Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Genetické poruchy a vrodené vývojové chyby

Similar presentations


Presentation on theme: "Genetické poruchy a vrodené vývojové chyby"— Presentation transcript:

1 Genetické poruchy a vrodené vývojové chyby

2

3 Definícia Genetické poruchy sú choroby spôsobené abnormalitami v génoch, alebo chromozómoch. Kým niektoré choroby (napr. Rakovina) bývajú zapríčinené aj genetickou výbavou pacienta, môžu byť vyvolané aj faktorom prostredia. Väčšina porúch je vzácnych a ovplyvňujú jednu osobu v niekoľkých tisícoch, alebo miliónoch.

4

5 Rozdelenie porúch a chorôb
Choroby autozomálne recesivne dedičné Choroby autozomálne dominantne dedičné Choroby gonozomálne dedičné Globinové ochorenia Mitochondriálne dedičné choroby

6 Choroby autozomálne recesívne dedičné
Patrí sem: Fenylketonuria, galaktosemie, cystická fibróza, leprechaunizmus, Friedreichová ataxia

7

8

9 Choroby autozomálne dominantne dedičné
Familiárna hypercholesterolemia, syndaktýlia, polydaktýlia, brachydaktýlia, arachnodaktýlia, Huntingtnová chorea, Marfanov syndróm, leidenská mutácia, Osteogenesis imperfecta

10

11

12 Choroby gonozomálne dedičné
Hemofília, daltonizmus, svalová dystrofia, syndrom fragilného chromozómu X, vitamin D chronická rachitis

13

14

15 Globínové ochorenia SCA (Sickle Cell Anemia), thasalémia

16

17

18 Mitochondriálne dedičné choroby
Leberová atrofia optiku, syndróm mačacieho mňaukania

19

20 THE END


Download ppt "Genetické poruchy a vrodené vývojové chyby"

Similar presentations


Ads by Google