Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Про санітарний стан лісів та заходи боротьби зі шкідниками та хворобами лісу Давиденко К.В. Директор ДСЛП «Харківлісозахист». Колегія Державного агентства.

Similar presentations


Presentation on theme: "Про санітарний стан лісів та заходи боротьби зі шкідниками та хворобами лісу Давиденко К.В. Директор ДСЛП «Харківлісозахист». Колегія Державного агентства."— Presentation transcript:

1 Про санітарний стан лісів та заходи боротьби зі шкідниками та хворобами лісу Давиденко К.В. Директор ДСЛП «Харківлісозахист». Колегія Державного агентства лісових ресурсів України

2 Пошкодження лісових насаджень шкідниками та хворобами 2

3 Динаміка загальних площ осередків шкідників лісу рр. на сході України. 3

4 Проведення заходів регуляції чисельності шкідників лісу у роках, % до загальної площі осередків. 4

5 Соснові пильщики – ткачі. 5

6 Зростання площі осередків соснових пильщиків-ткачів. 6

7 Проведення винищувальних заходів у 2014 році (на ) ОУЛМГВид шкід- ника Площа проведення ВЗБ, га ПрепаратСпосіб проведення Запорізьке РСП258Вірін-ДіпріонРучними обприскувачами Луганське РСП1166Блискавка, Фастак, Вірін-Діпріон Ручними обприскувачами Миколаївське РСП184Вірін-ДіпріонРучними обприскувачами Полтавське РСП4697Блискавка, Вірін-Діпріон Аерозольне (ГАРД) Сумське РСП300Вірін-ДіпріонАерозольне (ГАРД) Харківське РСП342Фастак, Вірін-Діпріон Аерозольне (ГАРД) Всього на РСП6947 7

8 ПРИЧИНИ призначення насаджень під суцільні санітарні рубки в лісах зони діяльності ДСЛП «Харківлісозахист» та ДСЛП «Херсонлісозахист» у 2013 році. Облуправління Всього ССР, га в тому числі вітровали, буреломи неспр.погод. Умови пошкодження хворобами пошкодження шкідниками пошкодження пожежами інші причини площа, га % площа, га % площа, га % площа, га % площа, га % площа, га % Дніпропетр Донецьке Запорізьке Кіровоградське Луганське Миколаївське Полтавське Сумське Харківське Херсонське Всього

9 ПРИЧИНИ призначення насаджень під суцільні санітарні рубки в лісах зони діяльності ДСЛП «Харківлісозахист» та ДСЛП «Херсонлісозахист» у 2014 році.. Облуправління Всьог о ССР, га в тому числі вітровали, буреломи неспр.погод. умови пошкодження хворобами пошкодження шкідниками пошкодження пожежами інші причини площа, га % площа, га % площа, га % площа, га % площа, га % площа, га % Дніпропетр Донецьке Запорізьке 0 Кіровоградське 0 Луганське Миколаївське Полтавське Сумське ,2 0,40,3 Харківське Херсонське Всього

10 10

11 Всихання лісових культур Всихання соснових культур, Херсонська область

12 Пошкодження коренегризами соснових культур. Культури 2006 року, пошкоджені личинками коренегризів, травень 2012

13 13 Пошкодження культур стовбуровими шкідниками (Hylobius abietis)

14 Інвазійні патогени: шляхи поширення 14 Heterodera glycines В США… В Європі Мілдью Бактеріальний рак Кріфонектрівий рак Графіоз

15 Всихання ясена (Chalara fraxinea)

16 Осередок D. pini в Укрїні Осередок D. pini в Айові (США) Приклад інвазійної епіфітотії

17 Червона смугастість хвої (Dothistroma pini ) 17

18 Стовбурова соснова нематода 18

19 19 Дякую за увагу!


Download ppt "Про санітарний стан лісів та заходи боротьби зі шкідниками та хворобами лісу Давиденко К.В. Директор ДСЛП «Харківлісозахист». Колегія Державного агентства."

Similar presentations


Ads by Google