ad hoc’ apabila perlu. 2. Ketua panitia perlu bermesyuarat dengan ahli untuk membincangkan aspek-aspek profesional bagi penyampaian maklumat kepada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

3 Bagaimana Mengendalikan Mesyuarat Panitia?
1. Mesyuarat hendaklah dijalankan secara profesional 2. Ada Surat Panggilan dan agenda, tarikh, masa, tempat. 3. Perbincangan berbentuk ‘developmental’ 4. Minit Mesyuarat mematuhi Pekeliling PKPA Bil.2/1991 5. Minit Mesyuarat diedarkan selewat-lewatnya 7 hari selepas mesyuarat 6. Tindakan susulan diambil selepas mesyuarat.

4 Agenda dan Pengurusan Mesyuarat.
AGENDA dalam mesyuarat Mematuhi PKPA 2/ 1991 Perutusan Pengerusi Pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat lalu Pindaan minit mesyuarat (jika ada) Perkara berbangkit Agenda Profesional Hal- hal lain Ucapan Penangguhan

5 Apa yang sepatutnya dibincangkan?
1. Prestasi akademik dibentang -( analisis ) 2. Headcount setiap panitia mata pelajaran terlibat menyediakan data 3. Topik-topik berkaitan akademik ( subjek) - merangka strategi/ program - mengenal pasti kekuatan/ kelemahan (post-mortem) 4. Program-program KPM/JPN/PPD dibincang secara profesional

6 2. Perancangan Tahunan (Panitia)
Program peningkatan pencapaian akademik yang dirancang utk dijalankan sepanjang tahun semasa. Program – boleh digabung dengan panitia lain Program - berkaitan program sekolah (takwim)..cth. sempena sambutan tertentu.

7 3. Tugas Ahli-Ahli Panitia (Pembahagian)
Menyediakan soalan ujian/ peperiksaan dalaman mengikut -JSI (Jadual Spesifikasi Item ) – ( Taksonomi Bloom ) Jadual Penyeliaan Pemantauan ( bimbingan rakan) Lain-lain

8 4. Analisis Peperiksaan Awam/ Dalaman (Post Mortem)
1. Membincang pencapaian murid dalam ujian/ peperiksaan dalaman/ awam terkini. - Tercapai / tidak; 2. Kenal pasti kekuatan / kelemahan ( aspek p&p …dll)..ia berkait dgn TOV…OTI…ETR 3. Buat Perancangan/ penambahbaikan ? Program ? Strategi ? Bagaimana hendak dijalankan, dll

9 Mengapa perlu HEADCOUNT?
Proses mengenal pasti potensi akademik dan potensi kerjaya setiap murid yang dapat dilihat antaranya menerusi keputusan ujian/ peperiksaan. Mengapa perlu HEADCOUNT? Tujuan post-mortem Penambahbaikan

10 Ibarat pokok tegak berdiri..bergantung pada akar yang kuat

11 4 SISTEM FAIL PANITIA

12 Sekurang-kurangnya ada 7 fail
1. Fail Surat Menyurat 2. Fail Minit Mesyuarat 3. Fail Data & Jadual Guru 4. Fail SP & HSP 5. Fail Perancangan Panitia 6. Fail Analisis Peperiksaan/ Post Mortem/ Head Count 7. Fail Bank Soalan

13 KOD FAIL 600 –[ PENGURUSAN KURIKULUM ]
Nombor Dan Perkara Utama : hingga Meliputi perkara-perkara Pengajaran dan Pembelajaran berkaitan dengan subjek-subjek matapelajaran Prasekolah / Sekolah Rendah / Sekolah Menengah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti / laporan / gerak kerja / peperiksaan sekolah / jadual waktu / sumber pendidikan.

14 KOD 600 - PENGURUSAN KURIKULUM
sambungan… No. Utama Perkara Utama 600 – 1 : Prasekolah 600 – 2 : Sekolah Rendah 600 – 3 : Sekolah Menengah 600 – 4 : Pendidikan Khas 600 – 5 : Pusat Sumber 600 – 6 : Peperiksaan 600 – 7 : Jadual Waktu 600 – 8 : Pemulihan 600 – 9 : Laporan : Program Khas

15 Sekolah Rendah Meliputi mengenai maklumat pengurusan sekolah rendah, sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panatia dan aktiviti pengajaran pembelajaran di sekolah rendah. /1: Pekeliling /2: Pengurusan Sekolah Rendah /3: Bidang Bahasa /4: Bidang Sains /5: Bidang Matematik /6: Bidang Sains Sosial /7: Bidang Teknologi / Vokasional /8: Bidang Teknologi Maklumat

16 Contoh Kod Fail Bidang Bahasa Sekolah Rendah [600 - 2/3]
600 = Kod Kurikulum 2/ = Kod Sekolah Rendah /3 = Kod Bidang Bahasa SKPI /3 /1 SKPI /3 /2 Nama sekolah Fail Surat Menyurat Fail Minit Mesyuarat

17 Contoh Fail dan Kod Fail SEK. RENDAH [ Bidang Bahasa ]
Bil Nama Fail No Fail 1 Fail Surat Menyurat SKPI /3 /1 2 Fail Minit Mesyuarat SKPI /3 /2 3 Fail Data & Jadual Guru SKPI /3 /3 4 Fail Sukatan Pelajaran (SP)& HSP SKPI /3 /4 5 Fail Perancangan Panitia SKPI /3 /5 6 Fail Analisis Peperiksaan/ Post Mortem/ Head Count SKPI /3 /6 7 Fail Bank Soalan SKPI /3 /7

18 Sekolah Menengah Meliputi mengenai maklumat pengurusan sekolah menengah, sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panatia dan aktiviti pengajaran pembelajaran di sekolah menengah. /1: Pekeliling /2: Pengurusan Sekolah Menengah /3: Bidang Bahasa /4: Bidang Sains /5: Bidang Matematik /6: Bidang Sains Sosial /7: Bidang Teknologi / Vokasional /8: Bidang Teknologi Maklumat

19 Contoh Kod Fail Bidang Bahasa Sekolah Menengah [600 - 3/3]
600 = Kod Kurikulum 3/ = Kod Sekolah Menengah /3 = Kod Bidang Bahasa SMKPI /3 /1 SMKPI /3 /2 Bahasa Nama Sekolah Minit Mesyuarat

20 Contoh Fail dan Kod Fail SEK. RENDAH [ Bidang Bahasa ]
Bil Nama Fail No Fail 1 Fail Surat Menyurat SKPI /3 /1 2 Fail Minit Mesyuarat SKPI /3 /2 3 Fail Data & Jadual Guru SKPI /3 /3 4 Fail Sukatan Pelajaran (SP)& HSP SKPI /3 /4 5 Fail Perancangan Panitia SKPI /3 /5 6 Fail Analisis Peperiksaan/ Post Mortem/ Head Count SKPI /3 /6 7 Fail Bank Soalan SKPI /3 /7

21 SAHABAT PENDIDIK … TABURLAH BAKTIMU TANPA JEMU
Unit Akademik PPDTL .Pinang TABURLAH BAKTIMU TANPA JEMU BEKERJALAH SEIKHLAS HATI DIDIKLAH MURIDMU SEPERTI ANAKMU KERANA TUHAN MAHA MENGETAHUI Tak Usah Mengharap Pujian Manusia Tak Usah Mengharap Penilaian Manusia kerana Pujian Hanya Kekal Seketika Ikhlaskan Usaha Yang Kau Tabur Moga Kebaikan Akan Menyubur Jai..


Download ppt "MESYUARAT PANITIA 3 Ketua Panitia mempengerusikan mesyuarat"

Similar presentations


Ads by Google