Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Five = Fifth Fifteen = Fifteenth  Nine = Ninth Nineteen = Nineteenth  Twelve = Twelfth Twenty = Twentieth  Hundred = Hundredth 101 = Hundred and.

Similar presentations


Presentation on theme: " Five = Fifth Fifteen = Fifteenth  Nine = Ninth Nineteen = Nineteenth  Twelve = Twelfth Twenty = Twentieth  Hundred = Hundredth 101 = Hundred and."— Presentation transcript:

1

2  Five = Fifth Fifteen = Fifteenth  Nine = Ninth Nineteen = Nineteenth  Twelve = Twelfth Twenty = Twentieth  Hundred = Hundredth 101 = Hundred and first Thousand = Thousandth

3

4  Republicanism = Cumhuriyetçilik  Secularism = Laiklik  Reformism = Devrimcilik  Nationalism = Milliyetçilik  Statism = Devletçilik

5  The New Language (brought Latin Alphabet)  The Clothing Reform  Secularist Reforms (laiklik devrimi)  Women's Right  Atatürk's Works on Turkish History

6  İngilizce’de tarih sormak için aşağıdaki soru cümleleri kullanılır.  What is the date? – Bugünün tarihi ne? What date is it? – Bugünün tarihi ne? What’s the date today? - Bugün ayın kaçı? What’s today’s date? – Bugünün tarihi nedir?

7 İngilizce’ de günün tarihi söylenirken rakamların yanına «st, nd, rd, th» takısı eklenir. It is the fourth of June. – Bugün Haziran’ın dördü. It is the 4th of June. – Bugün Haziran’ın dördü. It is June the fourth. – Bugün Haziran’ın dördü. Today is the first of November. - Bugun Kasım’ın biri.

8 15 ( th ) February : The fifteenth of February February 15 ( th ) : February the fifteenth 8 (th) June : The eighth of June June ( 8 th ) : June the eighth

9 Go to finale

10 A) Twelveth of June B) 23 st of December C) Nineth of May D) Nineteenth of April

11 A) Victory Day B) Atatürk brought Latin Alphabet C) Freedom of wearing clothes D) Give rights to women for voting

12 Finale Question Menu

13

14

15 Restart Questions


Download ppt " Five = Fifth Fifteen = Fifteenth  Nine = Ninth Nineteen = Nineteenth  Twelve = Twelfth Twenty = Twentieth  Hundred = Hundredth 101 = Hundred and."

Similar presentations


Ads by Google