Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kidung 14. Dhuh Allah dosa kawula Mugi Tuwan aksama Sagung duraka kawula Mugi Tuwan ruwata Badan amba kang reged Tuwan dusi kang nemen Awit saking sih.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kidung 14. Dhuh Allah dosa kawula Mugi Tuwan aksama Sagung duraka kawula Mugi Tuwan ruwata Badan amba kang reged Tuwan dusi kang nemen Awit saking sih."— Presentation transcript:

1 Kidung 14

2 Dhuh Allah dosa kawula Mugi Tuwan aksama Sagung duraka kawula Mugi Tuwan ruwata Badan amba kang reged Tuwan dusi kang nemen Awit saking sih kadarman Lan gung palimirma Tuwan Dhuh Allah dosa kawula Mugi Tuwan aksama Sagung duraka kawula Mugi Tuwan ruwata Badan amba kang reged Tuwan dusi kang nemen Awit saking sih kadarman Lan gung palimirma Tuwan

3 2. Dene gunging dosa kula Wonten ngajeng kawula Manah amba ngraosken Awoning lampah amba Kula wajib nampeni Bebendunipun Gusti Wit kawula lair mila Nandang dosa lan duraka 2. Dene gunging dosa kula Wonten ngajeng kawula Manah amba ngraosken Awoning lampah amba Kula wajib nampeni Bebendunipun Gusti Wit kawula lair mila Nandang dosa lan duraka

4 3. Badan amba Tuwan dusi, Ngicalken dosa kula Nyaw'amba Tuwan resiki Dados pethak sampurna, Manah amba kang sedih Sageda bingah malih Ilata amba angluhurna Asma Tuwan kang wilasa 3. Badan amba Tuwan dusi, Ngicalken dosa kula Nyaw'amba Tuwan resiki Dados pethak sampurna, Manah amba kang sedih Sageda bingah malih Ilata amba angluhurna Asma Tuwan kang wilasa

5 4. Kurban ingkang katarimah Wonten ngarsa Paduka 'Nggih rempu-trenyuhing manah Panangis, panalangsa Dosa kula, dhuh Gusti, Sestu kula getuni Tuwan gung ing pangaksama Karsa mbirat najis amba 4. Kurban ingkang katarimah Wonten ngarsa Paduka 'Nggih rempu-trenyuhing manah Panangis, panalangsa Dosa kula, dhuh Gusti, Sestu kula getuni Tuwan gung ing pangaksama Karsa mbirat najis amba

6


Download ppt "Kidung 14. Dhuh Allah dosa kawula Mugi Tuwan aksama Sagung duraka kawula Mugi Tuwan ruwata Badan amba kang reged Tuwan dusi kang nemen Awit saking sih."

Similar presentations


Ads by Google