Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

III.. IV. Tremolit (diopszid) Ca 2+ Mg 2+ 2Al 3+ Si 4+ +Mg 2+ Na 1+ +Al 3+ Si 4+ Ca 2+ +Mg 2+ Na 1+ +Al 3+ Mg 2+ Fe 2+ Antofillit (Ensztatit) Tschermigit.

Similar presentations


Presentation on theme: "III.. IV. Tremolit (diopszid) Ca 2+ Mg 2+ 2Al 3+ Si 4+ +Mg 2+ Na 1+ +Al 3+ Si 4+ Ca 2+ +Mg 2+ Na 1+ +Al 3+ Mg 2+ Fe 2+ Antofillit (Ensztatit) Tschermigit."— Presentation transcript:

1 III.

2 IV.

3

4

5 Tremolit (diopszid) Ca 2+ Mg 2+ 2Al 3+ Si 4+ +Mg 2+ Na 1+ +Al 3+ Si 4+ Ca 2+ +Mg 2+ Na 1+ +Al 3+ Mg 2+ Fe 2+ Antofillit (Ensztatit) Tschermigit Ferroaktinolit (Hedenbergit) Edenit Glaukofán (Jadeit) 2Al 3+ Mg 2+ +Si 4+ Na 1+ +Mg 2+ Al 3+ 2Al 3+ Mg 2+ +Si 4+ Fe 2+ Ca 2+ Fe 3+ Al 3+ Gédrit Pargasit Grünerit (Ferrosilit) Ferroglaukofán (Akmit)

6

7 Ha (Na 2 Ca 2 (Mg,Fe 2+ ) 5 Al 2 Si 6 O 22 (OH) 2 ) NaCa 2 (Mg,Fe 2+ ) 5 AlSi 7 O 22 (OH) 2 Ca 2 (Mg,Fe 2+ ) 5 Si 8 O 22 (OH) 2 NaCa 2 (Mg,Fe 2+ ) 4 Al 3 Si 6 O 22 (OH) 2 Ca 2 (Mg,Fe 2+ ) 3 Al 4 Si 6 O 22 (OH) 2 8Si 7Si 6Si (Mg,Fe 2+ )Si AlAl tremolit-aktinolit tshermakit Al NaAl Si Na Diorit elsődleges Basalt Nefelin-szienit (ferrohastingsit)

8 Korona textura gabbroban edenit +spinell An dús plag. réteges (layered) gabbró anortozit kromitit Metamórfózis amfibolit v. granulit fácies P P kék pala zöld pala fácies 6-8 kbar (200-250 0 C) (2-6 kbar 300-350 0 C)


Download ppt "III.. IV. Tremolit (diopszid) Ca 2+ Mg 2+ 2Al 3+ Si 4+ +Mg 2+ Na 1+ +Al 3+ Si 4+ Ca 2+ +Mg 2+ Na 1+ +Al 3+ Mg 2+ Fe 2+ Antofillit (Ensztatit) Tschermigit."

Similar presentations


Ads by Google