Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Projective Geometry from a historical perspective webb: Ambjörn Naeve KMR (Knowledge Management Research group) CID (Centrum för.

Similar presentations


Presentation on theme: "Projective Geometry from a historical perspective webb: Ambjörn Naeve KMR (Knowledge Management Research group) CID (Centrum för."— Presentation transcript:

1 Projective Geometry from a historical perspective webb: http://kmr.nada.kth.se Ambjörn Naeve KMR (Knowledge Management Research group) CID (Centrum för användarorienterad IT Design) NADA (Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi) KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) e-mail: amb@nada.kth.se

2 Alberti’s construction

3 Complete quadrangle - 1

4 Complete quadrangle - 2

5 Complete quadrilateral - 1

6 Complete quadrilateral - 2

7

8

9

10

11

12 Elliptisk involution

13 Hyperbolisk involution

14 Projectified cartesian coord. syst. in 2 dim

15 Projectified cartesian coords in 2 dim

16

17 Unit-point - unit-line in P2

18

19

20

21 Involution-1.1.

22 Involution-1.2.

23 Involution-1.3.

24 Involution-2.1.

25 Involution-2.2.

26 Involution-3.1.

27 Moebius-angle-cross-ratio-1

28 Moebius-angle-cross-ratio-2

29 Moebius-net

30 Pascal’s theorem from Steiner’s theorem-1

31 Pascal’s theorem from Steiner’s theorem-2

32 Projective coordiates - 1

33 Projective coordiates - 2

34 Projective coordiates - 3

35 Projective coordiates - 4

36 Seydewitz sats - 1

37 Seydewitz sats - 2

38 Seydewitz sats - 3&4

39 Självpolär Diagonaltriangel - 1

40 Självpolär Diagonaltriangel - 2

41 Steiner’s sats - 1

42 Steiner’s sats - 2

43 Steiner’s sats - 3&4

44 Steiner’s sats -5

45 Polaritet inducerar involution - 1

46 Polaritet inducerar involution - 2

47 Polaritet inducerar involution - 3


Download ppt "Projective Geometry from a historical perspective webb: Ambjörn Naeve KMR (Knowledge Management Research group) CID (Centrum för."

Similar presentations


Ads by Google